Mihajlo Justinijanović

Mihajlo Justinijanović (Dubrovnik, 20. IV. 1928. - Zagreb, 13. X. 2010.), asistent

Mihajlo Justinijanović rođen je 1928. godine u Dubrovniku. Trgovačku akademiju završio je 1947. godine, a Ekonomski fakultet u Zagrebu 1953. godine. 

Prvotno se zapošljava u Državnom osiguravajućem zavodu na mjestu referenta za štete u transportu, a 1955. godine zapošljava se kao profesor matematike u Ekonomskoj školi "Boris Kidrič" u Zagrebu. Na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu radio je kao asistent na Katedri za statistiku i matematiku od 1960. do 1962. godine. Nakon odlaska s Fakulteta zaposlio se kao samostalni komercijalist u Poslovnom udruženju INGRA u Zagrebu, a od 1968. godine bio je šef poslovnice za uvoz i izvoz goriva u RO INA-COMMERCE u Zagrebu.

OSTALI IZVORI:

Ekonomski fakultet (1980.), 60 godina Ekonomskog fakulteta u Zagrebu, Zagreb: Ekonomski fakultet, str. 225.

CITIRANJE:

Ekonomski fakultet – Zagreb (2023.), Leksikon Ekonomskog fakulteta – Zagreb: Mihajlo Justinijanović, Zagreb: Ekonomski fakultet, preuzeto [upisati datum preuzimanja] s https://sites.google.com/net.efzg.hr/lef/j/mihajlo-justinijanovi%C4%87