Višnja Jagić-Peić

Višnja Jagić-Peić (Zagreb, 10. I.1929. - Zagreb, 27. IX. 1999.), viši predavač VŠVT i FVT-a 

Višnja Jagić-Peić rođena je u profesorskoj obitelji (otac Blaž Peić) u Zagrebu 1929. godine. Osnovnu školu i gimnaziju završila je u Zagrebu, a Engleski jezik i književnost i Talijanski jezik završila je 1957. godine na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Nakon završenog studija otišla je na specijalizaciju u Englesku na godinu dana na St. Columba's College, St. Albans, London. Kao stipendist oxfordskog sveučilišta boravila je u Oxfordu 1963. godine. Uz suglasnost fakulteta i djelomičnu stipendiju američkog sveučilišta 1969. godine odlazi na Adelphi University, Garden City, New York, gdje je magistrirala te iste godine. Stručno se usavršavala i na University of Manchester 1973. godine.

Kao profesor engleskoj jezika predavala je u Osmogodišnjoj školi u Zagrebu od 1954. godine, potom u VII. gimnaziji od 1956. godine, gdje ostaje do 1961. godine kada je izabrana za lektora engleskog jezika na Odsjeku za anglistiku Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Za vrijeme rada u gimnaziji položila je stručni profesorski ispit. Od 1972. godine zapošljava se kao predavač engleskog jezika na Visokoj školi za vanjsku trgovinu. Za višeg predavača za engleski jezik na Fakultetu za vanjsku trgovinu izabrana je 1976. godine i u tom zvanju radi do 1982. godine.

Paralelno je radila kao simultani i konsekutivni prevodilac za potrebe Sekretarijata za prosvjetu i kulturu grada Zagreba. Od 1976. godine aktivno sudjeluje u kulturnom životu kao suradnica u kulturnim rubrikama iz područja umjetnosti i znanosti - između ostalog i u kulturnoj rubrici Večernjeg lista u bloku vijesti iz svjetske kulture „Umjetnost u svijetu“, u formiranju likovnog dijela „TV-Kalendar“ Zagrebačke televizije, te je obradila veći broj priloga iz područja muzeja, galerija, izložbi, aukcija umjetnina, slikarstva (specijalno britanskih slikara), kiparstva, arhitekture itd.

Višnja Jagić-Peić bavila se prijevodima djela/radova s engleskog na hrvatski i obrnuto (između ostalog i za potrebe Zbornika Fakulteta za vanjsku trgovinu (prijevodi na engleski jezik), te djela: William Zimerman: politička uvjetovanost sovjetsko-istočnoevropskih odnosa i Pristup likovnom djelu (prijevodi na hrvatski jezik)). U izdanju Fakulteta za vanjsku trgovinu za potrebe rada sa studentima napisala je 1976. godine skriptu Yugoslavia: the supbjects of the socio-political and economic system.

CITIRANJE:

Ekonomski fakultet - Zagreb (2022.), Leksikon Ekonomskog fakulteta – Zagreb: Višnja Jagić-Peić, preuzeto [upisati datum preuzimanja] s https://sites.google.com/net.efzg.hr/lef/po%C4%8Detna/abecedarij/j/vi%C5%A1nja-jagi%C4%87-pei%C4%87