Vedran Kojić

Vedran Kojić

Doc. dr. sc. Vedran Kojić (Vukovar, 20. VI. 1985. -), docent

Nakon završetka osnovnoškolskog obrazovanja u Vukovaru, u jesen 2000. godine upisuje III. gimnaziju u Osijeku prirodoslovno-matematičkog smjera. Tijekom srednjoškolskog obrazovanja sudjelovao je na mnogim općinskim, županijskim i državnim natjecanjima iz matematike, kemije, informatike i LiDraNa. Od uspjeha su najznačajniji pohvala i treća nagrada na državnim natjecanjima iz matematike održanima u Zadru 2002. i Puli 2003. godine, te sudjelovanje na 7. Mediteranskom matematičkom natjecanju 2004. godine održanom u Zagrebu. Kao „učenik generacije“ je 2004. godine završio gimnaziju s izvrsnim uspjehom, te je iste godine izravno upisao Prirodoslovno-matematički fakultet – Matematički odjel u Zagrebu. Diplomirao je na smjeru teorijska matematika s izvrsnim uspjehom (prosjek ocjena 4.925) u svibnju 2010. godine s temom „Ortonormirani valići“ pod mentorstvom prof. dr. sc. Damira Bakića. U veljači 2011. godine zapošljava se na radno mjesto asistenta na Katedri za matematiku Ekonomskog fakulteta – Zagreb, gdje ujedno upisuje poslijediplomski specijalistički studij Financijska analiza. Specijalizirao je s izvrsnim uspjehom (prosjek ocjena 4.769) u svibnju 2013. godine na temu „Usporedba kvalitativnog i kvantitativnog pristupa u rješavanju problema sistemske dinamike“ pod mentorstvom prof. dr. sc. Zrinke Lukač. U jesen 2012. godine upisuje poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij Ekonomija i poslovna ekonomija. Doktorirao je s izvrsnim uspjehom (prosjek ocjena 5.00) u listopadu 2016. godine na temu „Optimizacija i analiza odabranih ekonomskih problema bez primjene diferencijalnoga računa“ pod mentorstvom prof. dr. sc. Zrinke Lukač. Otkako je zaposlen na Ekonomskom fakultetu – Zagreb, izvodio je nastavu iz kolegija Matematika, Gospodarska matematika, Teorija igara, Mathematics for Business i Mathematical Economics. Na poziv profesora Jorgea Navasa Ródenesa, boravio je tri i pol mjeseca na Departament de Matemàtica econòmica, financera i actuarial, Facultat d'Economia i Empresa na Universitat de Barcelona, Španjolska, gdje se usavršavao iz područja teorije optimalnog upravljanja. Za svoj znanstveni rad do sada, docent dr. sc. Vedran Kojić je nagrađen dva puta nagradom „Mijo Mirković“ i jedanput nagradom „Ljubomir Martić“, a dobitnik je i Priznanja za izuzetne rezultate u izvođenju seminarske nastave u ak. god. 2016./2017. na Bachelor Degree in Business studiju Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Osim što je izlagao na dvanaest međunarodnih konferencija, sudjelovao je i u organizacijskom timu konferencija KOI2018 i KOI2020, član je uređivačkih odbora znanstvenih časopisa Croatian Operational Research Review (CRORR) i Croatian Review of Economic, Business and Social Statistics (CREBSS), te je recenzent za nekoliko znanstvenih i stručnih časopisa. Također je jedan od tehničkih urednika za časopis CRORR. Autor je više od trideset naslova (znanstveni radovi, znanstvene knjige, sveučilišni udžbenici, sveučilišni priručnici i stručni radovi). Od jeseni 2016. godine tajnik je Seminara za matematičko programiranje i teoriju igara (seminar PMF – Matematičkog odsjeka u Zagrebu) na kojem aktivno sudjeluje.

VAŽNIJA DJELA:

Knjige:

Šego, B., Škrinjarić, T., Kojić, V. (2014) Odabrana poglavlja matematičke ekonomije. Ekonomski fakultet Zagreb.

Gardijan, M., Kojić, V., Kotarac, K., Škrinjarić, T., Vlah Jerić, S. (2015) Zbirka zadataka iz matematike. Ekonomski fakultet u Zagrebu.

Osmanagić Bedenik, N., Strugar, I., Labaš, D., Kojić, V. (2016) Nefinancijsko izvještavanje – Izazov održivog poslovanja, Rezultati empirijskog istraživanja u poduzećima u Hrvatskoj (Nonfinancial Reporting – The Challenge of Sustainable Business, Empirical research in companies in Croatia). Zagreb, M.E.P.

Osmanagić Bedenik, N., Prebežac, D., Strugar, I., Kojić, V. (2017) Nefinancijsko izvještavanje u hotelskim poduzećima u Hrvatskoj (Non-financial Reporting In Hotel Enterprises In Croatia). Zagreb, Naklada Veble.

Znanstveni radovi:

Gardijan, M., Kojić, V. (2012) DEA-based investment strategy and its application in the Croatian stock market. Croatian Operational Research Review, 3, 203-212.

Lukač, Z., Kojić, V. (2013) Rješavanje problema optimizacije u problemima minimizacije troškova i ekonomične količine nabave pomoću nejednakosti između aritmetičke i geometrijske sredine. Zbornik Ekonomskog fakulteta u Zagrebu, 11 (1), 81–97.

Škrinjarić, T., Kojić, V. (2014) Modeliranje prinosa dionica na Zagrebačkoj burzi pomoću Markovljevih lanaca. Ekonomski pregled: mjesečnik Hrvatskog društva ekonomista Zagreb, 65 (3), 207–221.

Kojić, V. (2015) A non-calculus approach to solving the utility maximization problem using the Cobb-Douglas and CES utility function. Croatian Operational Research Review, 6, 269–277.

Kojić, V., Lukač, Z. (2015) A non-calculus Analysis of Macaulay's Coupon Bond Duration Properties. Proceedings of the 3rd International Symposium on Economics and Social Sciences, Tokyo, Japan, 156–168.

Kojić, V. (2017) Solving the consumer’s utility-maximization problem with CES and Cobb-Douglas utility function via mathematical inequalities. Optimization Letters, 11, 875–884. doi:10.1007/s11590-016-1052-2

Kojić, V., Lukač, Z. (2017) Technical Note: The Shape of the Macaulay's Duration as the Function of Coupon Bond Maturity Derived Without Derivatives. Proceedings of the 14th International Symposium on Operational Research SOR'17, Bled, Slovenia, 332–337.

Kojić, V., Škrinjarić, T., Osmanagić Bedenik, N. (2017) The Relationship between Sustainable Profit and Sustainable Business in Companies in Croatia. Proceedings of the 14th International Symposium on Operational Research SOR'17, Bled, Slovenia, 326–331.

Osmanagić Bedenik, N., Strugar, I., Labaš, D., Kojić, V. (2017) Sustainability Reporting in Central and Eastern European Companies. U: International Empirical Insights. Zbirna znanstvena knjiga (urednici: Horváth, Péter, Pütter, Judith Maja), Springer, ISBN 978-3-319-52578-5, 199-214.

Kojić, V., Lukač, Z. (2018) An alternative approach to solving cost minimization problem with Cobb-Douglas technology, Central European Journal of Operations Research, 26(3), 629-643. doi: 10.1007/s10100-017-0519-2

Kojić, V., Lukač, Z. (2018) Solving Profit maximization Problem in Case of the Cobb-Douglas Production Function via Weighted AG Inequality and Geometric Programming, IEEE International Conference on Industrial Engineering and Engineering Management (IEEM), Bangkok, 2018, 1900-1903. doi: 10.1109/IEEM.2018.8607446.

Kojić, V. (2019) A note on concavity conditions of Cobb-Douglas and CES production function with at least two inputs. Studies in Microeconomics. doi:10.1177/2321022219873533

Kojić, V., Lukač, Z. (2019) On the cost minimization problem with CES technology: reverse Holder's inequality approach. Proceedings of the 15th International Symposium on Operational Research SOR'19, Bled, Slovenia, 593–598.

Kojić, V., Lukač, Z., Puljić, K. (2019) On the properties of the Sato production function. Proceedings of the 15th International Symposium on Operational Research SOR'19, Bled, Slovenia, 599–604.

Bedenik N.O., Strugar I., Prebežac D., Kojić V. (2020) Quantitative and Qualitative Aspects of Non-financial Reporting in Hotel Enterprises in Croatia. In: Bilgin M., Danis H., Karabulut G., Gözgor G. (eds) Eurasian Economic Perspectives. Eurasian Studies in Business and Economics, vol 13/1. Springer, Cham.

OSTALI IZVORI:

IRB (2020) Hrvatska znanstvena bibliografija. [online] Zagreb: Institut Ruđer Bošković. Dostupno na: https://www.bib.irb.hr/pregled/znanstvenici/328526 [20.7.2020.]

Pejić-Bach, M. (2020) Ekonomski fakultet: Vedran Kojić [online]. Zagreb: Ekonomski fakultet. Dostupno na: https://www.efzg.unizg.hr/katedre-29721/matematika/clanovi-31392/doc-dr-sc-vedran-kojic/31393 [20.7.2020.]

CITIRANJE:

EFZG (2020) Leksikon Ekonomskog fakulteta – Zagreb: Vedran Kojić [online]. Zagreb: Ekonomski fakultet. Dostupno na: https://sites.google.com/d/1rL4oiNC38DU51zrio8Ic48i4mF1eZ2yN/p/1qTlTbcwCSwYjIewOToU36W1bEREivoTZ/edit [upisati datum pristupanja]