Olga Jelen

Olga Jelen

Olga Jelen, prof. (?, 1921. - Zagreb, 16. III. 2006.), predavačica

Olga Jelen rođena je 1921. godine. Prvotno je predavala na Višoj školi za vanjsku trgovinu, na kojoj je obnašala dužnost direktorice od 1964. do 1966. godine. Prerastanjem ove više škole u Visoku školu za vanjsku trgovinu nastavila je raditi kao profesorica, a dužnost direktorice ove škole obnašala je od 1966. do 1971. godine. Integracijom škole s Ekonomskim fakultetom u Zagrebu nastavila je raditi kao profesorica na Fakultetu. U braku je bila s dr. Ivanom Jelenom.

CITIRANJE:

Ekonomski fakultet – Zagreb (2023.), Leksikon Ekonomskog fakulteta – Zagreb: Olga Jelen, Zagreb: Ekonomski fakultet, preuzeto [upisati datum preuzimanja] s https://sites.google.com/net.efzg.hr/lef/po%C4%8Detna/abecedarij/j/olga-jelen