Zvonimir Jelinović

Zvonimir Jelinović

Dr. Zvonimir Jelinović (Travnik, BiH, 19. II. 2016. – Zagreb, 21. VIII. 2003.), redoviti profesor

Zvonimir Jelinović rođen je 1916. godine u Travniku u Bosni i Hercegovini. Nadbiskupsku klasičnu gimnaziju završio je 1935. godine u Travniku, a 1938. je diplomirao inženjerski smjer Vojne akademije u Beogradu. Godine 1941. položio je telegrafsko-telefonski, prometi i komercijalni ispit kod Državnih željeznica. Pravni fakultet u Zagrebu završio je 1949. godine, a nakon toga se upisao na Ekonomski fakultet u Zagrebu, gdje je stekao doktorat ekonomskih nauka 1954. godine tezom „Borba za jadranske pruge i njeni ekonomski ciljevi“ i habilitirao 1958. godine. Bio je na specijalizaciji 1961/62. godine u SAD-au kao stipendist UN-a, na Bureau of Highway Traffic, Yale Universiti, New Haven.

 

Od 1938. do 1941. bio je u sastavu Željezničkog puka jugoslavenske vojske, od 1941. do 1945. radio je u Ministarstvu hrvatskog domobranstva pa u Ministarstvu prometa i javnih radova, a do 1946. je radio kao zarobljenik na obnovi pruge Karlovac-Sisak. Od 1947. godine radio je u prometno-tehničkim službama. Na Fakultetu ekonomskih nauka, odnosno Ekonomskom fakultetu u Zagrebu izabran je 1950. godine za starijeg asistenta na katedri „Ekonomika Jugoslavije“, 1958. izabran je za docenta, 1963. godine za izvanrednog profesora, a 1969. za redovitog profesora iz predmeta „Ekonomika saobraćaja“ i „Ekonomika pomorstva“. Prije (od 1955/56.) predavao je predmete „Gradski saobraćaj s poslovanjem poduzeća cestovnog saobraćaja“, „Ekonomiku komuna“, „Ekonomiku turizma“, „Politiku privrednog razvoja i metode analize“ i „Ekonomiku unutrašnje trgovine“. Od 1971. do 1972. godine bio je predsjednik katedre „Ekonomika narodne privrede“. Predavao je i na zajedničkom studiju „Automatizacija“ Fakulteta elektrotehnike i računarstva i Ekonomskog fakulteta, kao i na Arhitektonskom fakultetu u Zagrebu, ekonomskim fakultetima u Ljubljani, Osijeku, Rijeci i Splitu, Inter-University Centre of Post-Graduate Studies u Dubrovniku, Visokoj školi za vanjsku trgovinu u Zagrebu, Fakultetu za turizam i vanjsku trgovinu u Dubrovniku  i na Građevinskom fakultetu u Zagrebu. Na Wayne State University u Detroitu i California State University u Long Beachu predavao je 1971. godine na postdiplomskom studiju materiju „Methodology in Transportation Planning“, a 1975., 1977. i 1979. na Wilhelm-Pieck-Universitaet u Rostocku, te 1981. godine na Johns Hopkins University u Baltimoreu. Umirovljen je 1986. godine.

 

Područje njegovog znanstvenog rada obuhvaćalo je ekonomiku SFRJ, ekonomiku i razvoj prometa i pomorstva, povezivanje Jadrana i zaleđa i zemljopisnu valorizaciju Hrvatske.

 

Bio je član i dugogodišnji potpredsjednik Saveza saobraćajnih inženjera i tehničara Hrvatske, Društva ekonomista i Društva pravnika. Od 1962. godine bio je član The Institute of Traffic Engineers USA.

 

Za svoje doprinose višestruko je nagrađivan od strane Ministarstva saobraćaja, Direkcije za autosaobraćaj pri Predsjedništvu vlade NRH, četiri puta bio je dobitnik nagrade „Mijo Mirković“ Ekonomskog fakulteta u Zagrebu te je 1986. godine dobio Nagradu za životno djelo.

 (Pripremila: Z. U. B.)

VAŽNIJA DJELA:

Jelinović, Z. (1957.), Borba za jadranske pruge i njeni ekonomski ciljevi, Zagreb: Jugoslavenska akademija znanosti i umjertnosti.

Jelinović, Z. (1968.), Ekonomika saobraćaja, Zagreb: Informator.

Alfier, D., Farkaš, V. Jelinović, Z. et al (1971.), Ekonomika Jugoslavije : posebni dio, Zagreb: Informator.

Jelinović, Z. (1972.), Ekonomika prometa, 2. prošir. i promijenj. izd., Zagreb: Informator.

Jelinović, Z. (1973.), Promet u mirovanju : tehničko-ekonomski aspekti parkiranja i garažiranja vozila, 2. prer. i dopunj. izd., Zagreb: Informator.

Jelinović, Z. (1975.), Ekonomika pomorstva, Zagreb: Ekonomski fakultet.

Jelinović, Z. (1983.), Ekonomika prometa i pomorstva, Zagreb: Informator.

Jelinović, Z. (1994.), Dugoročna turistička politika, Slobodno poduzetništvo, (14/15), 212-225.

Jelinović, Z. (1994.), Ratna razaranja, prometna infrastruktura i obnova Hrvatske, Hrvatska revija, 44(1), 80-94.

Jelinović, Z. (1995.), Hrvatska vojska (domobranstvo) i obrana, Časopis za suvremenu povijest, 27(3), 569-583.

Jelinović, Z. (1996.), Jadranska orijentacija Hrvatske, Hrvatska gospodarska revija, 45(6), 1-9.

Jelinović, Z. (2000.), Što nam nudi Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti : u radu Hrvatska: zadanosti i usmjerenja, Hrvatska gospodarska revija, 49(5), 97-104.


OSTALI IZVORI:

Ekonomski fakultet u Zagrebu (1980.), 60 godina Ekonomskog fakulteta u Zagrebu, Zagreb: Ekonomski fakultet, 220-221.

Kuliš, D. (2005.), Hrvatski biografski leksikon, Zagreb: LZMK, preuzeto 12. srpnja 2023. s https://hbl.lzmk.hr/clanak.aspx?id=8492

CITIRANJE:

Ekonomski fakultet – Zagreb (2023.), Leksikon Ekonomskog fakulteta – Zagreb: Zvonimir Jelinović, Zagreb: Ekonomski fakultet, preuzeto [upisati datum preuzimanja] s https://sites.google.com/net.efzg.hr/lef/po%C4%8Detna/abecedarij/j/zvonimir-jelinovi%C4%87