Vladimir Jovović

Vladimir Jovović (?, -), predavač

Vladimir Jovović predavao je u dopunskom radnom odnosu na Fakultetu ekonomskih nauka, Odjel u Splitu od 1972. do 1974. godine.

CITIRANJE:

Ekonomski fakultet – Zagreb (2023.), Leksikon Ekonomskog fakulteta – Zagreb: Vladimir Jovović, Zagreb: Ekonomski fakultet, preuzeto [upisati datum preuzimanja] s https://sites.google.com/net.efzg.hr/lef/j/vladimir-jovovi%C4%87