Gordana Kordić

Gordana Kordić

Prof. dr. sc. Gordana Kordić (Mostar, BiH, 3. XI. 1974. -), redovita profesorica

Diplomirala je 1998. godine na Ekonomskom fakultetu – Zagreb, smjer Financije. Znanstveni magistarski rad obranila je 2002. godine na Ekonomskom fakultetu - Zagreb, a doktorsku disertaciju 2006. godine na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru.

Zaposlena je na Ekonomskom fakultetu – Zagreb, na Katedri za financije od 2005. godine. U razdoblju 1998.-2005. radila je na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru.

U znanstveno-nastavno zvanje docentice izabrana je 2007. godine, 2012. u znanstveno-nastavno zvanje izvanredne profesorice, a u znanstveno-nastavno zvanje redovite profesorice 2017. godine.

Nositelj je i/ili izvođač nastave na više kolegija Katedre za financije te je gostujući profesor na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru, Bosna i Hercegovina.

Samostalno ili u koautorstvu objavila je više desetaka znanstvenih i stručnih radova te je 2018. godine (u koautorstvu) dobila nagradu "Dr. Pero Jurković" za najbolji znanstveni rad iz područja financija. Aktivno sudjeluje na domaćim i međunarodnim znanstvenim konferencijama i skupovima. Recenzent je znanstvenih radova za časopise, konferencije i znanstvene monografije. Redovito pohađa radionice na kojima se znanstveno i stručno usavršava te se u više navrata usavršavala u inozemstvu. Polaznica je European Entrepreneurship Colloquium on Participant-Centered Learning na Harvard Business School, Boston, USA (srpanj 2007.), dok je razdoblje listopad – prosinac 2007. godine provela na University of California at Berkeley, USA u okviru International & Area Studies. Aktivno se koristi engleskim i talijanskim jezikom, a služi se i njemačkim i ruskim jezikom.

VAŽNIJA DJELA:

Kordić, G. (2016.) Politike i režimi deviznih tečajeva, Sveučilište u Zagrebu, Ekonomski fakultet Zagreb, 2016., ISBN-13 978-953-346-038-3

Kordić, G. (2019.): Uloga svjetskih rezervnih valuta u međunarodnoj likvidnosti: teorijski pregled i perspektive u „Financijska kretanja – najnoviji događaji i perspektive“, (ur. Rimac Smiljanić, A.; Šimić, Šarić, M.; Visković, J.), Sveučilište u Splitu, Ekonomski fakultet; Split 2019., ISBN: 978-953-281-086-8, str. 99 – 115

Kordić, G. (2015.): Euro zone Debt Crisis, Exchange Rate Policies and Accession to the European Monetary Union u "Financialisation and Financial Crisis in South-Eastern European Countries" (ur. Radošević, D., Cvijanović, V.), Sozio-ökonomische Perspektiven in Südosteneuropa/ Socio-Economic Perspectives in South-Eastern Europe, Bd./Vol.4 (ur. Kušić, S., Kulić, S., Cvijanović, V.), Peter Lang GmbH Internationaler Verlag der Wissenschaften, Frankfurt am Mein 2015, ISSN 1864-483x, ISBN 978-3-631-66116-1 (Print), E-ISBN 978-3-653-05862-8 (E-book), pp. 93-105

Kordić, G. (2012.): Fiskalna (ne)disciplina kao faktor (ne)uspješnosti monetarne unije u "Financijska tržišta i institucije Republike Hrvatske u procesu uključivanja u Europsku uniju” (ur. Prohaska, Z.; Dimitrić, M., Blažić, H), Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci, Rijeka, Republika Hrvatska, 2012., UDK 336.7(497.5), ISBN 978-953-7813-06-2, pp 99-110

Kordić, G. (2011.): Reforma međunarodnog monetarnog poretka: tečajna politika za 21. stoljeće, u „Novac i ekonomski rast: monetarna politika ekonomskog rasta i zaposlenosti“ (ur. Jakovčević, D.; Lovrinović, I.; Radošević, D.), ISBN – 13: 978-953-6025-42-8, Sveučilište u Zagrebu, Ekonomski fakultet Zagreb, Zagreb 2011., pp.131. – 145.

Kordić, G. (2010.): Sidro monetarne politike i tečajni režim – izazovi u uvjetima krize u “Financije u vrtlogu globalizacije” (ur. Krtalić, S.; Benazić, M.), Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Odjel za ekonomiju i turizam “Dr. Mijo Mirković”, Pula, Hrvatska, ISBN 978-953-7498-27-6, pp. 46. - 62.

Kordić, G. (2010.): Vezani tečajni režimi: dileme, trendovi i (ne)naučene lekcije tranzicije i globalne financijske krize, u “Financije danas: dijagnoze i terapije” (ur. Vidučić, Lj., Ivanov, M., Pečarić, M.), Ekonomski fakultet Split (ISBN 978-953-281-029-5) i Ekonomski fakultet Zagreb (ISBN 978-953-6025-35-0), Split, Hrvatska pp. 74. - 86.

Bošnjak, M., Kordić, G., Ćorić, T. (2019.) Nelinearne prilagodbe u odnosu gospodarskoga rasta i financijskoga razvoja: slučaj Hrvatske, Zbornik radova „Svjetski financijski vrtlog – 30 godina poslije“ (glavni urednici: Družić, G., Lovrinović, I.; urednici: Basarac Sertić, M., Nakić, M.), Zagreb, 2019, ISBN: 978-953-347-281-2, str. 163-172, Znanstveni skup povodom 10.godišnjice smrti akademika Ive Perišina, održan 5. prosinca 2018. u Zagrebu, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Odsjek za ekonomska istraživanja, Znanstveni skupovi svezak 12 i Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Bošnjak, M., Kordić, G., Budimir, I. (2019.) Odrednice međunarodnih deviznih pričuva u Hrvatskoj: pristup kvantilne regresije, Ekonomska misao i praksa (1), str. 159-173., https://hrcak.srce.hr/221029

Mihelja Žaja, M. Kordić, G., Gardijan Kedžo, M. (2019.): The analysis of contextual variables affecting the efficiency of fiscal rules in the EU; Croatian Operational Research Review, 10 (1), 153-164. ; https://doi.org/10.17535/crorr.2019.0014

Bošnjak, M.; Kordić, G.; Bilas, V. (2018.) Determinants of financial euroisation in a small open economy: the case of Serbia, Economic Annals (0013-3264) LXIII (2018), 218; 9-21, https://doi.org/10.2298/EKA1818009B

Kordić, G., Mihelja Žaja M., Gardijan M. (2018.): Evaluating Fiscal Rules Efficiency in European Union Countries Using Data Envelopment Analysis, 7. međunarodni znanstveni simpozij Gospodarstvo istočne Hrvatske – vizija i razvoj / 7th International Scientific Symposium Economy of Eastern Croatia – vision and growth (Osijek, 24.-26.5.2018.); University of J. J. Strossmayer in Osijek, Faculty of Economics in Osijek, Croatian Academy of Arts and Sciences (The Institute for scientific and art research work in Osijek), University in Maribor (Faculty of Economics and Business), University in Tuzla, (Faculty of Economics in Tuzla), Publisher/Nakladnik: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Ekonomski fakultet u Osijeku (Eds: Mašek Tonković, A.; Crnković, B.), ISSN 1848-9559, str. 1014 - 1022

Kordić, G. (2018.): Use Of (Hard And Soft) Pegged Exchange Rate Regimes On The Path To European Integrations In Terms Of Crisis,

Zbornik radova (Journal of Economy and Business) Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru, Special Issue 2018, Ekonomski fakultet, Mostar, Bosna i Hercegovina, ISSN 1840-3255, https://doi.org/10.46458/27121097.2018.SI.250

„Economic System of European Union and Accession of Bosnia and Herzegovina – Challenges and Policies Ahead/ Systèmes économiques de l'union Européene et adhésion de Bosnie et Herzégovine – changements et politiques à venir“ (Kandžija, V., Gadžić, M. (eds.)), European Community Studies Association in Bosnia and Herzegovina, Mostar, Bosnia and Herzegovina, 2019, ISBN 978-9926-8164-5-2, str. 253-269

Kordić, G.; Nakić, M.; Budimir, I. (2016.): Towards Monetary Integration: Testing Covered Interest Rate Parity Among non-EMU Countries – Dynamic OLS Approach, 8th International Conference „An Enterprise Odyssey: Saving the Sinking Ship Through Human Capital“ Proceedings, (ur. Galetić, L.; Načinović Braje, I., Jaković, B.) University of Zagreb, Faculty of Economics & Business, Zagreb, Hrvatska, ISBN-13: ISBN:978-953-346-027-7 (Ekonomski fakultet), pp 587-594

Kordić, G., Nakić, M.; Nikić, A. (2015.): Analiza mjera za rješavanje financijske krize: primjer perifernih zemalja eurozone, Zbornik radova (Journal of Economy and Business) XXI, Sveučilište u Mostaru, Ekonomski fakultet, Mostar, Bosna i Hercegovina, 2015., ISSN 1840-3255, pp. 111-129

Grgić, D., Kordić, G. (2011.): Analogija krize zemalja s margine eurozone s krizom u Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj, Ekonomska misao i praksa, časopis Sveučilišta u Dubrovniku, Dubrovnik, Hrvatska, god. XX (2011), Br. 1., (203 - 224), ISSN: 1330 – 1039,

Kordić, G.; Živko, I. (2011.): Monetary Sovereignty in Context of European Integrations: Comparative Study upon a Student Population in Croatia and Bosnia and Herzegovina, Ekonomska istraživanja/ Economic research, Vol. 24 (2011), No. 1 (122-133), Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Odjel za ekonomiju i turizam „Dr. Mijo Mirković“, Pula, Hrvatska

Kordić, G., Pavković, A. (2011.) Securitization Market Crisis and Monetary Policy Responses, MSKE 2011 – Managing Services in the Knowledge Economy, International Conference 2011. Proceedings (ur. Silva, R.; Tomé, E.), ISBN 978-989-640-103-0, Universidade Lusiada de Vila Nova de Famalicao, Portugal, pp.414 – 425.

Kordić, G. (2011.) Transition Countries’ Exchange Rate Regimes and Global Financial Crisis: Monetary Sovereignty or Monetary Integrations, Conference Proceedings 5th International Conference “Entrepreneurship and Macroeconomic Management: Reflections on the World in Turmoil” (ur. Afrić, Rakitovac, K., Šugar, V., Bevanda, V.), Juraj Dobrila University of Pula, Department of Economics and Tourism “Dr. Mijo Mirković”, Pula, Hrvatska ISBN: 978-953-7498-41-2 (cjelina); pp. 1007 – 1022

Kordić, G., Podborkić, R. (2010.): Oporezivanje imovine: hrvatska praksa i europska iskustva, Ekonomska misao i praksa, časopis Sveučilišta u Dubrovniku, Dubrovnik, Hrvatska, god XIX (2010), Br. 1. (105-120), ISSN: 1330 – 1039

Kordić, G. (2006.) Exchange Rate Policy and European Integrations – 3rd International Conference „An Enterprise Odyssey: Integration or Disintegration“, (ur. Galetić, L.), University of Zagreb, Faculty of Economics and Business, Zagreb, Republika Hrvatska. Sažetak objavljen u zborniku sažetaka konferencije, ISBN 953-6025-18-3, str. 98; cjelovit rad na CD-u ISBN 953-6025-17-5, str. 674 – 682.

Kordić, G. (2003.) Development of Banking System in Transition Countries With Currency Board Arrangement, International Conference "Globalization and Entrepreneurship: Fears, Challenges and Opportunities", Proceedings, (ur. Krbec, D.), University of Rijeka, Faculty of Economics and Tourism „Dr. Mijo Mirković“, Pula, Hrvatska. Sažetak objavljen u zborniku sažetaka, pp. 62, cjeloviti rad (CD) ISBN 953–9143–5–X, pp. 281.-292.

OSTALI IZVORI:

IRB (2020) Hrvatska znanstvena bibliografija. [online] Zagreb: Institut Ruđer Bošković. Dostupno na: https://www.bib.irb.hr/pregled/znanstvenici/282371?page=2 [27.8.2020.]

Knjižnice IRB (2003) Tko je tko u hrvatskoj znanosti?: Gordana Kordić [online]. Zagreb: Knjižnice Instituta R. Bošković. Dostupno na: http://tkojetko.irb.hr/znanstvenikDetalji.php?sifznan=14108 [27.8.2020.]

Pejić-Bach, M. (2020) Ekonomski fakultet: Gordana Kordić [online]. Zagreb: Ekonomski fakultet. Dostupno na: https://www.efzg.unizg.hr/katedre-29721/financije/clanovi-30910/prof-dr-sc-gordana-kordic/30917 [27.8.2020.]

CITIRANJE:

EFZG (2020) Leksikon Ekonomskog fakulteta – Zagreb: Gordana Kordić [online]. Zagreb: Ekonomski fakultet. Dostupno na: https://sites.google.com/d/1rL4oiNC38DU51zrio8Ic48i4mF1eZ2yN/p/19GtI_lCu-1fOj6QGfBasrFAvqiRuh2NG/edit [upisati datum pristupanja]