Nikola Knego

Nikola Knego

Prof. dr. sc. Nikola Knego (Slavonski Brod, 7. VII. 1952. -), redoviti profesor u trajnom zvanju

Sveučilišni profesor dr. sc. Nikola Knego, rodio se u Slavonskom Brodu, gdje je završio osnovnu školu i tri razreda Pedagoške gimnazije. Gimnaziju završava u Dubrovniku. Diplomirao je na Fakultetu za turizam i vanjsku trgovinu u Dubrovniku 1975. godine, a magistrirao na Ekonomskom fakultetu u Beogradu 1981. godine. Doktorirao je na Centru ekonomskih znanosti u Splitu 1989. godine.

Profesionalni razvoj započeo je kao asistent na Fakultetu za turizam  i vanjsku trgovinu u Dubrovniku, 1976. godine na kom je bio znanstveni asistent, docent i izvanredni profesor. U znanstvenoistraživačko zvanje znanstveni suradnik izabran je 31. svibnja 1990. godine i upisan je u registar istraživača pod matičnim brojem: 021321 od 19. rujna 1990. godine. U znanstveno-nastavno zvanje docent izabran je 3. srpnja 1990. godine. Fakultetsko vijeće Fakulteta za turizam i vanjsku trgovinu izabralo ga je u zvanje izvanrednog profesora 13.veljače 2002. godine. Od 1.10.2003. godine u stalnom je radnom odnosu na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu. U zvanje redovitog profesora izabran je 26. rujna 2006. godine odlukom Fakultetskog vijeća Ekonomskog fakulteta u Zagrebu, a potvrđen u zvanje redovitog profesora Odlukom Senata Sveučilišta u Zagrebu od 14. studenog 2006. godine. Odlukom Senata Sveučilišta u Zagrebu od 22. studenoga 2011. godine izabran je za redovitog profesora u trajnom zvanju.

Na Fakultetu za turizam i vanjsku trgovinu izvodio je nastavu na kolegijima: Ekonomika i organizacija poduzeća, Organizacija rada, Ekonomika, organizacija i poslovna politika trgovinskih poduzeća, Poslovna i razvojna politika, Menadžment nabave, Menadžment prodaje i Poslovna logistika u trgovini. Bio je nositelj predmeta Strategijski menadžment na Pomorskom fakultetu u Dubrovniku, nositelj i izvođač nastave na predmetu Potražnja i potrošnja u turizmu te sunositelj predmeta Međuovisnost trgovine u turizma na PDS Fakulteta za turizam i vanjsku trgovinu u Dubrovniku. Nositelj je i izvođač nastave predmeta Menadžment nabave i Informacijski sustavi u trgovini na preddiplomskom sveučilišnom studiju Ekonomskog fakulteta-Zagreb. Na diplomskom sveučilišnom studiju nositelj je i izvođač nastave na kolegijima  Trgovina i trgovinska politika i Ekonomika elektroničke trgovine. Na specijalističkom poslijediplomskom studiju Upravljanje kvalitetom nositelj je predmeta Poslovna izvrsnost, a na specijalističkom poslijediplomskom studiju Menadžment trgovine predmeta Menadžment lanca opskrbe. Bio je gostujući. profesor na Ekonomskom fakultetu u Osijeku na predmetu Ekonomika trgovine, a na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu nositelj i izvođač predmeta Trgovina i trgovinska politika. Pod mentorstvom  dr. sc. Nikole Knego obranjeno je 185 diplomskih, 45  završnih, 25 magistarskih i specijalističkih radova te 3 doktorske disertacije

Objavio je  27 knjiga u suautorstvu, sudjelovao je u radu 61 znanstvene konferencije, objavio je 85 znanstvenih radova, 80 stručnih radova, 27 recenzija znanstvenih knjiga, više prikaza i recenzija za potrebe znanstvenih časopisa, konferencija te recenziju jednog studijskog programa. Član je uredništva 4 znanstvena časopisa od kojih su dva inozemna.

Obnašao je niz funkcija u tijelima upravljanja Fakulteta za turizam i vanjsku trgovinu. Bio je: predsjednik Savjeta Fakulteta, član Skupštine Sveučilišta u Splitu, član Znanstveno-nastavnog vijeća Sveučilišta u Splitu, član poslovodnog odbora Fakulteta i pročelnik Odjela za poslovnu ekonomiju Fakulteta. Bio je pročelnik Katedre za trgovinu Ekonomskog fakulteta u Zagrebu i predsjednik Odbora za Bolonjske specijalističke poslijediplomske studije. Član je Odbora za poslijediplomski doktorski studij. Bio je voditelj diplomskog studija studijskog smjera Trgovina. Član je Matičnog odbora za polje ekonomije od 12.mjeseca 2015. godine.

Dobitnik je većeg broja priznanja i zahvalnica za doprinos u razvoju časopisa. Dobitnik je Jubilee Gold Medal of DAAAM International-2009 koju dodjeljuje Danube Adria Association for Automation & Manufacturing-DAAAM International Vienna za aktivnosti i znanstveni doprinos unutar Danube Adria Association for Automation & Manufacturing.

DJELA:

Knego, N. i Konjhodžić, H. (2002.), Tourism Traits in the Republic of Croatia at the End of the 20th Century, u: Tissot, L., (ur.).,  Development of a Tourist Industry in the 19th and 20th Centuries-International Perspectives, Neuchâtel, Editions Alphil, Švicarska, ,211-230.

Knego, N. (2004.), Management u bankarstvu, u: Konjhodžić, H., (ur.), Monetarna ekonomija, Bihać: Ekonomski fakultet; Pravni fakultet, 416-448.

Knego, N. (2004.), Management u uvjetima globalizacije, u: Konjhodžić, H., (ur.), Međunarodni privredni menadžment, Bihać: Ekonomski fakultet; Pravni fakultet, 138-191.

Knego, N, (2008.), The Internationalization of the Croatian Economy Through Regionalization, u: Kandžija, V. i Kumar, A., (ur.)., 50 Years of European Union-L’Union Éurpéenne a 50 Ans. Rijeka: Faculty of Economics Rijeka, 101-112.

Knego, N. i Bagović, K. (2009.),  Characteristics of the courier delivery services market in the Republic of Croatia, u: Kandžija, V. i Kumar, A., (ur.)., Economic integrations, competition and cooperation. Rijeka: Faculty of Economics Rijeka, 340-351.

Knego, N. i Knežević, B. (2009.), Internationalization in the function of retail trade concentration in the Croatia, u: Kandžija, V. i Kumar, A., (ur.)., Economic integrations, competition and cooperation, Rijeka: Faculty of Economics Rijeka, 378-393.

Knego, N. (2012.), Cijene i njihovo reguliranje, u: Knego, N., Renko, S. i Knežević, B., (ur.),  Trgovina i unutrašnja trgovinska politika-Pretisak s komentarima, Zagreb: Ekonomski fakultet Zagreb, 329-341.

Vouk, R. i Knego, N. (2012.), Definicija i elementi trgovinske politike, u: Knego, N., Renko, S. i Knežević, B., (ur.),  Trgovina i unutrašnja trgovinska politika-Pretisak s komentarima, Zagreb: Ekonomski fakultet Zagreb, 249-261.

Knežević, B. i Knego, N. (2012.), Ključni trendovi u distributivnoj trgovini, u: Knego, N., Renko, S. i Knežević, B., (ur.),  Trgovina i unutrašnja trgovinska politika-Pretisak s komentarima, Zagreb: Ekonomski fakultet Zagreb, 261-280.

Knego, N. (2012.), Kvaliteta u funkciji održivog razvoja trgovine na malo, u: Knego, N., Renko, S. i Knežević, B., (ur.), Perspektive trgovine 2012: Trgovina u kontekstu održivog razvoja (Trade Perspectives 2012: Trade in the Context of Sustainable Development), Zagreb: Ekonomski fakultet Zagreb, 19-37.

Knego, N., Anić, I. D. i Marković, M. (2012.), Razlika u strukturi ponude između trgovačkih centara i prodavaonica na gradskim ulicama i na trgovima, u: Knego, N., Renko, S. i  Knežević, B., (ur.), Promjene u trgovini na malo u Hrvatskoj, Zagreb: Ekonomski fakultet Zagreb, 93-109.

Knežević, B. i Knego, N. (2012.), Važnost trgovine u nacionalnom gospodarstvu, u: Knego, N., Renko, S. i Knežević, B., (ur.),  Trgovina i unutrašnja trgovinska politika-Pretisak s komentarima, Zagreb: Ekonomski fakultet Zagreb, 235-243.

Knego, N., Knežević, B. i Delić, M. (2013.), Lanac opskrbe i nabava, u: Knego, N., Renko, S., Knežević, B., ur., Perspektive trgovine 2013: Odnosi u lancima opskrbe (Trade Perspectives 2013: Supply Chain Relation. Zagreb, Ekonomski fakultet Zagreb,  str. 1-15.

Knego, N., Knežević, B. (2013) Strategije nastupa na modnom tržištu. U: Ujević, D., Knego, N. i Lazibat, T., (ur.),  Ekonomski i tehnološki aspekti modne industrije, Zagreb: Ekonomski fakultet Zagreb, 119-154.

Knego, N. i Knežević, B. (2013.), Upravljanje markama u modnoj industriji, u: Ujević, D., Knego, N. i Lazibat, T., (ur.), Ekonomski i tehnološki aspekti modne industrije, Zagreb: Ekonomski fakultet, 155-178.

Knego, N. i Delić, M. (2014.), Utjecaj aditivnih tehnologija na odvijanje poslovnih procesa u opskrbnom lancu, u: Knego, N., Renko, S. i Knežević, B., (ur.), Perspektive trgovine 2014: Ljudi, tehnologija, znanje (Trade Perspectives 2014: People, technology, knowledge), Zagreb: Ekonomski fakultet, 234-249.

Knežević, B., Delić, M. i Knego, N. (2014.), The Retail Internationalization in Visegrad Countries and Croatia, u: Knežević, B. i Wach, K., (ur.),  International Business From the Central European Perspective, Zagreb: Ekonomski fakultet, 113-129.

Knego, N. i Knežević, B. (2015.), Svjetsko tržište obuće, u: Ujević, D., Knego, N., Rogale, D. i Lazibat, T., (ur.), Antropometrija i normizacija modne obuće, Zagreb: Tekstilno-tehnološki fakultet; Ekonomski fakultet, 111-155.

Knego, N. i Mišević, P. (2016.), Shrinkage in the Retail Trade in Some European Countries and The Republic of Croatia, u: Knego, N., Renko, S. i Knežević, B., (ur.), Perspektive trgovine 2016: Sigurnost, privatnost i lojalnost (Trade Perspectives 2016: Safety, security, privacy and loyalty, Zagreb: Ekonomski fakultet, 48-62.

Knego, N. i Delić, M. (2017.), Footware market in the Visegrad Group countries and the Republic of Croatia, u: Wach, K., Knežević, B. i Šimurina, N., (ur.),  Challenges for International Business in Central and Eastern Europe, Krakov: Cracow University of Economics, 153-174.

Knego, N. i Mamuza, I. (2018.), Elektronička trgovina kao kanal prodaje odjevnih predmeta i načini plaćanja, u: Ujević, D., Knego, N., Rogale, D., Lazibat, T. i Firšt Rogale, S., (ur.), Konstrukcija i modno odijevanje s osvrtom na suvremenu maloprodaju, Zagreb: Tekstilno-tehnološki fakultet; Ekonomski fakultet, 253-299.

Knego, N. (2018.), Kvaliteta u funkciji održivog razvoja trgovine na malo, u: Dunković, D., Kovač, I. i Baković, T., (ur.), Poslovni aspekti trgovine, Zagreb: Ekonomski fakultet, 39-59.

Knego, N. i Mišević, P. (2018.), The Elements for Assessing Shrinkage in Retail Trade in Croatia, u: Renko, S. i Knežević, B., (ur.), Trade Perspectives in the Context of Safety, Security, Privacy and Loyalty. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 56-88.

Delić, M. i Knego, N. (2019.), Online and Offline Chanel Integration O2O Commerce As a First Step To Omnichannel Strategy?, u: Baković, T., Naletina, D. i Petljak, K., (ur.),  Trade  Perspectives 2019 Business model innovations in domestic and international trade, Zagreb: Faculty of Economics and Business; Croatian Chamber of Economy, 181-191.

OSTALI IZVORI:

IRB (2020.), Hrvatska znanstvena bibliografija, Zagreb: Institut Ruđer Bošković preuzeto 22. srpnja 2020. s https://www.bib.irb.hr/pregled/znanstvenici/21321  

Ekonomski fakultet - Zagreb (2020.), Ekonomski fakultet: Nikola Knego, Zagreb: Ekonomski fakultet, preuzeto 22. srpnja 2020. s https://www.efzg.unizg.hr/prof-dr-sc-nikola-knego-31090/31090 

CITIRANJE:

Ekonomski fakultet - Zagreb (2020.), Leksikon Ekonomskog fakulteta – Zagreb: Nikola Knego, Zagreb: Ekonomski fakultet, preuzeto [upisati datum preuzimanja] s https://sites.google.com/net.efzg.hr/lef/po%C4%8Detna/abecedarij/k/nikola-knego