Smiljan Jurin

Smiljan Jurin

Dr. Smiljan Jurin (Šibenik, 2. V. 1920. – Zagreb, 26. VII. 2014.), redoviti profesor

Smiljan Jurin rođen je 1920. godine u Šibeniku, gdje je završio osnovnu školu i gimnaziju. Pravni fakultet u Zagrebu upisao je 1938. godine, ali 1941. godine prekida studij i nastavlja ga nakon rata na Pravnom fakultetu u Beogradu. Nakon što je diplomirao nastavlja studije na Institutu društvenih nauka u Beogradu gdje je diplomirao 1951. godine. Na Ekonomskom fakultetu u Beogradu obranio je 1959. godine habilitacijski rad iz oblasti ekonomije pod naslovom „Kapitalistički način proizvodnje“, a na Visokoj školi političkih nauka u Beogradu magistrirao je 1967. godine radom pod naslovom „Matematički modeli i proračun cijena zasnovanih na vrijednosti“, a doktorirao je na Fakultetu političkih nauka u Beogradu 1970. godine disertacijom „Linearno programiranje i cijene“. Tijekom 1962. godine bio je na studijskom boravku u Rimu – Associazione per lo sviluppo dell'industria nel Mezzogiorno i FAO, a tijekom 1963. godine na University of California, Berkeley.

 

Najprije je radio kao pukovnik u JNA (do 1959.), na Tehnološko-metalurškom fakultetu u Beogradu kao nastavnik u zvanju docenta (do 1970.), izvanrednog profesora (do 1973.) i u zvanju redovitog profesora (do 1975. godine) iz predmeta „Politička ekonomija“. Na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu izabran je 1975. godine za sveučilišnog nastavnika u zvanju redovnog profesora iz predmeta „Politička ekonomija“ gdje je radio do odlaska u mirovinu 1990. godine. Predavao je i na Sveučilišnom interfakultetskom saobraćajnom studiju „Teorija i politika plasmana – marketing“, na Pravnom fakultetu u Zagrebu, na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu, na Fakultetu za turizam i vanjsku trgovinu u Dubrovniku, na Ekonomskom fakultetu u Beogradu, na Nankai University, Department of Economics, Tianjin u Kini, The State University of New York, University at Albany i The Florida State University Tallahassee. Bio je stalni vanjski suradnik Ekonomskog instituta u Zagrebu, Ekonomskog instituta u Sarajevu te Instituta za ekonomska istraživanja Ekonomskog fakulteta u Zagrebu.

 

Bio je član Sekcije za naučni rad Saveza ekonomista Jugoslavije, redakcijskog odbora časopisa „Ekonomska misao“, uređivačkog odbora Marksističke biblioteke „Naučna knjiga“, Naučnog vijeća i Poslovnog odbora Konzorcija ekonomskih instituta za međurepubličko-pokrajinski i jugoslavenski projekt „Privredni sistem SFRJ“, predsjednik Naučnog vijeća Centra za ekonomska istraživanja IDN u Beogradu, Komisije za unaprjeđenje dohodovnih i društveno-ekonomskih odnosa i raspodjele Vijeća Saveza Sindikata Hrvatske i Komisije za osnove sistema društvene reprodukcije Republičkog savjeta za pitanja društvenog uređenja SRH te član SKJ.

 

Nosilac je Ordena za hrabrost, Ordena partizanske zvijezde III reda, Ordena bratstva i jedinstva II reda, Ordena zasluga za narod II reda i Ordena za vojne zasluge II reda.

Za djelo „Politička ekonomija“ (redaktor) u izdanju „Naučne knjige“, Beograd, 1976. dodijeljena mu je nagrada „Mijo Mirković“ za 1977. godinu. Za udžbenik „Teorija tržišta i cijena“ nagrada „Mijo Mirković“ 1987. godine. Dobitnik je i Povelje Sveučilišta u Zagrebu 1985. godine, Plakete Sveučilišta u Zagrebu u znak zahvalnosti i priznanja 1990. godine i Zahvalnice Ekonomskog instituta u Sarajevu za suradnju u naučnoistraživačkom i razvojnom radu 1991. godine.  

 

VAŽNIJA DJELA:

Smiljan, J. (1968.), Osnovi političke ekonomije, Beograd: TMF.

Smiljan, J. i Radenović, P. (1968.), Osnovi nauke o društvu, Beograd: Naučna knjiga.

Smiljan, J. et al (1976.), Politička ekonomija, Beograd: Naučna knjiga.

Jurin, S. i Žilić Jurin, A. (1978.), Politička ekonomija – principi i zakonitosti robne proizvodnje, Beograd: Naučna knjiga.

Smiljan, J. (1978.), Mehanizam zakona vrijednosti, u: Vrančić, I. (ur.), Politička ekonomija kapitalizma, Zagreb: Informator.

Smiljan, J. (1982.), The Role of the Market, u: Lang, R., Macesich, G. i Vojnić, D. (ur.), Essays on the Political Economy of Yugoslavia“, Zagreb: Informator.

Smiljan, J. i Šohinger, J. (1986.), Teorija tržišta i cijena, Beograd: Naučna knjiga.

 (Pripremila: Z. U. B.)

OSTALI IZVORI:

Ekonomski fakultet (1980.), 60 godina Ekonomskog fakulteta u Zagrebu, Zagreb: Ekonomski fakultet, str. 222-223.

Benić, Đ. (2014.), In memoriam prof. dr. sc. Smiljan Jurin (1920.-2014.), Ekonomska misao i praksa, 23(2), preuzeto 14. srpnja 2023. s https://hrcak.srce.hr/file/193330

 

FOTOGRAFIJA:

Teodorović, I. (2015.), Smiljan Jurin (2. 5. 1920. – 26. 7. 2014.), Ekonomski pregled, 66(1), preuzeto 14. srpnja 2023. s https://hrcak.srce.hr/file/203514

 

CITIRANJE:

Ekonomski fakultet – Zagreb (2023.), Leksikon Ekonomskog fakulteta – Zagreb: Smiljan Jurin, Zagreb: Ekonomski fakultet, preuzeto [upisati datum preuzimanja] s https://sites.google.com/net.efzg.hr/lef/po%C4%8Detna/abecedarij/j/smiljan-jurin