Vera Krnajski Hršak

Vera Krnajski Hršak

Vera Krnajski Hršak, M. A. (Zagreb, 26. XII. 1953. -), viši predavač

Viša predavačica poslovnog engleskog jezika Vera Krnajski Hršak, M. A. rodila se i odrasla u Zagrebu. Godine 1977. diplomirala je engleski jezik i književnost, i španjolski jezik na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, a 1986. je magistrirala španjolsku književnost na Sveučilištu u Cincinnati-ju, SAD. Tijekom studija i kasnije boravila je u Velikoj Britaniji, SAD i Španjolskoj na stipendijama ili u vlastitom aranžmanu. Usavršavala se pohađajući brojne stručne radionice i seminare za nastavnike u organizaciji Britanskog Savjeta, USIA, i TEMPUS projekta Pravnog fakulteta Foreign Languages in the Field of Law.

Karijeru je započela u Školi za strane jezike, Varšavska u Zagrebu 1977. godine, zatim je radila kao asistent na Sveučilištu Cincinnati, SAD, a za vrijeme Domovinskog rata uključila se u osnivanje i rad Engleskog servisa Hrvatske informativne agencije (HINA) kao prevoditeljica i urednica. Od 1993. zaposlena je na Katedri za poslovne strane jezike kao predavač i viši predavač poslovnog engleskog jezika. Tijekom više od 25 godina rada na EFZG, sudjelovala je u osmišljavanju i permanentnim revizijama obaveznih kolegija Poslovni engleski 1 i 2 te izbornih kolegija Poslovni engleski 3 i 4. Na poticaj voditeljice studija EBIP/BDiB osmislila je i uvela kolegije akademskog engleskog Advanced English i Poslovni engleski u turizmu kao izborni predmet na diplomskom sveučilišnom studiju turizma. Sudjelovala je također u razvoju predmeta i pisanju udžbenika na stručnom studiju Ekonomskog fakulteta u Zagrebu te kao gost predavač na Agronomskom fakultetu Sveučilišta u Zagreb s kolegijem poslovnog engleskog jezika na poslijediplomskom specijalističkom studiju Executive MBA Programme in Agribusiness and Commerce. Od akademske godine 2008./09. do djelomičnog umirovljenja 2018./2019. godine četiri puta je birana na funkciju pročelnice Katedre za poslovne strane jezike. U tom je svojstvu organizirala je mnoge radionice, seminare i događanja na Katedri, kao npr. gostujuću radionicu profesorice Diane Phillips sa Sveučilišta u Antwerpenu na temu Conflict Management ili razmjenu kolega sa sveučilištem Glasgow Caledonian University putem programa ERASMUS+. Sudjelovala je u pokretanju mnogih projekata Katedre za poslovne strane jezike EFZG, od kojih se posebno ističu natjecanje u prezentacijskim vještimama na stranim jezicima za studente prve godine EFZG Organize Your Talk, koje se redovito održava od 2013. godine, i okrugli stolovi na teme jezika struke, suradnje među katedrama i sl. Od akademske godine 2019./2020. osmišljava i provodi edukaciju za nenastavno i nastavno osoblje EFZG.

Tijekom cijele karijere primarni joj je interes bio interdisciplinarni pristup metodici engleskoga jezika za posebne svrhe (ESP) i interkulturalna komunikacija pa je tako često prihvaćala mentoriranje studenata nastavničkog smjera Odsjeka za anglistiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i članstva u Fakultetskim odborima (za kvalitetu nastave i akreditacije). Surađivala je s članovima mnogih katedri EFZG na individualnim i zajedničkim projektima (npr. prof. Marinom Dabić), a naročito je bila aktivna u procesima za akreditacije EPAS i AACSB. Od 2002. godine stalni je suradnik Katedre za turizam Ekonomskog fakulteta u Zagrebu na provođenju ispita za turističke vodiče i organizaciji međunarodne akademije ITHAS (International Tourism and Hospitality Academy at Sea), a od 2007. godine djeluje kao pomoćnica glavne urednice časopisa Acta turistica Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Bila je aktivna je u profesionalnim udrugama: Teachers of English as a Second Language (TESOL), Hrvatske udruge profesora engleskoga jezika (HUPE), čija je suosnivačica, te Udruge nastavnika jezika struke na visokim učilištima (UNJSVU). Na konferencijama tih udruga, kao i na međunarodnim kongresima sudjelovala je s radovima u koautorstvu na teme razvijanja komunikacijskih vještina, metodike nastave jezika struke i akademskog jezika, kao i prevođenja stručnih tekstova. Prevela je i lektorirala nekoliko knjiga i mnoge znanstvene i stručne radove i članke te je recenzirala knjige i članke (npr. za Školsku knjigu i Genesis te časopise Acta Turistica, IJTIS 2010, Kroatologija, itd.)

DJELA:

Udžbenici:

Krnajski Hršak, V. et. Al. (2003) English for Business 1 i 2. Zagreb: Mikrorad; Ekonomski fakultet Zagreb

Prijevodi knjiga:

Castells, M. (2003) Kraj tisućljeća [ prijevod na hrvatski N. Vučinić i V. Krnajski Hršak]. Zagreb: Golden marketing.

Wertheimer-Baletić, A. (1999) The Population of Vukovar and the Surrounding Area [prijevod na engleski V. Krnajski Hršak]. Zagreb: Nakladni zavod Globus.

Vukonić, B. (1997) Tourism in the Whirlwind of War [prijevod na engleski V. Krnajski Hršak]. Zagreb: Golden Marketing.

Članci:

Čavlek, N.; Vlahov, A.; Krnajski Hršak, V. (2014) Tour Operating Business: Survival or Revival? U: 14th EBES Conference - Barcelona, str. 1928-1937

Vlahov, A.; Čavlek, N.; Krnajski Hršak, V. (2014) Converting Surviving Buildings into Heritage Hotels: The Case Of Croatia. U: Heritage, Tourism and Hospitality International Conference, Istanbul: Boğaziçi University, Erasmus University, Adnan Menderes University and Elgin & Co., str. 177-186

Marinov, S., Mencer Salluzzo, M., Krnajski Hršak, V. i Kabalin Borenić, V. (2013) Studentska percepcija engleskog za turizam kroz procjenu vlastitih kompetencija i potreba. U: Savjetovanje Udruge nastavnika jezika struke na visokoškolskim ustanovama Jezik struke – kamo idemo?, Zagreb: Ekonomski fakultet.

Budimski, V. i Krnajski Hršak, V. (2012) An insight into experiential learning – the case of ITHAS 2005-2012. Acta Turistica, 24(1), str. 87-114.

Kabalin Borenić, V. i Krnajski Hršak, V. (2010) Linguistic and cultural aspects of teaching business writing to Croatian students: A reality check. U: Zbornik radova An Enterprise Odyssey. From Crisis to Prosperity - Challenges for Government and Business. Zagreb: Ekonomski fakultet.

Kabalin Borenić, V. i Krnajski Hršak, V. (2010) Developing skills, attitudes and confidence for the global job market - entry level U: AELFE Annual Conference of the European Association of Languages for Specific Purposes. Hamburg.

Rizmaul, M.; Krnajski Hršak, V. (2010) Developing Language Skills in BE Classes: Students' and Instructors' Perceptions U: The International Language Conference on the Importance of Learning Professional Foreign Languages for Communication between Cultures, Celje, Slovenia.

East, P.; Liszt, N.; Krnajski Hršak, V. (2008) E-Generation Managers: Shift in Business Etiquette? U: An Enterprise Odyssey: Tourism – Governance and Entrepreneurship 4th International Conference Proceedings, Cavtat, Croatia.

Špiljak, V. i Krnajski Hršak, V. (2007) Stvaranje programa predmeta stranog jezika: pilot istraživanje poslovnog engleskog u turističkim agencijama u Hrvatskoj (Creating a course syllabus for foreign language course: pilot study on business English used in tourism agencies in Croatia), Acta Turistica Nova, (2).

Liszt, N., Krnajski Hršak,V., Domljan, D. (2005) Transverzalne vještine u nastavi poslovnog engleskog jezika. Zbornik Ekonomskog fakulteta u Zagrebu, 3 (1).

Krnajski Hršak, V., Liszt, N., Čavlek, N. (2002) The Role of Foreign Languages Instruction in Minimising Communication Breakdowns in Tourism. U: Vukonić, B. i Čavlek, N., eds., Rethinking of Education and Training for Tourism. Zagreb: Ekonomski fakultet Zagreb, str. 399-410.

OSTALI IZVORI:

IRB (2020) Hrvatska znanstvena bibliografija. [online] Zagreb: Institut Ruđer Bošković. Dostupno na: https://www.bib.irb.hr/pregled/znanstvenici/205182 [22.7.2020.]

Pejić-Bach, M. (2020) Ekonomski fakultet: Vera Krnajski Hršak [online]. Zagreb: Ekonomski fakultet. Dostupno na: https://www.efzg.unizg.hr/katedre-29721/poslovni-strani-jezici/clanovi-30472/vera-krnajski-hrsak-m-a-30522/30522 [22.7.2020.]

CITIRANJE:

EFZG (2020) Leksikon Ekonomskog fakulteta – Zagreb: Vera Krnajski Hršak [online]. Zagreb: Ekonomski fakultet. Dostupno na: https://sites.google.com/d/1rL4oiNC38DU51zrio8Ic48i4mF1eZ2yN/p/1OUMsrMo-YjUaU0NP61DdpYmRfrSis4bO/edit [upisati datum pristupanja]