Mira Krpan

Mira Krpan

Doc. dr. sc. Mira Krpan r. Oraić (Zagreb, 16. VI. 1983. – ), docentica

Docentica Mira Krpan, rođena je 16. lipnja 1983. godine u Zagrebu, Republika Hrvatska. Po narodnosti je Hrvatica i državljanka je Republike Hrvatske. Udana je i majka je dvoje djece. Opću gimnaziju s izvrsnim uspjehom završila je u Krapini. Dodiplomski studij Poslovne ekonomije na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, smjer Financije, upisala je 2001. godine. Tijekom studija bila je demonstrator na kolegiju Osnove ekonomije, više godina demonstrator na kolegiju Mikroekonomija te volonter na kolegiju Financiranje društvenih djelatnosti. Za izvrstan je uspjeh na svakoj godini studija dobila i Dekanovu nagrada te sudjelovala na raznim projektima i ljetnim školama: Sommer School Danubia 2005. godine, gdje je položila kolegij Financial Services s ocjenom izvrstan, a koja se održala u 5 gradova: Pragu, Budimpešti, Bratislavi, Zagrebu i Beču. Sudjelovala je na projektima E-studenta, The Case study Writing project, AIESEC-Thinking Today Creating Tomorrow. Sudjelovala je na ljetnoj školi Sommerkolleg Deutsch u organizaciji Fachhochschul-Studiengang Eisenstadt i Filozofskog fakulteta u Zagrebu 2005. godine. Za njemački je jezik stekla Deutsches Sprachdiplom i Diplom Wirtschaftsdeutsch International, C1. Kao jedan od 25 najboljih studenata u Hrvatskoj 2004. godine dobila je Top stipendiju za TOP studente. Diplomirala je 5. srpnja 2005. godine s prosjekom ocjena 5,0. Na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 17. ožujka 2008. godine magistrirala je na znanstvenome poslijediplomskom studiju „Operacijska istraživanja“ s temom Dualnost u teoriji ponašanja potrošača pod mentorstvom prof. dr. sc. Ante Puljića (povjerenstvo: prof. dr. sc. Mate Babić ­ predsjednik, prof. dr. sc. Luka Neralić ­ član) uz prosječnu ocjenu položenih ispita 5,0. U studenom 2007. godine upisala je Poslijediplomski sveučilišni doktorski studij na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu i doktorirala 12. srpnja 2011. godine obranivši doktorsku disertaciju s temom Dualnost u mikroekonomskoj teoriji pod mentorstvom prof. dr. sc. Jasminke Šohinger (povjerenstvo: doc. dr. sc. Ilko Vrankić – predsjednik, prof. dr. sc. Krešimir Žigić – član) uz prosječnu ocjenu položenih ispita 5,0.

Od 15. studenog 2005. godine zaposlena je u suradničkom zvanju asistenta na Katedri za ekonomiku poduzeća Ekonomskog fakultetu u Zagrebu, a od sredine 2008. godine na Katedri za ekonomsku teoriju. Odlukom Fakultetskog vijeća Ekonomskog fakulteta u Zagrebu izabrana je u suradničko zvanje višeg asistenta 27. rujna 2011. godine. U znanstveno zvanje znanstvenog suradnika u znanstvenom području društvenih znanosti-polje ekonomije izabrana je Odlukom Matičnog odbora za područje društvenih znanosti – polje ekonomije od 24. svibnja 2013. godine. U znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docentice u području društvenih znanosti, polje: ekonomija, grana: opća ekonomija izabrana je 6. travnja 2016. godine. U znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika u znanstvenom području društvenih znanosti-polje ekonomije izabrana je Odlukom Matičnog odbora za područje društvenih znanosti-polje ekonomije od 5. listopada 2018. godine.

Sudjeluje u izvedbi seminarske nastave i predavanja na kolegijima Mikroekonomija, Osnove ekonomije, Mikroekonomska teorija i Microeconomic Theory na integriranom preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom studiju i na Bachelor Degree in Business programu (BDIB-u) Ekonomskog fakulteta-Zagreb. Kvalitetu nastavnog rada potvrđuju visoke ocjene studenata.

Članica je uređivačkog odbora znanstvenog časopisa Business Systems Research Journal. Ujedno je članica Hrvatskog društva za operacijska istraživanja (HDOI). Od 2012. do 2016. godine bila je članica Fakultetskog vijeća Ekonomskog fakulteta u Zagrebu kao jedan od predstavnika asistenata. Sudjelovala je kao istraživač na međunarodnom FP7 projektu MODUS project (Methodology and Supporting Toolset Advancing Embedded Systems Quality). Recenzirala je radove u sljedećim časopisima: Zbornik Ekonomskog fakulteta-Zagreb, Business Systems Research Journal, Central European Journal of Operations Research, Interdisciplinary Description of Complex Systems: INDECS, Czech Journal of Economics and Finance.

Završila je dvosemestralni Program edukacije za stjecanje kompetencija visokoškolskih nastavnika (edukacija iz područja Didaktika, Psihologija, Retorika, Hrvatski jezik i Informatika), organiziran u suradnji Ekonomskog fakulteta - Zagreb i Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 2007. godine. Usavršava se sudjelovanjem na raznim radionicama iz metodoloških područja, od kojih izdvaja Applied Econometrics Course-10th generation-Applied Time Series Econometric Methods and Forecasting (predavač: profesor Robert Sonora), Empirical Tools in Macroeconomics (predavač: Dr. Irina Panovska, Lehigh University, SAD) 2018. godine, Partial Least Squares Structural Equation Modelling (predavač: Dr. Joe Hair, University of South Alabama, SAD) i Panel Data Analysis and Spatial Econometric Modeling (predavači: Dr. Craig A. Depken II, University North Caroline Charlotte, SAD; Dr. Nebojša Stojčić, Sveučilište u Dubrovniku) 2019. godine, sve u organizaciji Ekonomskog fakulteta – Zagreb. U srpnju 2019. godine u organizaciji Hrvatskog društva za operacijska istraživanja sudjelovala je na radionici Data Envelopment Analysis u Zagrebu, predavač prof. dr. Ozren Despić, Aston Business School, Aston University, Birminghman. Od 29. travnja do 3. svibnja 2019. godine boravila je na Technische Universität München, na Katedri za ekonomiju i politiku (Economics and Policy Department), TUM School of Management kod pročelnika Katedre prof.dr. Roberta K. Frhr. von Weizsäckera u sklopu akademske mobilnosti.

Govori engleski i njemački jezik.

U registru znanstvenih istraživača u Ministarstvu znanosti i obrazovanja je upisana pod matičnim brojem 279636.

DJELA:

Krpan, M., Pavković, A., Žmuk, B. (2020) Cluster Analysis of New EU Member States’ Pension Systems. Interdisciplinary description of complex systems, 18 (2-B): 208-222.

Vrankić, I., Šohinger, J., Krpan, M. (2019) Economic Analysis of Technology and Properties of Legendre-Fenchel Transformations. International Journal of Economic Sciences, 8 (2): 159-183.

Krpan, M., Pavković, A., Žmuk, B. (2019) Similarity Assessment of the Pension Systems of the New European Union Member States. U Milković, M., Seljan, S., Pejić Bach, M., Peković, S., Perović Đ. Proceedings of the ENTRENOVA-ENTerprise Research InNOVAtion Conference: 50-57.

Krpan, M., Pavković, A., Galetić, F. (2019) Comparison of Sustainability Indicators of Pension Systems in the New EU Member States. U Tipurić, D., Hruška, D. Proceedings of the 7th International OFEL Conference on Governance, Management and Enterpreneurship: Embracing Diversity in Organization, Zagreb: CIRU & University of Dubrovnik: 470-484.

Škuflić, L., Krpan, M., Žmuk, B. (2018) Migration and the economic crisis in the European Union member states: cluster analysis. Enterpreneurship and sustainability issues, 6 (2): 979-1000.

Škuflić, L., Krpan, M., Galetić, F. (2018) Net Migrations and Labour Market in the European Union. The Turkish Online Journal of Design, Art and Communication, 8, Special Edition:1354-1363.

Vrankić, I., Krpan, M., Herceg, T. (2017). Monopolist’s mark-up and the elasticity of substitution. Croatian Operational Research Review, 8 (2): 377-390.

Vrankić, I., Krpan, M. (2017) Short Run Profit Maximization in a Convex Analysis Framework. Interdisciplinary description of complex systems, 15 (1): 1-15.

Vrankić, I., Krpan, M. (2016) Pseudoproduction, Pseudocost and Profit Functions in Monopoly from the Dual Perspective. Business Systems Research, 7 (2): 49-64.

Vrankić, I., Krpan, M. (2016) Duality between the Short Run Profit and Production Function. U: Baćović, M., Milković, M., Pejić Bach, M. & Peković, S. (ur.) Proceedings of the ENTRENOVA '16 ENTerprise REsearch InNOVAtion Conference. Zagreb, Udruga za promicanje inovacija i istraživanja u ekonomiji "IRENET": 147-154.

Vrankić, I., Krpan, M. (2015) Duality in monopoly. U: L. Zadnik Stirn, J. Žerovnik, M. Kljajić Boršar and S. Drobne (ur.) Proceedings of the 13th International Symposium on OPERATIONAL RESEARCH, SOR '15. Ljubljana, Slovenia, Statistical Office of the Republik of Slovenia: 199-205. ISBN 978-961-6165-45-7.

Vrankić, I., Krpan, M., Lukač, Z. (2015) Approximating a solution to the two-part tariff problem. Croatian Operational Research Review, 6 (1), 131-144.

Vrankić, I., Pejić Bach, M., Krpan, M. (2014) Stackelberg Equilibrium of the Client and the Producer of Embedded Software. Business Systems Research, 5 (1), 68-76.

Oraić, M., Vrankić, I. (2012) Dualni opis potrošačevih preferencija. Zbornik Ekonomskog fakulteta u Zagrebu, 10(1), str. 1-27.

Vrankić, I., Oraić, M., Lukač, Z. (2012) The Measure of Savings in the Production Process. Proceedings of the ITI 2012 34th International Conference on Information Technology Interfaces, 25-28 June, Cavtat/Dubrovnik, Croatia. Zagreb: srce, University of Zagreb, University Computing Centre, str. 473-478.

Vrankić, I., Lukač, Z., Oraić, M. (2011): Two-part Tariffs and Multistage Programming. Croatian Operational Research Review (CRORR), 2, str. 232-242.

Vrankić, I., Oraić, M., Lukač, Z. (2011) Allocative Efficiency and Optimal Adjustments of a Producer. Proceedings of the 11th International Symposium on Operational Research, 28-30 September, Dolenjske Toplice, Slovenia. str. 269-275.

Vrankić, I., Oraić, M. (2010) Učinak supstitucije i učinak udaljenosti. Zbornik Ekonomskog fakulteta u Zagrebu, 8 (1), str. 130-136.

Vrankić, I., Oraić, M. (2009) Supstitucija faktora u proizvodnji i ekonomske uštede. Zbornik Ekonomskog fakulteta u Zagrebu, 7 (1), str. 143-160.

Puljić, A., Oraić, M. (2007) Od direktne do indirektne funkcije korisnosti i natrag. Zbornik Ekonomskog fakulteta u Zagrebu, 5 (1), str. 203-228.

Puljić, A.,Vrankić, I., Oraić, M. (2006) Dolazak na putanju dohodak-potrošnja, u točke maksimalnog zadovoljstva i minimalnih izdataka. Zbornik Ekonomskog fakulteta u Zagrebu, 4, str. 145-19.

Magistarski rad i doktorska disertacija:

Oraić, M., (2008): "Dualnost u teoriji ponašanja potrošača", znanstveni magistarski rad, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, mentor prof. dr. sc. Ante Puljić.

Oraić, M., (2011): "Dualnost u mikroekonomskoj teoriji", doktorska disertacija, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, mentor prof. dr. sc. Jasminka Šohinger.

OSTALI IZVORI:

IRB (2020) Hrvatska znanstvena bibliografija. [online] Zagreb: Institut Ruđer Bošković. Dostupno na: https://www.bib.irb.hr/pregled/znanstvenici/279636 [21.7.2020.]

Pejić-Bach, M. (2020) Ekonomski fakultet: Mira Krpan [online]. Zagreb: Ekonomski fakultet. https://www.efzg.unizg.hr/katedre-29721/ekonomska-teorija/clanovi-29894/doc-dr-sc-mira-krpan-30787/30787 [21.7.2020.]

CITIRANJE:

EFZG (2020) Leksikon Ekonomskog fakulteta – Zagreb: Mira Krpan [online]. Zagreb: Ekonomski fakultet. Dostupno na: https://sites.google.com/d/1rL4oiNC38DU51zrio8Ic48i4mF1eZ2yN/p/19EMgItps7K_8n0po5ggfw0uhk1SXLq12/edit [upisati datum pristupanja]