Marko Kolaković

Marko Kolaković

Prof. dr. sc. Marko Kolaković (Zagreb, 25. IX. 1969. - ), redoviti profesor u trajnom zvanju

Prof. dr. sc. Marko Kolaković rođen je u Zagrebu 1969. godine. Na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu diplomirao je 1994. godine i stekao titulu diplomiranog ekonomiste (dipl. oec.). Na istom fakultetu magistrirao je 1998. godine na temu Istraživanje konkurentne sposobnosti i strateške djelotvornosti hrvatskih poslovnih banaka“, a doktorirao je 2001. godine obranivši rad pod nazivom Oblikovanje modela mjerenja uspješnosti virtualnog poduzeća.

Radni vijek započeo je kao pripravnik u „Slobodi“ Samobor i Ledu d.d. (1994.-1996.), nakon čega se zapošljava na radnom mjestu znanstvenog novaka, pa asistenta na kolegijima „Politička ekonomija“ i „Ekonomika poduzeća“ na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (1996. – 2001.). Paralelno s time radio je i kao vanjski suradnik na kolegiju „Počela ekonomije“ na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu. Od 2001. godine i prelazi na Ekonomski fakulteti Sveučilišta u Zagrebu, gdje radi i danas, najprije u zvanju docenta, a potom u zvanju izvanrednog, redovitog te profesora u trajnom zvanju. Od 1996. – 2006. godine predavao je na kolegijima „Počela ekonomije“ i „Osnove ekonomije“, a od 2007. do danas predaje na kolegijima „Poduzetništvo“ (integrirani studij), „Osnove poduzetništva“, „Poduzetničke strategije“, „Virtualna ekonomija“, (na stručnom studiju) „Entrepreneurship“ (BDiB), „Strateško poduzetništvo“, „Korporativno poduzetništvo“, „Upravljanje intelektualnim kapitalom“ (PDS), i „Poduzetničko vođenje i upravljanje“ (doktorski studij).

Gostujući je predavač i viši znanstveni suradnik na University of Johannesburg, College of Business & Economics. Od 2010.-2015. bio je voditelj dislociranog centra EFZG u Bjelovaru, voditelj je diplomskog stručnog studija „Ekonomika poduzetništva“ i specijalističkog poslijediplomskog studija „Strateško poduzetništvo“ (od 2007. do danas), te programa cjeloživotnog FBA „Poduzetništvo u ekonomiji znanja“ (2009. do danas). Osnivač je i prvi predsjednik Studentskog poduzetničkog inkubatora Sveučilišta u Zagrebu. Predsjednik je organizacijskog odbora međunarodne konferencije „BEE- Business & Entrepreneurial Economics“ i predsjednik organizacijskog odbora „Srednjoeuropskog poduzetničkog foruma – CEEF“. Član je Upravnog vijeća The Business & Economics Society International – B&ESI, Worcester, MA, USA.

U dva mandata bio je član Odbora za gospodarstvo u Hrvatskom saboru (2007.-2011.; 2011.-2015.), član je Nadzornog odbora „Hrvatske komore dentalne medicine – HKDM“ od 2009. do danas, bio je predsjednik Nadzornog odbora „Hrvatske pošte“ d. d., član Nadzornog odbora „Podravke“ d. d. od 2009.-2011, potpredsjednik Nadzornog odbora „3. Maj“ d. d. od 2019. do danas, član Upravnog vijeća Opće bolnice Bjelovar od 2019. – 2021. i član Upravnog vijeća „Ličke razvojne agencije LIRA“ od 2021. do danas. Osim toga, predsjednik je Međunarodnog instituta poduzetništva, predsjednik Zajednice za unaprjeđenje intelektualnog kapitala (ZUIK) pri Hrvatskoj gospodarskoj komori te savjetnik gradonačelnika grada Samobora (2013. – 2021.).

Sudjelovao je u mnogim domaćim i međunarodnim istraživačkim projektima: Mogućnosti i razvojni potencijal hrvatskog malog gospodarstva u Europskoj uniji (voditelj projekta od 2018.-2019.), financirano od strane Sveučilišta u Zagrebu; Kako postati društveni poduzetnik (voditelj projekta od 2017.-2018.), , projekt financiran od ESF – Europskog socijalnog fonda; Odrednice konkurentnosti hrvatskog malog gospodarstva (voditelj projekta, 2017.), financirano od strane Sveučilišta u Zagrebu; Strateške smjernice u razvoju konkurentnosti hrvatskih malih i srednjih poduzeća u okviru europskih fondova (voditelj projekta, 2015.), financirano od strane Sveučilišta u Zagrebu, Razvoj ljudskih potencijala, projekt: "Socijalno poduzetništvo - nove kompetencije komercijalista" (Stručni suradnik od 2015.), projekt financiran od ESF – Europskog socijalnog fonda; Konkurentnost hrvatski i malih poduzeća u Europskoj uniji, financirano od strane Sveučilišta u Zagrebu (voditelj projekta, 2014.); Uloga strateškog umrežavanja u povećanju konkurentnosti tijekom internacionalizacije hrvatskih malih i srednjih poduzeća, financirano od strane Sveučilišta u Zagrebu (voditelj projekta, 2014.); Studentski poduzetnički inkubator (voditelj od 2008-), projekt financiran od strane Ministarstva gospodarstva i HAMAG-a; Strateško povezivanje i umrežavanje i umrežavanje hrvatskih malih i srednjih poduzeća (voditelj od 2007.), znanstveno-istraživački projekt financiran od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta; Poticanje razvoja malih i srednjih poduzeća u Hrvatskoj (voditelj, 2006.-2007.), znanstveno-istraživački projekt Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu; Pretpostavke razvoja malih i srednjih poduzeća u Hrvatskoj (voditelj, 2005.-2006.), znanstveno-istraživački projekt Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu; Novi ekonomski pristupi i njihova implikacija na hrvatsku ekonomiju (voditelj, 2004.-2005.), znanstveno-istraživački projekta Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu; Virtualizacija hrvatskih poduzeća (voditelj, 2002.-2006.), znanstveno-istraživački projekt Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu; E! 2584 Euroturism Ulixes – Intelligent Tourist Organization (suvoditelj, 2002.-2004.) projekt Fakulteta organizacije i informatike u Varaždinu i Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu; Transformacija hrvatskog gospodarstva od balkanskog prema globalnom (znanstveni novak, 1996.-2001.), znanstveno-istraživački projekt financiran od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta; 1. IPA prekogranični program Mađarska-Hrvatska 2007-2013 Cross border work flow promotion, Koprivnica; EXPIDE IST Project Cluster - Dynamic Extended Enterprise, međunarodni projekt na Bremen Institute of Technology and Applied Workscience (BIBA), Bremen, Njemačka, voditelj projekta: Bernd E. Hirsch, PhD; Governance for Sustainable Development: Options and choices in a knowledge-based society, međunarodni projekt više europskih fakulteta i instituta, Vienna, Austria, koordinator projekta: Dušan Sabolović, PhD i Measuring intellectual potential, znanstveno-istraživački projekt na Karl-Fränzens University, Graz,Austria, voditelj projekta: Ursula Schneider, PhD.

Sudjelovao je i u izradi profesionalnih studija: Project of proposals of Jadrolinija privatization, chapter: „Strategic management of intellectual capital in Jadrolinija"; Conception and proposal of HEP privatization, chapter: "Intellectual capital management as the activity of increasing the value of HEP; Program of reorganization of Slavonija DI, project of restructuring wood-industrial enterprise "Slavonija DI", Slavonski Brod i Reform of Croatian pharmaceutical sector, projekt financiran od strane Ministarstva znanosti i Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, Zagreb.

Služi se engleskim, njemačkim i talijanskim jezikom.

VAŽNIJA DJELA:

Prof. dr. sc. Marko Kolaković objavio je veći broj radova u časopisima i zbornicima skupova. U nastavku je dan popis autorskih knjiga i poglavlja u knjigama.

Prof. dr. sc. Marko Kolaković objavio je veći broj radova u časopisima i zbornicima skupova. U nastavku je dan popis autorskih knjiga i poglavlja u knjigama.

Lazibat, T. i Kolaković, M. (2004) Međunarodno poslovanje u uvjetima globalizacije. Zagreb: Sinergija nakladništvo.

Kolaković, M. (2006) Poduzetništvo u ekonomiji znanja. Zagreb: Sinergija.

Kolaković, M. (2010) Virtualna ekonomija. Zagreb: Strategija d.o.o.

Kolaković, M. i Mikić, M. (2020) Poduzetništvo u 21. stoljeću. Zagreb: Studentski poduzetnički inkubator Sveučilišta u Zagrebu.

Turuk, M. Kolaković, M. i Mišević, P. (2021) Intelektualni kapital – 30 godina teorije i prakse u svijetu i Hrvatskoj. Zagreb: Hrvatska gospodarska komora.

Pulić, A. i Kolaković, M. (1999) Intelektualni kapital poduzeća. U: Konkurentska sposobnost poduzeća, Tipurić, D., ur. Zagreb: Sinergija, str. 175-190

Belak, V., Kolaković, M. i Kovačević, B. (2002) Economic Relationships Between the Members of Virtual Enterprise // Collaborative Business Ecosystems and Virtual Enterprisees (ur.), Boston-Dordrecht-London: Kluwer Academic Publishers, str. 597-604

Jelen, J. i Kolaković, M. (2010) The Social Cost of Social Value Creation: A An Exploratory Inquiry into the Ambivalent Nature of Complex Information Technology Intensive Firms / Enterprise Information Systems Design, Implementation and Management: Organizational Applications. New York: Business Science Reference, str. 371-379

Kolaković, M., Sisek, B. i Turuk, M. (2014) Business dynamics and Firm-survival in European Post-transition economies. DAAAm International Scientific Book, ur. Katalinić, B. Vienna: DAAAM International Vienna, str. 409-422

Vujić, V., Kolaković, M. i Turuk, M. (2016) Stategic Trend sin Intellectual Capital Management / Entrepreneurial economics: Selected topics for contemporary entrepreneurs. Zagreb: Student Business Incubator at the University of Zagreb, str. 228-237

OSTALI IZVORI:

IRB (2021) Hrvatska znanstvena bibliografija. [online] Zagreb: Institut Ruđer Bošković. Dostupno na: https://www.bib.irb.hr/pregled/profil/16940 [20.12.2021.]

Pejić-Bach, M. (2021) Ekonomski fakultet: Marko Kolaković [online]. Zagreb: Ekonomski fakultet. Dostupno na: https://www.efzg.unizg.hr/katedre-29721/ekonomika-poduzeca/clanovi-31534/prof-dr-sc-marko-kolakovic/31553 [20.12.2021.]

CITIRANJE:

EFZG (2020) Leksikon Ekonomskog fakulteta – Zagreb: Marko Kolaković [online]. Zagreb: Ekonomski fakultet. Dostupno na: https://sites.google.com/net.efzg.hr/lef/po%C4%8Detna/abecedarij/k/marko-kolakovi%C4%87?authuser=0 [upisati datum pristupanja]