Ružica Krčar

Ružica Krčar

Ružica Krčar, bacc. oec (Bjelovar, 17. IX. 1966. -), poslovna tajnica dekana

Ružica Krčar rođena je u Bjelovaru, gdje je završila osnovnu školu i Srednju upravno pravnu – smjer upravni i kadrovski referent.

Diplomirala je na Ekonomskom fakultetu - Zagreb, smjer ekonomist za unutarnju i vanjsku trgovinu i stekla naziv viši ekonomist.

Radno iskustvo stječe zaposlenjem u poduzeću „Regeneracija“ d.d. Zabok od 1986. godine na poslovima referenta u kadrovskoj službi, a godinu dana kasnije kao poslovna tajnica i voditeljica Ureda generalnog direktora sve do 2007. godine, nakon čega je bila rukovoditelj maloprodajnog centra „Regeneracije“ u Zaboku, sve do 2008. godine.

Sudjelovala je na seminarima i edukacijama koji su uključivali stručno osposobljavanje vezano uz radna mjesta i poslove koje je obavljala (organizator OSKAR, Centar za razvoj i kvalitetu d.o.o. Zagreb).

Od 1998. do 2008. bila je povjerenica Stručnog studija – Centar Zabok, nakon čega se zaposlila na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu najprije u Studentskoj referadi, a od 2010. u dekanatu Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu kao poslovna tajnica dekana.

CITIRANJE:

EFZG (2020) Leksikon Ekonomskog fakulteta – Zagreb: Ružica Krčar [online]. Zagreb: Ekonomski fakultet. Dostupno na: https://sites.google.com/s/1rL4oiNC38DU51zrio8Ic48i4mF1eZ2yN/p/1TKkJ1n-z6F9oxqsC_1yPPppEMOn8eVTC/edit [upisati datum pristupanja]