Višnja Kabalin Borenić

Višnja Kabalin Borenić

Dr. sc. Višnja Kabalin Borenić (Zagreb, 5. III. 1968. -), viši predavač

Viša predavačica poslovnog engleskog jezika dr. sc. Višnja Kabalin Borenić rodila se i odrasla u Zagrebu. Godine 1992. diplomirala je engleski jezik i književnost i komparativnu književnost na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. U veljači 2013. godine završila je poslijediplomski doktorski studij Sveučilišta u Zadru „Europski studiji: jezici i kulture u dodiru“ obranivši doktorski rad Motivacija i učenje engleskoga u studiju nefilološke struke. Nakon završetka školovanja usavršavala se pohađajući brojne stručne radionice, seminare i webinare (npr. Conflict Management workshop, radionice za predavače stranih jezika u sklopu TEMPUS projekta Pravnog fakulteta „Foreign Languages in the Field of Law“ i Belt & Road National Advanced Training Program on Cultural Exchanges na Sveučilištu Jiao Tong u Shanghaju, NR Kina).

Tijekom svoje karijere i prije zaposlenja na EFZG bavila se nastavnim radom, prevođenjem, znanstvenim izdavaštvom, međunarodnom mobilnosti studenata te harmonizacijom obrazovnih sustava i integracijskim procesima u okviru EHEA. Od 1991. do 1993. godine radila je u uredništvu časopisa Croatian Medical Journal pri Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, od 1993. do 1995. kao nastavnik engleskoga jezika na Gimnaziji Tituša Brezovačkog u Zagrebu, a zatim od 1996. do 2008. u međunarodnom uredu Akademije likovnih umjetnosti. Krajem istog razdoblja počela je predavati engleski jezik struke na umjetničkom doktorskom studiju ALU. Od 2008. zaposlena je na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu kao predavač poslovnog engleskog jezika. Od akademske godine 2012./13. do 2015./16. obnaša funkciju pročelnice Katedre za poslovne strane jezike (dva dvogodišnja mandata), a u svibnju 2015. prvi put je izabrana u zvanje višeg predavača. Od 2010. povremeno djeluje kao mentor studentima nastavničkog smjera Odsjeka za anglistiku Filozofskog fakulteta. Redovito predaje obavezne kolegije Poslovni engleski 1 i 2 na sveučilišnom studiju, a izvodi i izborne kolegije Advanced English 1, Engleski u međunarodnom poslovanju i Engleski za poslovnu komunikaciju. Od 2012. uključena je u organizaciju nastave poslovnog kineskog u suradnji s Konfucijevim institutom, a od 2015. nositeljica je izbornih kolegija Business Chinese 1 i 2. Sudjeluje u svim većim projektima Katedre za poslovne strane jezike EFZG. Primjerice, pokrenula je i vodi Istraživački inkubator, neformalnu skupinu za razvoj istraživačkih projekata, a duži je niz godina članica organizacijskog odbora Organize Your Talk, zapaženog natjecanja u prezentiranju na stranim jezicima za studente prve godine EFZG. Članica je Udruge nastavnika jezika struke na visokoškolskim ustanovama i redovito sudjeluje u aktivnostima usmjerenim na razvoj struke i promicanje interesa struke.

U svom se istraživačkom radu prvenstveno bavi utjecajem motivacije i stavova studenata na učenje engleskoga jezika; stavovima studenata prema engleskom kao globalnom jeziku; poslovnim engleskim; nastavom jezika struke i razvojem akademskih vještina te jezičnom globalizacijom i višejezičnošću.

DJELA:

Sladoljev-Agejev, T. i Kabalin-Borenić, V. (2019.), Coping with Long Texts in ESP Classes: Using Notes in Content Visualisation, u: Simonnæs, I., Andersen, Ø. i Schubert, K. (ur.), New Challenges for Research on Language for Special Purposes, Selected Proceedings from the 21st LSP-Conference 28–30 June 2017, Bergen, Norway (Forum für Fachsprachen-Forschung, vol. 154), Berlin: Frank & Timme, 365-378.

Kabalin Borenić, V. (2019.), Attitudes to English and Motivation to Continue Learning English in a Tertiary Education Setting, Revista de lenguas para fines especificos, 25(1), 9-27.

Sladoljev-Agejev, T. i Kabalin Borenić, V. (2018.), Analytic assessment of summaries in LSP classes: The challenges and benefits involved, Scripta Manent, 13(1), 45-64.

Kabalin Borenić, V. (2018.), Razlike u stavovima i motivaciji za učenje engleskoga jezika jezika među studentima koji stručne kolegije slušaju na hrvatskome i studentima koji biraju stručne kolegije na engleskome, u: Omrčen, D. i Krakić, A. (ur.), Proceedings from the II. International conference From theory to practice in language for specific purposes, Zagreb: Udruga nastavnika jezika struke na visokoškolskim ustanovama, 80-93.

Sladoljev-Agejev, T. i Kabalin Borenić, V. (2017.), Examining reading comprehension of expository texts in L2: Graphic organizers vs. multiple-choice questions, u: Cergol Kovačević, K. i Udier, S. L. (ur.), Applied Linguistic Research and Methodology. Proceedings from the CALS Conference 2015., Frankfurt am Main: Peter Lang Verlag, 103-120.

Kabalin Borenić, V., Marinov, S. i Mencer Salluzzo, M. (2013.), Special and spotless? Or maybe not? Language myths in tourism, Acta Turistica, 25(2), 191-216.

Cybulska, K. i Kabalin Borenić, V. (2014.), EFL teacher trainees and European goals of multilingualism and plurilingualism. A survey of attitudes in Poland and Croatia, u: Otwinowska, A i De Angelis, G (ur.), Teaching and learning in multilingual contexts: sociolinguistic and educational perspectives, Bristol: Multilingual Matters, 75-98.

Stanojević, M.. M., Kabalin Borenić, V. i Josipović Smojver, V. (2012.), Combining three types of data in studying attitudes to English as a Lingua Franca, Research in Language, 10(1), 29-41.

Kabalin Borenić, V. (2011.), Attitudes to English and EFL motivation in Croatian students of business - results of a pilot research study, u: Lehman, M., Lugossy, R. i Horvath, J. (ur.), UPRT 2010: Empirical Studies in English Applied Linguistics, Pecs: Lingua Franca Csoport, 135-153.

Cybulska, K. i Kabalin Borenić, V. (2011.), Learning another language and motivation to continue learning English: competition or synergy, u: Horvath, J. (ur.), UPRT 2011: Empirical Studies in English Applied Linguistics, Pecs: Lingua Franca Csoport, 147-159.

Kabalin Borenić, V. i Krnajski Hršak, V. (2010.), Linguistic and cultural aspects of teaching business writing to Croatian students. A reality check, u: Galetić, L., Spremić, M. i Ivanov, M. (ur.), An Enterprise Odyssey. From Crisis to Prosperity - Challenges for Government and Business. Opatija, 27.-29. 5. 2010., Zagreb: Ekonomski fakultet.

Kabalin Borenić, V. i Krnajski Hršak, V. (2010.), Developing skills, attitudes and confidence for the global job market - entry level, u: Bungarten, T. (ur.), AELFE Annual Conference of the European Association of Languages for Specific Purposes. Hamburg, 19.-22. 9. 2010., Hamburg: University of Hamburg.

Kabalin Borenić, V. (2008.), Hrvatski jezik i nazivlje Bolonjskog procesa. Nastanak nove stručne terminologije visokog obrazovanja, Strani jezici, 3, 251-266. 

Kabalin Borenić, V. (2007.), U potrazi za modelom osiguranja kvalitete po mjeri visokog umjetničkog obrazovanja, u: Vera Turković et al. (ur.) Bolonjski proces u visokom umjetničkom obrazovanju, Zagreb: Sveučilište u Zagrebu, 90-97.

UNIZG (2007.), Bolonjski proces u visokom umjetničkom obrazovanju, Turković, V., Kabalin Borenić, V. i Ružička, A. (ur.), Zagreb: Sveučilište u Zagrebu.

OSTALI IZVORI:

IRB (2020.), Hrvatska znanstvena bibliografija, Zagreb: Institut Ruđer Bošković, preuzeto 23. srpnja 2020. s https://www.bib.irb.hr/pregled/znanstvenici/340441  

Ekonomski fakultet - Zagreb (2020.), Ekonomski fakultet: Višnja Kabalin Borenić, Zagreb: Ekonomski fakultet, preuzeto 23. srpnja 2020. s https://www.efzg.unizg.hr/katedre-29721/poslovni-strani-jezici/clanovi-30472/dr-sc-visnja-kabalin-borenic-30502/30502  

CITIRANJE:

Ekonomski fakultet - Zagreb (2020.), Leksikon Ekonomskog fakulteta – Zagreb: Višnja Kabalin Borenić, Zagreb: Ekonomski fakultet, preuzeto [upisati datum preuzimanja] s https://sites.google.com/net.efzg.hr/lef/po%C4%8Detna/abecedarij/k/vi%C5%A1nja-kabalin-boreni%C4%87