Katarina Kovač

Katarina Kovač

Katarina Kovač, mag. oec. (Zagreb, 25. XI. 1987. -), koordinatorica za mobilnost

Katarina Kovač rođena je u Zagrebu, a osnovnu školu i srednju ekonomsku školu završila je u Dugom Selu.

Tijekom studija obavljala je studentske poslove u Hrvatskom Telekomu te na međunarodnom ATP teniskom turniru u Umagu.

Diplomirala je 2012. godine na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu i stekla akademski naziv magistre ekonomije, na smjeru Računovodstvo i revizija.

Od siječnja 2013. zaposlena je na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, u Uredu za međunarodnu suradnju na mjestu koordinatorice za mobilnost.

CITIRANJE:

EFZG (2020) Leksikon Ekonomskog fakulteta – Zagreb: Katarina Kovač [online]. Zagreb: Ekonomski fakultet. Dostupno na: https://sites.google.com/d/1rL4oiNC38DU51zrio8Ic48i4mF1eZ2yN/p/1sOpMUghyj6a4_NM9sDLySEByCKajxrtq/edit [upisati datum pristupanja]