Tanja Komarac

Tanja Komarac

Dr. sc. Tanja Komarac (Sisak, 1986. -), poslijedoktorand

Dr. sc. Tanja Komarac rođena je u Sisku 1986. godine gdje je završila Osnovnu školu Galdovo. Nakon završene srednje Ekonomske škole u Sisku, studirala je na Sveučilištu u Zagrebu, Ekonomskom fakultetu. Diplomirala je 2010. godine na smjeru Marketing. Nakon toga, 2011. upisuje SPDS Marketinški menadžment na Ekonomskom fakultetu - Zagreb. Obranom rada pod naslovom „Marketing usluga zagrebačkih muzeja“ stekla je naziv sveučilišnog specijalista (marketinškog menadžmenta). Od 2012. godine polaznica je doktorskog studija Ekonomije i Poslovne na Ekonomskom fakultetu – Zagreb. Dana 10. svibnja 2018. godine stekla je akademski stupanj doktora društvenih znanosti, polje ekonomije, obranom doktorskog rada pod naslovom "Utjecaj obrazovno-zabavnih sadržaja na percipiranu autentičnost posjetiteljeva iskustva muzejom" (mentorica: prof. dr. sc. Đurđana Ozretić Došen). Godine 2019. dobila je nagradu Hrvatske udruge za marketing (CROMAR) i Henkela za najbolji doktorski rad iz područja marketinga u razdoblju od 2017. do 2019. godine.

Od 2. svibnja 2012. godine zaposlena je na Ekonomskom fakultetu – Zagreb na Katedri za marketing u svojstvu znanstvenog novaka-asistenta, od 1. ožujka 2019. godine u svojstvu poslijedoktoranda. Sudjeluje u izvođenju nastave na integriranom sveučilišnom preddiplomskom studiju na kolegijima „Osnove marketinga“, te kao gost predavač na kolegiju „Digitalni marketing“. Sudjelovala je i u izvođenju nastave na preddiplomskom sveučilišnom studiju na kolegiju „Upravljanje marketingom“ do ak. god. 2017/2018. Također, sudjeluje u izvođenju izvannastavne aktivnosti „Radionica o pisanju diplomskog rada“. Dobitnica je priznanja Ekonomskog fakulteta - Zagreb za iznimne rezultate u izvođenju seminarske nastave u ak. godini. 2015./2016.

Boravila je na usavršavanju u inozemstvu. Godine 2017. na Sveučilištu u Beču na istraživačkom seminaru "2nd EMAC Junior Faculty & Doctoral Student Research Camp", te 2019. na Sveučilištu u Klagenfurtu, AAU u sklopu programa ERASMUS+.

Napisala je u koautorstvu i/ili samostalno deset znanstvenih radova te aktivno sudjelovala na dvanaest međunarodnih znanstvenih konferencija. Dobila je nagradu "Dr. sc. Mijo Mirković" za 2017. godinu za skupni znanstveni članak: Komarac, T., Ozretić Došen, Đ., Škare, V. (2017) Understanding competition and service offer in museum marketing, Academia-Revista Latinoamericana de Administracion, 30 (2), str. 215-230.

Članica je organizacija CROMAR (Hrvatske udruge za marketing) i EMAC (European Marketing Academy). Aktivno recenzira za znanstvene časopise Acta Turistica, Current Issues in Tourism, Ekonomski pregled, Heritage Science i Market-Tržište, te za znanstvene konferencije (CROMAR i EMAC Annual and Regional Conference).

VAŽNIJA DJELA:

Komarac, T. (2013) Važnost marketinških znanja za farmaceute, Farmaceutski glasnik, 69 (2), str. 98-101.

Komarac, T. (2014) A new world for museum marketing? Facing the old dilemmas while challenging new market opportunities, Tržište, 26 (2), str. 199-214.

Komarac, T. (2014) Marketing usluga zagrebačkih muzeja. Poslijediplomski specijalistički rad. Zagreb: Ekonomski fakultet.

Komarac, T., Ozretić Došen, Đ. i Škare, V. (2017) Understanding competition and service offer in museum marketing. Academia-Revista Latinoamericana de Administracion, 30 (2), str. 215-230.

Ozretić Došen, Đ., Brlić, M. i Komarac, T. (2018) Strategic brand management in emerging markets: consumer perceptions of brand extensions, Organizations and Markets in Emerging Economies, 9 (1), str. 135-153.

Ozretić Došen, Đ., Previšić, J., Krupka, Z., Škare, V. i Komarac, T. (2018)

The role of familiarity in the assessment of Turkey’s country/destination image: going beyond soap operas, International Journal of Culture, Tourism and Hospitality Research, 12 (3), str. 277-291.

Komarac, T. (2018) Utjecaj obrazovno-zabavnih sadržaja na percipiranu autentičnost posjetiteljeva iskustva muzejom. Doktorski rad. Zagreb: Ekonomski fakultet.

Ozretić Došen, Đ., Malešević, K., Komarac, T. i Škare, V. (2019) Marketing Perceptions of National and Nature Parks Managers – The Case of Croatia, European Journal of Тourism Research, 23, str. 191-207.

Komarac, T. Ozretić Došen, Đ. i Škare, V. (2019) The Role of the Museum Shop: Eliciting the Opinions of Museum Professionals, International Journal of Arts Management, 21 (3), str. 28-41.

Komarac, T. i Ozretić Došen, Đ. (2019) Otkrivanje prilika za poboljšanje poslovanja muzejskih prodavaonica - primjer Muzeja suvremene umjetnosti u Zagrebu. U Marušić, M., Prebežac, D. i Mikulić, J. ur. Istraživanje turističkih tržišta. Zagreb: Sveučilište u Zagrebu, Ekonomski fakultet, str. 159-165.

Komarac, T., Ozretić Došen, Đ. i Škare, V. (2020) Managing edutainment and perceived authenticity of museum visitor experience: Insights from qualitative study, Museum Management and Curatorship, 35 (2), str. 160-181.

Komarac, T. i Bešlić, S. (2020). Uvid u percepciju muzeja i mogućnosti poboljšanja usluge muzeja: perspektiva studenata, Ekonomski pregled, prihvaćen za objavu.

OSTALI IZVORI:

IRB (2020) Hrvatska znanstvena bibliografija. [online] Zagreb: Institut Ruđer Bošković. Dostupno na: https://www.bib.irb.hr/pregled/znanstvenici/338404 |text|author [15.7.2020.]

Pejić-Bach, M. (2020) Ekonomski fakultet: Tanja Komarac [online]. Zagreb: Ekonomski fakultet. Dostupno na: https://www.efzg.unizg.hr/katedre-29721/marketing-29782/clanovi-30878/dr-sc-tanja-komarac/30898 [15.7.2020.]

CITIRANJE:

EFZG (2020) Leksikon Ekonomskog fakulteta – Zagreb: Tanja Komarac [online]. Zagreb: Ekonomski fakultet. Dostupno na: https://sites.google.com/s/1rL4oiNC38DU51zrio8Ic48i4mF1eZ2yN/p/1_s0YnYU83iewWcWsE_dCftKWK8ZqGzBQ/edit [upisati datum pristupanja]