Mihajlo Juzbašić

Mihajlo Juzbašić, upravni referent (Vinkovci, 19. XI. 1962. – Zagreb, 23. Vi. 2014.), nadzornik i voditelj za pomoćne poslove

Mihajlo Juzbašić rođen je 1962. godine u Vinkovcima. Osnovnu školu završio je u Županji, gdje završava i prva dva razreda srednje škole, a u trećem razredu upisao se u Ekonomsko-upravni školski centar „Braća Ribar“ u Vinkovcima gdje je stekao zvanje upravni referent. Pri Ministarstvu unutarnjih poslova položio je 2000. godine stručni ispit po Programu stručnog ispita djelatnika odgovornih za zaštitu od požara u pravnim osobama i stručnim službama. Kroz program pedagoškog usavršavanja stručnjaka zaštite na radu pri Visokoj školi za sigurnost na radu s pravom je 2003. godine je završio tečaj iz osnova andragogije.

 

Prvotno se zaposlio u poduzeću „Sigurnost“, pau PTT-u u Županji i, nakon toga, u Općinskom sudu Županja. Na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu zapošljava se 1993. godine kao nadzornik u Službi za tehničke i pomoćne poslove, a od 2013. godine preuzima poslove voditelja za pomoćne poslove u istoj službi, gdje je radio do smrti 2014. godine.

(Pripremila: Z. U. B.)

CITIRANJE:

Ekonomski fakultet – Zagreb (2023.), Leksikon Ekonomskog fakulteta – Zagreb: Mihajlo Juzbašić, Zagreb: Ekonomski fakultet, preuzeto [upisati datum preuzimanja] s https://sites.google.com/net.efzg.hr/lef/po%C4%8Detna/abecedarij/j/mihajlo-juzba%C5%A1i%C4%87