Ivan Kovač

Ivan Kovač

Izv. prof. dr. sc. Ivan Kovač (Oprisavci, Slavonski Brod, 30. VIII. 1962. -), izvanredni profesor

Ivan Kovač oženjen je i otac je jednog djeteta. Rodio se u zemljoradničkoj obitelji, u slavonskom selu Oprisavcima, gdje je i završio osnovnu školu. Nakon osnovne škole završava Srednju Ekonomsku školu u Slavonskom Brodu. Diplomirao je 1986. godine na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Osijeku, smjer Organizacija i upravljanje. Poslijediplomski studij „Poslovno upravljanje – MBA“ upisuje 2002. godine na Ekonomskom fakultetu Zagreb, a u travnju 2005. obranio je znanstveni magistarski rad iz područja poslovnog upravljanja i stekao akademski stupanj magistra znanosti. Na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci uspješno je obranio doktorsku disertaciju 2009. godine s naslovom „Utjecaj marketinga na konkurentnost poslovnih subjekata na tržištu pića u Republici Hrvatskoj“.

Radno iskustvo Ivana Kovača u gospodarstvu kao i u državnoj upravi uključuje brojne visoke poslovne funkcije poput mjesta člana uprave „Mozaik knjiga“ odgovornog za prodaju i marketing (1998.-2000.), generalnog direktora tvrtke Essilor Hrvatska (2000.-2001.), predsjednika uprave optičke industrije Marin Getaldić – Ghetaldus (2001.-2005.), zatim izvršnog direktora tvrtke Badel 1862 d.d. (2005.-2008.) te ravnatelja Državnog zavoda za statistiku (2008.-2013.).

Ivan Kovač ima bogato dvadesetogodišnje iskustvo uspješnog vođenja renomiranih tvrtki i rada na visokim poslovnim funkcijama u zemlji i inozemstvu. Između ostaloga, kao ravnatelj Državnog zavoda za statistiku, krovne institucije službene statistike Republike Hrvatske, čiji dio djelatnika ima status znanstvenika, a sam Zavod elemente znanstvenog instituta, uspješno je proveo reorganizaciju i ostvario onaj stupanj harmonizacije hrvatskog statističkog sustava s europskim koji je, u procesu pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji, omogućio završetak pregovora i zatvaranje Poglavlja 18. ( Statistika).

Na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu izabran je 2014. godine u zvanje docenta, a 2019. godine u zvanje izvanrednog profesora na Katedri za trgovinu i međunarodno poslovanje. Sudjeluje u izvođenju nastave na kolegijima „Poslovna logistika“, „Menadžment nabave“, te „Veleprodajno i maloprodajno poslovanje“ na preddiplomskom i diplomskom Sveučilišnom studiju, kao i na kolegijima „Upravljanje asortimanom u maloprodaji„ i „Osnivanje i poslovanje malih poduzeća “ na preddiplomskom i diplomskom stručnom studiju.

U više navrata stručno se usavršavao u zemlji i inozemstvu , te aktivno sudjelovao na mnogim međunarodnim konferencijama, kao što je znanstvena konferencija održana u Rabatu (Maroko) 2020. godine, a iste godine sudjelovao je i na konferenciji u Aveiro (Portugal). Isto tako je bio sudionik na znanstvenoj konferenciji pod nazivom "Trade Perspectives", održanoj na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu 2019. godine. Na istoj konferenciji je sudjelovao zadnjih nekoliko godina s različitim aktualnim temama iz područja trgovine. Bio je i sudionik znanstvene konferencije pod nazivom "Theory and Application in the Knowledge Economy (TAKE) koja je održana 2016 godine u Aveiro (Portugal), te na “ 2nd International OFEL Conference u Dubrovniku 2014 godine. Sudjelovao je i u radu međunarodne konferencije 9th CIRCLE International Conference koja je održana u travnju 2012. u Ibizi. Svoj rad je izlagao na međunarodnoj znanstvenoj konferenciji u Frankfurtu u travnju 2012.

Ivan Kovač je, kao ravnatelj Državnog zavoda za statistiku RH (2008.-2013.), aktivno sudjelovao u razvoju sustava službene statistike kako u EU tako i u Republici Hrvatskoj. Slijedom toga sudjelovao na mnogim europskim i svjetskim skupovima, koji su se bavili aktualnim statističkim temama. Tako je u rujnu 2010. bio sudionikom konferencije Directors General of the National Statistical Institutes (DGINS), koja je održana u Sofiji. U lipnju 2010. u Parizu je održana konferencija stručnog tijela UN Ekonomske komisije za Europu „Conference of European Statistics“, u čijem je radu također sudjelovao. U listopadu 2009. sudjelovao je u radu konferencije Directors General of the National Statistical Institutes (DGINS), koja je održana na Malti. Ivan Kovač je također sudjelovao u radu međunarodne statističke konferencije „Statistika u budućnosti“, koja je održana u Pragu u rujnu 2009.godine. U lipnju 2009. bio je sudionik u radu stručnog tijela UN Ekonomske komisije za Europu, koja je održana u Ženevi. Isto tako sudjelovao je u radu 40. zasjedanja Statističke komisije UN, koja je održano u veljači 2009. u New Yorku, SAD. U siječnju 2009. sudjelovao i u radu konferencije „Provedba Krakovskog akcijskog plana“, održane u Den Hagueu, Nizozemska.

Ivan Kovač je u više navrata kao gost predavač nastupao na Leeds Metropolitan University, Velika Britanija. Također je bio aktivan sudionik procesa pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji kao nacionalni koordinator EU (NKP-EU), voditelj programa PHARE, CARDS i IPA, član radne skupine za pripremu pregovora o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji za poglavlje 18 (Statistika) te član Odbora za stabilizaciju i pridruživanje Republike Hrvatske. Ivan Kovač se aktivno služi engleskim i njemačkim jezikom u govoru i pismu. Član je CROMAR - Hrvatske udruge za marketing, Hrvatske udruge poslodavaca u prodaji HUPUP te Rotary kluba „Sljeme“ Zagreb.

U svom svom znanstvenom radu opredijelio se za konceptualno i empirijsko istraživanje specifičnih problema iz područja trgovine i međunarodne trgovine. Njegovi znanstveni radovi su usmjereni na logističke sustave, menadžment nabave, poduzetništvo i inovacije u trgovini, upravljanje asortimanom i kategorijama u maloprodaji, kanale distribucije, marketing i prodaju. Njegovi radovi se temelje na pregledu recentnih znanstveno-teorijskih dostignuća u svijetu na osnovu kojih formulira istraživačka pitanja i razvija odgovarajući metodološki instrumentarij kojim popunjava nedostatke ili nepoznanice u postojećoj znanstvenoj literaturi. Iako je Ivan Kovač većinu svog dosadašnjeg radnog vijeka proveo u gospodarstvu, objavio je oko pedeset znanstvenih radova kao samostalni autor ili koautor, a njihov znanstveni doprinos potvrđuje njegovu višegodišnju aktivnu znanstvenu djelatnost.

VAŽNIJA DJELA:

Kovač, I. (2008) Analysis of the Spirits Industry and Competition in Croatia, Problems and Perspectives in Management.

Kovač, I. ; Grbac, B.; Palić, M. (2010) Dominantni elementi marketinške orijentacije proizvođača pića u Hrvatskoj, Požega ; Vienna: Polytechnic of Pozega; DAAAM International,

Kovač, I.; Palić, M.; Renko, S. (2012) Analysis of the international trade of Croatian counties, International Journal of Sales, Retailing and Marketing, Lancahire, Velika Britanija: Access Press UK.

Kovač, I. (2012) International Trade of Goods of The Republic of Croatia as a Determinant of Development, Varaždin, Varazdin development and Entrepreneurship Agency.

Kovač, I.; Palić, M. (2012) The analysis of the international trade and specialisation of the Croatian counties, International Journal of Business and Globalisation.

Kovač, I. (2012), Trendovi i karakteristike međunarodne robne razmjene Republike Hrvatske, Ekonomski vjesnik, Ekonomski fakultet u Osijeku.

Kovač, I.; Galić, Nagyszombaty, A.; Sruk, B. (2013) Procurement of Croatian Firms on Domestic and International Markets, Economics & Economy.

Kovač, I.; Galić, Nagyszombaty, A.; Oreč, A. (2013) Procurement Source and Structure Analysis of Croatian Industrial Firms, Zagreb, CIRU.

Kovač, I.; Galić, Nagyszombaty, A.; Palić, M. (2013) The Analysis of the Industrial New Orders Index and Procurement of Industrial Enterprises in Croatia, Zagreb, CIRU.

Kovač, I.; Palić, M.; Kovač, I. (2014) Export Strategies of Croatian Companies, Zagreb, CIRU.

Kovač, I.; Bradarić, A. (2014) Značenje i važnost elektroničke trgovine u suvremenom gospodarstvu, Zagreb, Ekonomski fakultet.

Kovač, I.; Bajkovec, R. (2015) Customer perception and attitude towards innovations in Croatian retail market, Zagreb: Ekonomski fakultet.

Kovač, I.; Bajkovec, R. (2015.) Innovations in retailing business in Croatia, Zagreb, CIRU.

Kovač, I.; Bradarić, A.; Lovrić, M. (2015) Raznolikost inovacija u maloprodajnim poslovnim modelima u Republici Hrvatskoj, Poslovna izvrsnost. Zagreb, Ekonomski fakultet.

Kovač, I.; Novak, I.; Tompić, N. (2016) Customer decisions and loyalty in retail market, Zagreb: Faculty of Economics and Business ; Croatian Chamber of Economy.

Kovač, I.; Babić, M.; Bajkovec, R. (2016) Customers' opinion and reception of innovation in retail market in Croatia, International journal of sales, retail and marketing.

Kovač, I.; Palić, M. (2016) Model for Optimization of Assortment Management in a Retail Store – OPTAS, International Journal of Sales, Retailing & Marketing.

Kovač, I.; Protrka, D.; Novak, I. (2016) Percepcija uloge društvenih mreža u promociji trgovačkih lanaca u Republici Hrvatskoj, Zagrebu, Ekonomski fakultet.

Kovač, I.; Palić, M.; Lovrić, M. (2016) Primjena modela optimizacije upravljanja asortimanom (OPTAS Model) na maloprodajnim mjestima u Republici Hrvatskoj¸ Poslovna Izvrsnost, Zagreb, Ekonomski fakultet.

Kovač, I.; Naletina, D.; Kuvač, A. (2017) The significance and importance of delivery in electronic commerce, Zagreb: Ekonomski fakultet i Hrvatska gospodarska komora.

Kovač, I.; Novak, I.; Brezović, D. (2018) Customer perception and attitude of loyalty programs in Croatia, Journal for the International and European Law, Economics and Market Integrations,

Kovač, I.; Naletina, D.; Brezović, D. (2018) Factors Influencing the Participation in Customers’ Loyalty Programmes: The Case of Croatia, Entrepreneurial Business and Economics Review.

Kovač, I.; Novak, I.; Tompić, N. (2018) The risks associated with the efforts in the creation of loyal customers, Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing.

Kovač, I.; Vuletić, A.; Malivuk , B. (2019) Impact of new regulations on development of online trade in the Republic of Croatia, Zagreb: Ekonomski fakultet i Hrvatska gopodarska komora.

Kovač, I.; Petljak, K.; Naletina, D. (2020) Attitudes towards environmental protection adopted by the business subjects in the Republic of Croatia, Rabat, Varazdin Development and Entrepreneurship Agency and University North.

Kovač, I. (2020) Differences and particularities connected to retail market concentration: the evidence from Croatia, Aveiro, Varaždin Development and Entrepreneurship Agency.

Kovač, I.; Vuletić, A.; Mlinarić, D. (2020) Environmental responsibility of Croatian road freight transport enterprises, International Journal of Retail & Distribution Management.

Kovač, I. (2020) Internationalization, concentration and business success of retailers: the case of Croatia, Rabat: Varazdin Development and Entrepreneurship Agency and University North.

OSTALI IZVORI:

IRB (2020) Hrvatska znanstvena bibliografija. [online] Zagreb: Institut Ruđer Bošković. Dostupno na: https://www.bib.irb.hr/pregled/znanstvenici/310030 [27.8.2020.]

Pejić-Bach, M. (2020) Ekonomski fakultet: Ivan Kovač [online]. Zagreb: Ekonomski fakultet. Dostupno na: https://www.efzg.unizg.hr/izv-prof-dr-sc-ivan-kovac/31122 [27.8.2020.]

CITIRANJE:

EFZG (2020) Leksikon Ekonomskog fakulteta – Zagreb: Ivan Kovač [online]. Zagreb: Ekonomski fakultet. Dostupno na: https://sites.google.com/d/1rL4oiNC38DU51zrio8Ic48i4mF1eZ2yN/p/1Dd3p50RK8g9DIIvwIQn4cpxA8nZzJLfJ/edit [upisati datum pristupanja]