Neda Juračić

Neda Juračić, prof. (Zagreb, 16. XI. 1907. – Zagreb, 22. VIII. 1991.), honorarna nastavnica

Neda Juračić rođena je 1907. godine u Zagrebu, gdje je završila osnovnu školu (1918.) i srednju školu (1926.) te Filozofski fakultet (1930.) na kojem je diplomirala francuski i latinski jezik te uporednu književnost. Poslijediplomski studij završila je na Filozofskom fakultetu u Clermond- Ferrandu (1931.).

 

Od 1931. godine radila je kao profesorica francuskog i latinskog jezika u srednjim školama, a od 1957. godine do odlaska u mirovinu 1970. godine bila je voditeljica Centra za dokumentaciju socijalnog rada i biblioteke Više škole za socijalne radnike u Zagrebu. Na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu radila je kao honorarna nastavnica francuskog jezika od 1954. do 1958. godine.

 

VAŽNIJA DJELA:

Juračić, N. (1940.), Francuska čitanka za VII. i VIII. razred srednjih škola : Morceaux choisis suivis d'un précis d'histoire de la littérature française, Zagreb: Naklada školskih knjiga i tiskanica banovine Hrvatske.

Juračić, N. (1957.), Statistički izvještaj naučnih, stručnih i narodnih biblioteka za 1958. godinu, Zagreb: Arhiva Studijskog centra socijalnog rada.

Batušić, I. i Juračić, N. (1958.), Le francais et la France de l'economiste, Zagreb: Školska knjiga.

Batušić, I. i Juračić, N. (1959.), Elements de grammaire francaise, Zagreb: Školska knjiga.

Batušić, I. i Juračić, N. (1961.), J'apprends le francais : priručnik za početne i napredne tečajeve francuskog govornog jezika u školama stranih jezika, Zagreb: Narodno sveučilište grada Zagreba; Mladost.

 

OSTALI IZVORI:

Ekonomski fakultet (1980.), 60 godina Ekonomskog fakulteta u Zagrebu, Zagreb: Ekonomski fakultet, str. 344-345.

 

CITIRANJE:

Ekonomski fakultet – Zagreb (2023.), Leksikon Ekonomskog fakulteta – Zagreb: Neda Juračić, Zagreb: Ekonomski fakultet, preuzeto [upisati datum preuzimanja] s https://sites.google.com/net.efzg.hr/lef/j/neda-jura%C4%8Di%C4%87