Marija Jurčević

Marija Jurčević

Dr. sc. Marija Jurčević (Ljubuški, BiH, 01. V. 1977. -), poslijedoktorand

Dr. sc. Marija Jurčević (Medić) rođena je 01. svibnja 1977. godine u Ljubuškom, Bosna i Hercegovina. Diplomirala je na Prirodoslovnom matematičkom fakultetu u Zagrebu 2003. godine te stekla titulu profesorice matematike i fizike. U 2009. godini završila je specijalistički poslijediplomski studij 'Upravljanje kvalitetom' na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu obranivši rad na temu „Sustavi upravljanja kvalitetom u hrvatskoj tekstilnoj industriji“. Obranivši doktorski rad pod naslovom „Utjecaj integriranih sustava upravljanja na poslovanje poduzeća u trgovini u Republici Hrvatskoj“, izrađen pod mentorstvom prof. dr. sc. Tonćija Lazibata, 15. travnja 2019. godine stječe stupanj doktorice znanosti iz polja ekonomija, grane opća ekonomija.

U periodu od 2004. - 2008. godine radila je kao profesorica matematike u Osnovnoj školi Ivana Filipovića u Zagrebu. Od 15. srpnja 2008. godine radi kao asistentica na Katedri za trgovinu (danas: Katedra za trgovinu i međunarodno poslovanje) Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. U lipnju 2019. godine izabrana je u zvanje znanstvenog suradnika te u znanstveno-nastavno zvanje poslijedoktoranda.

Sudjelovala je na desetak znanstvenih konferencija i stručnih skupova u zemlji i inozemstvu. Pohađala je nekoliko znanstveno-istraživačkih radionica: doktorsku radionicu „Upravljanje vremenom“ organiziranu na Sveučilištu u Zagrebu (svibanj, 2012.), doktorsku radionicu „Project Management“ organiziranu na Sveučilištu u Zagrebu (lipanj, 2012.), doktorsku radionicu „Outreach and integration with the South East Europe Area“ u sklopu „7th International OFEL Conference“, Dubrovnik, Hrvatska u organizaciji OMT division – Academy of Management i CIRU – Governance Research and Development Centre (travanj, 2013.) i znanstveno-istraživačku radionicu CEE Workshop series: „On Research Excellence in OM/SCM“ održanu u Grabovcu u organizaciji Ekonomskog fakulteta u Zagrebu pod vodstvom Dr. Geralda Reinera, WU (Vienna University of Economics and Business), Austrija i Dr. Stefana Seuringa, University of Kassel, Njemačka (srpanj 2020.).

Izvodi seminarsku nastavu iz kolegija Međunarodno poslovanje i Integrirani sustavi upravljanja na Integriranom preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom studiju Poslovne ekonomije te kolegija Poznavanje robe i upravljanje kvalitetom na preddiplomskom stručnom studiju poslovne ekonomije, smjer Trgovinsko poslovanje. Samostalno i u koautorstvu je objavila devet znanstvenih radova. Istraživački interesi pokrivaju područje integriranih sustava upravljanja, robnih burzi te upravljanja kvalitetom.

U registru znanstvenih istraživača pri Ministarstvu znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske upisana je pod matičnim brojem 332940. Izvrsno poznaje engleski jezik u govoru i pismu, a služi se i njemačkim jezikom.

DJELA:

Lazibat, T., Sutić, I. i Jurčević, M. (2009.), Importance of the Futures Markets for Croatian Textile Industry, u: Katalinić, B. (ur.), Annals of DAAAM for 2009 & Proceedings of the 20th International DAAAM Symposium, Beč: DAAAM International, 101-102.

Lazibat, T., Jurčević, M. i Sutić, I.  (2010.), Application of the Quality Management Tools in the Textile Industry, u: Katalinić, B. (ur.), Annals of DAAAM for 2010 & Proceedings of the 21st International DAAAM Symposium, 21(1), Beč: DAAAM International, 605-606.

Lazibat, T., Sutić, I. i Jurčević, M. (2010.), Implementation of the International Standards in Achieving a Better Competitive Position, u: Trivun, V. (ur.), Proceedings of the 5th International Conference of the School of Economics and Business “Economic development perspectives of SEE region in the global recession context”, Sarajevo: School of Economics and Business, 31-32.

Jurčević, M., Sutić, I., Lazibat, T. i Ujević, D. (2010.), Importance of the Futures Markets for Croatian Textile Industry, u: Ujević, D. i Penava, Ž. (ur.), Zbornik radova, 3. Međunarodno znanstveno-stručno savjetovanje Tekstilna znanost i gospodarstvo, Zagreb: Tekstilno-tehnološki fakultet, Znanstveno vijeće za tehnološki razvoj i Akademija tehničkih znanosti i umjetnosti, Beč: DAAAM International, 243-246.

Sutić, I. i Jurčević, M. (2012.), Strategic management and enhancement of quality in higher education, Poslovna izvrsnost – Business Excellence, 4(1), 147-161.

Vuletić, A., Vuletić, D. i Jurčević, M. (2014.), Resilience of key Infrastructure – the Case of Croatian Transportation Companies, u: Tipurić, D. i Mešin, M. (ur.), Proceedings of the 2nd International OFEL Conference on Governance, Management, and Entrepreneurship – Inside and Outside the Managerial Mind: Building the Bridges between Disciplines, Zagreb: CIRU - Governance Research and Development Centre, 1082-1088.

Jurčević, M. (2019.), The Analysis of the Process of Building an Integrated Management system, u: Tipurić, D. i Hruška, D. (ur.), Proceedings of the 7th International OFEL Conference on Governance, Management and Entrepreneurship Embracing Diversity in Organisations, Zagreb: CIRU - Governance Research and Development Centre & University of Dubrovnik, 381-390.

Vuletić, A., Kalinić, P. i Jurčević, M. (2019.), Business continuity management and strategic resilience, u: Lorga da Silva, A., Tomic, D. i Grilec, A. (ur.), Book of Proceedings, Lisbon: Varazdin Development and Entrepreneurship Agency and Universidade Lusofona, Fundacao para a Ciencia e a Tecnologia, Universidade de Aveiro, University North, Faculty of Management University of Warsaw, Faculty of Law, Economcis and Social Sciences Sale – Mohamed V University in Rabat, 561-567.

Jurčević, M. i Vuletić, A. (2020.), Crisis communication–a case from Croatia, South Eastern European Journal of Communication, 2(1), 127-136.

OSTALI IZVORI:

IRB (2020.), Hrvatska znanstvena bibliografija, Zagreb: Institut Ruđer Bošković, preuzeto 28. kolovoza 2020. s https://www.bib.irb.hr/pregled/znanstvenici/332940 

Ekonomski fakultet - Zagreb (2020.), Ekonomski fakultet: Marija Jurčević, Zagreb: Ekonomski fakultet, preuzeto 28. kolovoza 2020. s https://www.efzg.unizg.hr/dr-sc-marija-jurcevic/31130 

CITIRANJE:

Ekonomski fakultet - Zagreb (2020.), Leksikon Ekonomskog fakulteta – Zagreb: Marija Jurčević, Zagreb: Ekonomski fakultet, preuzeto [upisati datum preuzimanja] s https://sites.google.com/net.efzg.hr/lef/po%C4%8Detna/abecedarij/j/marija-jur%C4%8Devi%C4%87