Miroslav Jilek

Dr. Miroslav Jilek (Gornji Daruvar, 7. V. 1945. – Zagreb, 27. XII. 2005.), docent

Miroslav Jilek rođen je 1945. godine u Gornjem Daruvaru. Diplomirao je 1969. godine sociologiju i filozofiju na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Poslijediplomski studij iz područja urbanih i prostornih znanosti završio je 1974. godine na Arhitektonskom fakultetu. Doktorirao je 1997. godine na Filozofskom fakultetu u Zagrebu tezom „Problemi empirijskih istraživanja stilova života“.

 

Od 1971. do 2005. godine radio je na Katedri za metodologiju znanstveno-istraživačkog rada Odsjeka za sociologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu radio je kao docent u dopunskom radnom odnosu od 2003. do 2005. godine.

 

Bio je član Hrvatsko-češkog društva i Češke besede, Vijeća češke nacionalne manjine Grada Zagreba. U spomen na Jileka Hrvatsko-češko oformilo je „Nagradu Miroslav Jilek“ koja se dodjeljuje za doprinos hrvatsko-češkim vezama na području društvenih znanosti.

 

VAŽNIJA DJELA:

Jilek, M. et al (1983.), Informativno-politička funkcija televizije Zagreb: prva etapa istraživanja – metodološka problematika, Zagreb: Televizija Zagreb.

Jilek, M. (1990.), Omladina između nade i predviđanja, Revija za sociologiju, 21(4), 655-664.

Jilek, M. (1995.), Tajna Podborja: putovanje krhotinama vremena i sjećanja, Vrela, 4(6/7), 38-40.

Taborska, Z…, Jilek, M. et al (1995.), 120 let Česke besedy v Zagrebe: (1874. – 1994.), Zahreb: Česka beseda.

Jilek, M. (2000.), Metode prikupljanja podataka i uzorak ispitanika, Sociologija sela, 38(suppl. ½(147/148), 37-42.

Jilek, M. (2000.), Višerazinska analiza vrednota, Sociologija sela, 38(suppl. ½(147/148), 205-215.

  

OSTALI IZVORI:

Wikipedija (2021.), Miroslav Jilek, preuzeto 13. srpnja 2023. s https://hr.wikipedia.org/wiki/Miroslav_Jilek 

CITIRANJE:

Ekonomski fakultet – Zagreb (2023.), Leksikon Ekonomskog fakulteta – Zagreb: Miroslav Jilek, Zagreb: Ekonomski fakultet, preuzeto [upisati datum preuzimanja] s https://sites.google.com/net.efzg.hr/lef/po%C4%8Detna/abecedarij/j/miroslav-jilek