Blaženka Knežević

Blaženka Knežević

Prof. dr. sc. Blaženka Knežević (Nova Gradiška, 24. XI. 1975. -), redovita profesorica

Blaženka Knežević je rođena 1975. godine u Novoj Gradiški. S roditeljima se iz Slavonije doselila u Zagreb 1978. godine. U Zagrebu je završila osnovnu školu i prirodoslovno-matematičku gimnaziju u X. gimnaziji (1993. godine). Kao nadarena učenica 3 i 4 razred gimnazije završila je u jednoj školskoj godini te je tako prva učenica koja je u cijelosti pohađala i završila gimnazijski program u samostalnoj Hrvatskoj.

14.10.1997. godine diplomirala je na studiju Poslovne ekonomije VII/1, smjer Poslovna informatika na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu. Tijekom studija bila je demonstrator iz više kolegija.

27.05.2002. stekla je akademski stupanj magistra znanosti na Ekonomskom fakultetu Zagreb na poslijediplomskom studiju Informatički management, s temom magistarskog rada: Elektroničko uredsko poslovanje i odvijanje poslovnih procesa (mentor prof. dr. sc. Antun Kliment).

23.06.2008. stekla je akademski stupanj doktora društvenih znanosti, polje ekonomija, grana opća ekonomija, pri Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, s temom doktorske disertacije: Utjecaj znanja na stvaranje vrijednosti u trgovini pod mentorstvom prof. dr. sc. Nikole Knege.

U zvanje docenta izabrana je 27.05.2009., u zvanje izvanredne profesorice u području društvenih znanosti, polje ekonomija, grana opća ekonomija, izabrana je 18.12.2013., a redovita profesorica u istom znanstvenom području, polju i grani postaje 19.03.2019.

Od 1998. do danas zaposlena je na Ekonomskom fakultetu – Zagreb gdje je od 1998. godine do 2002. uključena u istraživanja na znanstveno-istraživačkom projektu 067008 "Poslovni međunarodni standardi i odvijanje poslovanja"  glavnog istraživača prof. dr. Antuna Klimenta, te od 2003. godine do 2006. u istraživanjima na znanstveno-istraživačkom projektu 0067024 "Implementacija međunarodnih uredskih normi u poslovanju poduzeća u RH" glavnog istraživača prof. dr. sc. Antuna Klimenta. Od 2007. do danas sudjeluje na istraživanjima na znanstveno-istraživačkom projektu 067-1521781-2485 "Inteligentni sustavi kontrolinga, financija i računovodstva digitalnog poduzeća" glavne istraživačice prof. dr. sc. Mirjane Pejić-Bach. Od 2015. do 2018. godine vodila je uspostavni znanstveno-istraživački projekt UIP-2014-09-4057 "Potencijali i prepreke razvoja socijalnih supermarketa u Srednjoj i Istočnoj Europi" financiran od strane Hrvatske zaklade za znanost.

U svom znanstvenom radu bavi se istraživanjima u području distributivne trgovine, elektroničke trgovine, informatizacije i digitalizacije u trgovinskim poduzećima te istražuje različite aspekte nabavnog poslovanja. Aktivno je sudjelovala ili sudjeluje u izvođenju predavanja i seminarske nastave iz više kolegija na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

Uobličila je dva nova izborna kolegija koji se izvode na preddiplomskom sveučilišnom studiju od akademske godine 2011/12., a čija je i nositeljica, to su: Upravljanje odnosima s dobavljačima i Procurement management. Od 2019. godine kolegij Upravljanje odnosima s dobavljačima je obvezan kolegij u nastavnom programu integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija Poslovne ekonomije na smjeru Trgovina i međunarodno poslovanje.

Mentorirala je preko 200 seminarskih radova, te preko 150 završnih i diplomskih radova na različitim razinama studija na Ekonomskom fakultetu Zagreb. Mentorirala je i 3 znanstvena magistarska rada.

Sudjelovala je u organizaciji i vođenju više znanstvenih i stručnih domaćih i međunarodnih skupova. Član je programskog odbora više znanstvenih konferencija kao što su: Trade Perspectives, TAKE (Theory and Applications in the Knowledge Economy) i AIB-CEE Chapter Conferences. Članica je uredništava više znanstvenih knjiga i zbornika, te je stalni recenzent ili član uređivačkog odbora u više domaćih i međunarodnih znanstvenih časopisa.

Usavršavala se na brojnim znanstvenim i stručnim institucijama te držala pozvana predavanja na nizu sveučilišta u Austriji, Francuskoj, Njemačkoj, Poljskoj, Češkoj i Litvi.

Udana je i majka dvoje djece.

Sudjelovala je u brojnim stručnim i znanstvenim projektima te objavila preko 150 znanstvenih radova.

VAŽNIJA DJELA:

Uredničke monografije:

Knežević, B. (ur.), (2018.), Social Supermarkets as Entrepereneurial Ventures in Socially Responsible Economy, Zagreb: Faculty of Economics and Business.

Lazibat, T., Wach, K. i Knežević, B. (ur.), (2017.), Growth, Competitiveness and International Trade from the European Perspective, Zagreb: Faculty of Economics and Business.

Wach, K., Knežević, B. i Šimurina, N. (ur.), (2017.), Challenges for International Business in Central and Eastern Europe, Cracow: Cracow University of Economics.

Renko, S. i Knežević, B.(ur.), (2013.), Challenges for the Trade of Central and Southeast Europe, Bingley: Emerald Group Publishing Limited.

Knego, N., Renko, S. i Knežević, B. (ur.), (2012.), Mijo Mirković: trgovina i unutrašnja trgovinska politika - Pretisak s komentarima, Zagreb: Ekonomski fakultet.

Poglavlja u knjigama:

Knezevic, B.,Skrobot, P. i Delic, M. (2020.), Beer Brands from the Perspective of Young Consumers in Croatia, with an Emphasis on Gender Differences, u:  Strøjer Madsen, E., Gammelgaard, J. i Hobdari, B.(ur.), New Developments in the Brewing Industry: The Role of Institutions and Ownership, Oxford: Oxford University Press, 25-46.

Knežević, B. i Szarucki, M. (2012.), Retail Internationalization and Challenges - a Case of Croatia, Lithuania and Poland , u: Kaczmarek, J. i Rojek, T. (ur.), Dilemmas of the Contemporary Economy Facing Globalization, Cracow: Cracow University of Economics.

Radovi u znanstvenim časopisima:

Knežević, B., Falat, M. i Sosa Meštrović, I. (2020.), Differences between X and Y Generation in Attitudes towards Online Book Purchasing, Journal of Logistics, Informatics and Service Science, 7(1), 1-16.

Knežević, B., Kurnoga, N. i Anić, I. D. (2019.), Typology of university students regarding attitudes towards food waste, British food journal, 121(11), 2578-2591.

Knežević, B., Šantić, B. i Novak, I. (2018.), Advantages and Obstacles of Electronic Commerce in Sports Footwear, International Journal of E-Services and Mobile Applications, 10(3), 85-101.

Knežević, B., Marić, I. i Šućur, Z. (2018.), Međusektorska suradnja u području distribucije hrane kao odgovor na probleme siromaštva i materijalne deprivacije, Revija za socijalnu politiku, 24(2), 143-167.

Delić, M., Knežević, B. i Dužević, I. (2017.), Factors influencing customer loyalty towards Mobile Commerce – the case of young retail customers in Croatia, International Journal of Economic Perspectives, 11(1), 1-15.

Knežević, B., Jaković, B. i Strugar, I. (2014.), Potentials and Problems of Internet as a Source of Purchasing Information – Experiences and Attitudes of University Students in Croatia, Business, Management and Education, 12(1), 138-158.

Knežević, B., Renko, S. i Peijć Bach, M. (2011.), Web as a customer communication channel in the confectionery industry in South Eastern European countries, British food journal, 113(1), 17-36.

OSTALI IZVORI:

IRB (2020.), Hrvatska znanstvena bibliografija, Zagreb: Institut Ruđer Bošković, preuzeto 31. kolovoza 2020. s https://www.bib.irb.hr/pregled/znanstvenici/246630 

Ekonomski fakultet - Zagreb (2020.), Ekonomski fakultet: Blaženka Knežević, Zagreb: Ekonomski fakultet, preuzeto 31. kolovoza 2020. s https://www.efzg.unizg.hr/prof-dr-sc-blazenka-knezevic/29920  

ResearchGate GmbH (2008-2020) Blaženka Knežević, preuzeto 31. kolovoza 2020. s https://www.researchgate.net/profile/Blazenka_Knezevic 

CITIRANJE:

Ekonomski fakultet - Zagreb (2020.), Leksikon Ekonomskog fakulteta – Zagreb: Blaženka Knežević, Zagreb: Ekonomski fakultet, preuzeto [upisati datum preuzimanja] s https://sites.google.com/net.efzg.hr/lef/po%C4%8Detna/abecedarij/k/bla%C5%BEenka-kne%C5%BEevi%C4%87