Ksenija Keča

Ksenija Keča

Mr. sc. Ksenija Keča (Zagreb, 13. XI. 1973. -), asistentica 1998.- 2003.

Rođena 13. studenog 1973. u Zagrebu. Nakon što je maturirala na IX. gimnaziji 1992. godine, upisuje i diplomira na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1997. godine, a magistrira 2000. godine na poslijediplomskom znanstvenom studiju „Međunarodni turizam u nacionalnoj ekonomiji na temu „Planiranje u funkciji razvoja turizma“.

Kao sitpendist Vlade Republike Francuske nastavlja usavršavanje na pariškoj Sorboni gdje 2002. stječe

Diplôme des Hautes Etudes et Recherches Spécialisée en Tourisme - Doctorat d´Universite Sorbonne, Paris 1, iz područja istraživanja kulturnog turizma.

Zapošljava se na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1998. u svojstvu mlađeg aststenta, zatim asistenta na Katedri za turizam gdje ostaje zaposlena do 2003. godine. U tom periodu asistirala je i sudjelovala u svim aktvnostima, publikacijama, projektima i istraživanjima koje je provodila Katedra za turizam Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu pod mentorstvom prof.dr.sc. Borisa Vukonića te obnašala funkciju tajnice poslijediplomskog znanstvenog studija „Međunarodni turizam u nacionalnoj ekonomiji. Zatim radi kao savjetnik i projekt menadžer za sportska i kulturna turistička događanja do 2007. godina kada prelazi na Visoku poslovnu školu Utilus gdje radi kao predavač i prodekan za nastavu. Od 2013. godine zaposlena je na Libertas međunarodnom sveučilištu u Zagrebu kao viši predavač, voditeljica ureda za međunarodnu suradnju i centra za cjeloživotno obrazovanje i ERASMUS koordinatora.

Od 2007. do 2015. pomoćnica je glavnog urednika stručnog časopisa Acta Turistica Nova, glavna urednica knjiga “Mediji i turizam” A.Gavranović; “Gradovi u turizmu” B.Vukonić; “Turističke agencije”  Vukonić,B. Keča,K, Pukšar,I.; “Prodaja i recepcijsko poslovanje” Carev,D.; “Društveno odgovorno poslovanje” Matešić,M. et al. Recenzent knjige  Boris Vukonić “Gradovi u turizmu”.

Kao koordinator, mentor, voditelj i suradnik sudjeluje na više projekata EU (IPA „Usvajanje principa HKO-a u sustava visokog obrazovanja u setkoru turizma“, INTERREG VS SLO HR „KulTura – Baština za sve“, ESF „Arheološko konceptualno turističko vođenje za mlade i seniore“)

Predsjednica je udruge „MultiCulTour – Udruga mediteranskih kulturnih ruta i Feničanske kulturne rute“ od 2018. godine.

Članica je Znanstvenog vijeća za turizam Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti (HAZU), članica Radne skupine za promociju visokog obrazovanja Republike Hrvatske u inozemstvu, članica Znanstvenog vijeća Feničanske kulturne rute Vijeća Europe i vanjski ekspert pri Europskom institutu za kulturne rute Vijeća Europe.

DJELA:

Keča, K. i Vukonić, B. (2001.), Turizam i razvoj: pojam, načela, postupci, Zagreb: Školska knjiga.

Keča, K., Vukonić, B. i Puškar, I. (2015.), Turističke agencije, Zagreb: VPŠ Libertas.

Keča, K., Vukonić, B. i Puškar, I. (2015.), The Business Activities of Travel Agencies, Zagreb:VPŠ Libertas.

Keča, K. et al. (2015.), Smjernice za izradu visokoškolskih programa prema načelima Hrvatskog kvalifikacijskog okvira, Zagreb: VPŠ Libertas.

Radovi u drugim publikacijama:

Keča, K., Vukonić, B. i Čavlek, N. (1998.), Turističko povezivanje srednjoeuropskih zemalja, u: Povezivanje srednjoeuropskih zemalja s Jadranom (Mediteranom) Integration of the Central European Countries with the Adriatic (Mediterranean), Zagreb: HAZU; Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine; Mađarska akademija znanosti; Poljska akademija znanosti; Slovačka akademija znanosti; Slovenska akademija znanosti in umetnosti.

Keča, K., Bourdoncle, F. i  Verhees Rencontre avec Philipe Bordier, T. (2001.), Jeune, Dure et Pure: une histoire  du cinéma d’avant-garde et expérimental en France, Paris: Cinémathèque Française.

Keča, K. i Bartoluci, M. (2008.), Razvoj specifičnih oblika turizma na području Slavonije i Baranje, u: Zbornik radova s prve međunarodne konferencije „Vallis Aurea“. Požega: Veleučilište u Požegi i DAAM International Vienna Austria.

Keča, K. (2013.), Elementi promjene u odnosu kulture i turizma, Acta Turistica Nova. 

Keča, K., Tanković, M i Barić, D. (2014.), Ekološki aspekti održivog razvoja turizma i sporta, u: Zbornik radova 3. međunarodne konferencije Menadžment turizma i sporta, Sv Martin na Muri: Međimursko veleučilište u Čakovcu.

Keča,K., Pavlović, D. (2014.), Inozemna ulaganja i razvoh hrvatskog turizma,  Acta Turistica Nova

Keča, K. i Đuretec, H. (2015.), Trendovi u turističkoj industriji, Acta Turistica Nova

Keča, K. et al. (2016.), Improving Tourist Offer Throurg Inter-Destination Cooperation in Tourist Region, Las Vegas, Nevada USA: Macrothnik Institute.

Keča, K. (2020.), Strengthening Regional Development in the Danube Region Through Cultural Routes in Line with EUSDR, u: Economic impact of the Cultural Routes of the Council of Europe in the EU macro-regions. European Commission and Council of Europe.

OSTALI IZVORI:

IRB (2020.), Hrvatska znanstvena bibliografija, Zagreb: Institut Ruđer Bošković, preuzeto 22. rujna 2020. s https://www.bib.irb.hr/pregled/znanstvenici/225996 

CITIRANJE:

Ekonomski fakultet - Zagreb (2020.), Leksikon Ekonomskog fakulteta – Zagreb: Ksenija Keča, Zagreb: Ekonomski fakultet, preuzeto [upisati datum preuzimanja] s https://sites.google.com/net.efzg.hr/lef/po%C4%8Detna/abecedarij/k/ksenija-ke%C4%8Da