Antun Kliment

Antun Kliment

Dr. Antun Kliment (Banja Luka, 17. I. 1933. – Zagreb, 21. XI. 2017.), redoviti profesor

Dr. Antun Kliment rođen je 1933. godine u Banja Luci, BiH, a od 1941. godine živio je u Zagrebu, gdje je završio osnovnu i srednju školu. Diplomirao je 1959. godine na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, te je stručni ispit za profesora položio 1960. godine. Doktorirao je na istom fakultetu 1978. godine na temu „Utjecaj poslovne korespodencije i uredske mehanizacije na efikasnost rada prodaje u radnim organizacijama“.

 

U zavodu Birotehnika, odjel Birotehnička škola zapošljava se kao asistent od 1956. godine, gdje je od 1965.-1977. godine obnašao funkciju direktora škole. Za vrijeme trajanja mandata u ovoj školi opremio je, prvu u Hrvatskoj, učionicu kompjutorskom opremom. „Poslovno dopisivanje u nabavi i prodaji“ u okviru predmeta „Nabavno i prodano poslovanje“ predavao je u svojstvu honorarnog nastavnika na Visokoj privrednoj školi, te je, najprije u dopunskom, a zatim i u stalnom radnom odnosu, radio u Višoj i Visokoj školi za vanjsku trgovinu, odnosno na Fakultetu za vanjsku trgovinu od 1963. godine, tj. do integracije s Ekonomskim fakultetom u Zagrebu. Za izvanrednog profesora na predmetu „Poslovna politika i poslovanje u unutrašnjoj trgovini (Poslovne pismene komunikacije)“ izabran je 1978. godine. Od 1989. do odlaska u mirovinu 2003. godine radio je u svojstvu redovnog profesora na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu. Bio je i stalni vanjski suradnik Zavoda za prosvjetnu pedagošku službu SR Hrvatske u svojstvu savjetnika za predmete dopisivanje, mehanografija i AOP.

 

Kliment je ostao zapamćen i po pokretanju „Interbiroa“ 1968. godine. Bila je to prva na ovim prostorima međunarodna izložba sredstava za obradu podataka i uredske opreme, koja je kasnije prerasla u regionalni sajam informatike INFO, koji se održavao na Zagrebačkom velesajmu do 2009. godine.

 

Bio je član Hrvatskog društva ekonomista, Društva za razvijanje informatičke pismenosti, Saveza komunista od 1959. godine. Od samog početka je bio član Organizacijskog odbora priredbe Interbiro – INFO, obnašao funkciju predsjednika Odbora za izdavačku djelatnost EF-a te predsjednika Sindikata Birotehnike, u dva navrata bio je član Upravnog odbora u društvu Računovodstvenih i financijskih radnika SRH. Također, bio je član Hrvatskog stengorafskog društva i aktivno radio u Institutu za stenografiju.

 

Uže područje njegovih interesa bila je poslovna ekonomija, s posebnim naglaskom na poslovnu informatiku i trgovinu. Među prvima u Hrvatskoj organizirao je znanstveno-stručni skupi i izdao uredničku knjigu o primjeni Interneta u poslovne svrhe (1998.). Za svog radnog vijeka napisao je veći broj knjiga i desetke znanstvenih i stručnih radova iz područja poslovnih komunikacija, poslovne informatike i automatizacije ureda. Bio je stručni suradnik u časopisima: Stenodaktilograf, Suvremeni biro, Knjigovođa, Informator i IBI

 

Za sveučilišni udžbenik „Poslovne komunikacije“ nagrađen je 1996. nagradom „Mijo Mirković“. Društvo Računovodstvenih i financijskih radnika SRH dodijelilo mu je 1974. godine priznanje sa srebrnom značkom za poseban doprinos.

 

Veliku podršku u životu imao je od supruge Ksenije, koju je spomenuo u svakoj od svojih izdanih knjiga. U privatnom životu ispunjavao ga je i hobi skupljanja videokazeta operetne glazbe.

 

VAŽNIJA DJELA:

Gaćeša, S. i Kliment, A. (1960.), Suvremeno dopisivanje u privredi, Zagreb: Informator.

Gaćeša. S. i Kliment, A. (1965.), Komercijalno dopisivanje, Zagreb: Informator.

Kliment, A. (1970.), Uredska mehanizacija: Udžbenik za birotehničke, upravne i ekonomske škole, Zagreb: Školska knjiga. (izd. 1973., 1977., 1978)

Kliment, A. i Baković, I.  (1974.), Poslovno dopisivanje: udžbenik za ekonomske i birotehničke škole, Zagreb: Školska knjiga. (izd. 1980.)

Kliment, A. (1978.), Poslovne pismene komunikacije, Zagreb: Školska knjiga. (izd. 1981. i 1984.)

Kliment, A. (1979.), Poslovna pisma: oblikovanje dopisa: priručnik za srednjoškolska usmjerenja: birotehničko, upravno i ekonomsko, Zagreb: Školska knjiga.

Kliment, A. (1980.), Uredska mehanizacija i automatizacija: priručnik, Zagreb: Školska knjiga. (izd. 1982. i 1984.)

Kliment, A. (1981.), Poslovno dopisivanje u nabavnoj i prodajnoj službi, Zagreb: Školska knjiga. (izd. 1983., 1984., 1985., 1986., 1987., 1989. i 1990.)

Safret, M. i Kliment, A. (1986.), Knjigovodstvo 1: udžbenik za 3. godinu IV. Stupnja stručne spreme ekonomske struke, Zagreb. Školska knjiga. (izd. 1988. i 1990.)

Kliment, A. (1990.), Radna mapa za poslovno dopisivanje, Zagreb: Školska knjiga. (izd. 1983., 1981.)

Kliment, A. (1993.), Poslovne komunikacije, Zagreb: Školska knjiga.

Birolla, H... Kliment, A. et al. (1996.), Poslovna informatika. Zagreb: Carski Husar.

Kliment, A. (1996.), Poslovne komunikacije, Zagreb: Zeus.

Kliment, A. i Jurković Majić, O. (1997.), Poslovne komunikacije, Pisanje na pisaćem stroju: udžbenik za 1. razred srednjih ekonomskih škola, Zagreb: Školska knjiga. (izd. 1999., 2001., 2002. i 2003.)

Birolla, H... Kliment, A. et al. (1997.), Informatika 1: udžbenik za prvi razred ekonomske škole, Zagreb: Školska knjiga. (izd. 1998., 1999., 2000., 2001. i 2002.)

Birolla, H... Kliment, A. et al. (1996.), Informatika 2: udžbenik za drugi razred ekonomskih škola, Zagreb: Školska knjiga. (izd. 1999., 2001. i 2002.)

Kliment, A. (2000.), Digitalne poslovne komunikacije, Zagreb: Mikrorad.

Kliment, A. (2003.), Tradicionalne i digitalne poslovne komunikacije, Zagreb: Mikrorad.

Srića, V., Kliment, A. i Knežević, B. (2003.), Uredsko poslovanje: strategije i koncepti automatizacije ureda, Zagreb: Sinergija-nakladništvo; Grafomark.

Kliment, A. i Jurković Majić, O. (2005.), Poslovne komunikacije: udžbenik za 1. razred ekonomske škole, Zagreb: Školska knjiga; Grafički zavod Hrvatske. (izd. 2006., 2007., 2009.)

Kliment, A. i Jurković Majić, O. (2014.), Poslovne komunikacije 2: udžbenik u drugom razredu ekonomske škole, Zagreb: Školska knjiga.

Kliment, A. i Jurković Majić, O. (2014.), Poslovne komunikacije 2: udžbenik u drugom razredu srednje strukovne škole, Zagreb: Školska knjiga; Grafički zavod Hrvatkse. (izd. 2015.)

Kliment, A. (1992.), Aplikativni komercijalni softver za mala poduzeća, Računovodstvo, revizija i financije, 2(11), 1687-1691.

Kliment, A. (1992.), Informatizacija poslovanja malih poduzeća, Računovodstvo, revizija i financije, 2(5), 797-801.

Kliment, A. i Dražić Lutilsky, I. (2005.), Porez na dodanu vrijednost na temelju računa: usporedba Hrvatske sa zemljama Europske Unije, Zbornik Ekonomskog fakulteta u Zagrebu, 3, 285-302.

OSTALI IZVORI:

Knežević, B. (2017.), In memoriam prof. dr. sc. Antun Kliment, Poslovna izvrsnost Zagreb, XI(2), 145-147.

Golden marketing (1996.), Tko je tko u hrvatskom gospodarstvu, Zagreb: Golden marketing, 225.

Ekonomski fakultet - Zagreb (1980.), 60 godina Ekonomskog fakulteta u Zagrebu, Zageb: Ekonomski fakultet, 347.

FOTOGRAFIJA:

Knežević, B. (2017.), In memoriam prof. dr. sc. Antun Kliment 17. 1. 1933. – 21. 11. 2017., Zbornik Ekonomskog fakulteta u Zagrebu, 15(2), 205-206.


CITIRANJE:

Ekonomski fakultet - Zagreb (2021.), Leksikon Ekonomskog fakulteta – Zagreb: Antun Kliment, Zagreb: Ekonomski fakultet, preuzeto [upisati datum preuzimanja] s https://sites.google.com/net.efzg.hr/lef/po%C4%8Detna/abecedarij/k/antun-kliment