Ljubo Jurčić

Ljubo Jurčić

Prof. dr. sc. Ljubo Jurčić (Ružići, BiH, 20. III. 1954. -), professor emeritus

Prof. dr. sc. Ljubo Jurčić osnovnu školu završio je u Grudama u Bosni i Hercegovini, a srednju elektrotehničku u Zagrebu. Diplomirao je na Fakultetu za vanjsku trgovinu u Zagrebu 1981. godine, magistrirao na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu 1985., a doktorirao na istom fakultetu 1997. godine.

Već je u osnovnoj školi objavljivao radove u novinama za mlade „Male novine“, a u trećem razredu srednje škole objavio je rad pod naslovom „Pojačalo s integriranim krugom PA246“, u „Ediciji školskog centra za strojarstvo i elektrotehniku“ (Zagreb, 1972.), u kojoj su uglavnom objavljivali profesori. U izdanju iste edicije iz 1973. godine objavio je  rad „Stereo dekoder s integriranim krugom TBA 450“. Teme ovih radova (o poluvodičkoj tehnologiji) bile su ispred nastavnog programa onog vremena.

Od samog početka školovanja društveno je aktivan. Bio je najprije zamjenik, pa predsjednik studentske organizacije na Fakultetu za vanjsku trgovinu. Između mnogih aktivnosti, u to vrijeme studentska organizacija je izdavala studentski časopis „Info“ i bilten. Bio je jedno vrijeme glavni, a cijelo vrijeme odgovorni urednik ovih publikacija. Jedna od istaknutijih aktivnosti studentske organizacije bilo je okupljanje studenata u glumačkoj družini Boja, koja je za svaku godinu napravila novu predstavu. Predstave su izvodili u rasprodanim zagrebačkim kazalištima, najčešće Kerempuh i Komedija, ali i u drugim mjestima u tadašnjoj državi i inozemstvu. Studentska organizacija u to vrijeme je organizirala i rad Skriptarnice gdje su studenti mogli, uz popust, kupovati knjige i druge potrebne materijale. Za vrijeme predavanja, najmanje jednom mjesečno organizirale su se glazbene večeri na Fakultetu gdje su nastupali tada popularni pjevači (Ibrica Jusić, Drago Mlinarec, Boško Petrović i dr.) ili studenti glazbenici. Također se jednom mjesečno prikazivao film po izboru studenata. Studentsko sportsko društvo „Mercatores“  u to vrijeme bilo je jedno od najboljih studentskih sportskih društava.

Uz uobičajene poslove koje je radio od malih nogu (na selu), od kojih neke i danas obavlja, radio je i kao pomoćni građevinski radnik. Nakon završetka prvog razreda srednje škole  izvodio je električne instalacije po kućama. Nakon drugog razreda proširio je posao na kućanske aparate a nakon trećeg počinje popravljati i elektronske aparate (radio, TV, gramofone i sl.). Uz popravke, izrađivao je pojačala, light show i regulatore rasvjete za glazbene grupe i kućnu uporabu, u poluvodičkoj tehnologiji koja je u to vrijeme bila potpuno nova.

Već za vrijeme osnovne škole počeo se baviti fotografiranjem. Od početka srednje škole počeo je zarađivati i fotografiranjem različitih privatnih i javnih događanja. Krajem srednje škole uključio se u rad kulturno-umjetničkog društva (poštanskih radnika „Vilim Galjer“) i dječjeg kazališta Centar. Nakon završetka srednje škole nastavio je raditi u kazalištu kao majstor rasvjete, pa zatim tonski režiser, a posao u kazalištu je završio kao inspicijent i pomoćnik redatelja.

Početkom studija vanjske trgovine, prestao je raditi u kazalištu i smanjio posao na „proizvodnji“ elektronskih uređaja, a povremeno je radio različite poslove preko studentskog servisa i uglavnom zarađivao dajući instrukcije iz matematičke grupe predmeta. Tijekom studija primio je dvije rektorove nagrade, kao najbolji student i za najbolji studentski rad. Nagrađeni rad pod nazivom: „Problemi formiranja izvozne i uvozne funkcije Jugoslavije“ je objavljen u „Zborniku radova fakulteta za vanjsku trgovinu“, Zagreb, 1980. Nakon druge godine studija, pa sve do diplomiranja bio je demonstrator na predmetu „Osnove ekonomske analize“. Diplomirao je na temu „Ekonometrijski model jugoslavenske privrede“.

S izvrsnim uspjehom završava poslijediplomski studij „Ekonomika međunarodne razmjene“. Tema magistarskog rada „Analiza uvozne zavisnosti jugoslavenske privrede u razdoblju 1966.-1982.“,  koja je napravljena na bazi input-output tablica. Doktorirao je 29. travnja 1997. godine na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu s temom „Strukturna analiza uvozne zavisnosti Hrvatske privrede“.

Od završetka fakulteta 1981. godine do 1990. radio je u Tvornicama elektrotehničkih proizvoda Zagreb (TEP) čiji je bio stipendista, u sektoru vanjske trgovine, odjelu izvoza. Prošao je sve razine poslova - od pripravnika, referenta izvoza do direktora vanjske trgovine. Za vrijeme rada u TEP-u, izvoz je povećan nekoliko puta. Zbog uspješnosti ugovaranja velikih poslova u inozemstvu, formirano je radno mjesto isključivo za njega: Voditelj inozemnih projekata. Posebno se iskazao u povećanju izvoza u mediteranske zemlje te arapski svijet. U tom razdoblju, jednu godinu (1986.) proveo je u Progresu, poduzeću za istraživačko razvojne usluge i poslovni konzalting, kao savjetnik za vanjsku trgovinu.

S Ekonomskim fakultetom - Zagreb, nastavio je surađivati odmah nakon diplomiranja (1981.) kao gost predavač (asistent), a od 1987. do 1990. bio je asistent u dopunskom radnom odnosu. Godine 1990., napustio je TEP i prešao u stalni radni odnos na Ekonomskom fakultetu - Zagreb, s prekidom 2002.-2003. zbog obavljanja funkcije Ministra gospodarstva u Vladi Republike Hrvatske.

Od 1990. do 2000. godine bavio se i privatnim biznisom. Imao je nekoliko poduzeća, sam ili u partnerstvu. Najveći dio posla bio je u području elektrotehnike, specijalnost svjetlo tehnika, projektiranje i isporuka rasvjetnih tijela. Poduzeća su dobro poslovala. Sve obveze prema radnicima, dobavljačima, državi i kreditorima su u potpunosti i na vrijeme ispunjavane. Pri povlačenju iz posla, najveći dio poslova je prodan.

Trenutno je pročelnik je Katedre za Međunarodnu ekonomiju. U tri mandata bio je član Fakultetskog vijeća Ekonomskog fakulteta - Zagreb. Tijekom rada na fakultetu sudjelovao je u izvođenju nastave (predavanja, seminara, vježbi) iz predmeta: „Osnove ekonomske analize“, „Makroekonomija“, „Mikroekonomska analiza“, „Tržište i cijene“, „Regulacija i tržište“, „Društveno računovodstvo“, „Počela ekonomije“, „Preferencijalni trgovački aranžmani“, a sada izvodi nastavu iz „Međunarodne ekonomije“, „Osnova ekonomije“ i „Povijesti ekonomske misli“.

Nositelj je i izvođač  kolegija na poslijediplomskim studijima: „Teorija vanjske trgovine“,  „Odrednice nacionalne konkurentnosti“, „Makroekonomski management i globalizacija“, „Međunarodna ekonomija“ i „Makroekonomski menadžment“. Drži predavanja na Hrvatskom vojnom učilištu „Dr. Franjo Tuđman“ i Ratnoj školi „ban Josip Jelačić“ iz nastavnog predmeta „Međunarodni odnosi“.

Bio je mentor za više od 300 diplomskih i završnih radova,  magistarskih radova i doktorskih disertacija. Član je povjerenstva za obranu doktorata i na Fakultetu elektrotehnike i računarstva u Zagrebu i na Rudarsko-geološko-naftnom fakultetu u Zagrebu, a bio je mentor za izradu magistarskog rada na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu.

Objavio je tri knjige: „Kina na Balkanu“ (u koautorstvu s Jasnom Plevnik i Stipom Mesićem), „Međunarodna trgovina kroz povijest“ (u koautorstvu s Vlatkom Bilas i Sanjom Franc) i „Priručnik iz Međunarodne ekonomije“ (u koautorstvu s Hrvojem Jošićem i Mislavom Jošićem).

Objavio je preko 150 znanstvenih i stručnih radova iz područja: ekonomske politike, globalizacije, međunarodne ekonomije, međunarodnih financija, tehnologije, energetike i drugih. Sudjelovao je na velikom broju znanstvenih i stručnih, domaćih i međunarodnih konferencija. Osim predavanja iz područja u kojima piše radove, na konferencijama drži predavanja i iz politike, geopolitike, geoekonomike i javnih politika.

Pored znanstvenih i stručnih radova, objavio je veliki broj kolumni. Predsjednik je izdavačkog savjeta i član užeg uredništva znanstvenog  časopisa „Ekonomski pregled“, a član je uredništva „Acta Economica“ i   „Panoeconomicus“, te stručnih časopisa „Suvremena trgovina“ i „Novi plamen“. Pored toga bio je urednik dviju zbirnih znanstvenih knjiga: „Jugoslavija u svjetskoj privredi“, Progres, Zagreb, 1991. i „Investicije, reforme i tranzicija“, Hrvatsko društvo ekonomista, Zagreb, 2005. Član je uredništva „Enciklopedije, opće i nacionalne u 20 knjiga“ i autor ekonomskih pojmova.

Obavio je velik broj recenzija znanstvenih članaka u znanstvenim časopisima i zbornicima radova, kao i recenzije udžbenika i znanstvenih knjiga. Sudjelovao je u međunarodnom projektu, EU-Interreg II/C-Project, koji je vođen od strane The Vienna Institute for International Economic Studies, „European Union Enlargement, Regionalism and Balkan Integration“. Godine 1992. stekao je diplomu u Center for Entrepreneurial Studies, Babson College, USA.

Izvan Fakulteta obavljao je različite dužnosti i sudjelovao u različitim aktivnostima. Bio je član radne grupe za izradu „Strategije daljnjeg gospodarskog razvitka Hrvatske do 2005. godine“ Ministarstva znanosti i tehnologije Republike Hrvatske 1998. godine. Predsjednik nadzornog odbora „Kapitalnog fonda“ Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje od 1999. do 2004. godine. Član Vijeća ekonomskih savjetnika, Ministarstva financija Republike Hrvatske od 2000. do 2004. godine. Predsjednik Upravnog vijeća središnjeg registra osiguranika (REGOS) od 2001. do 2004. godine.

Stručni mjesečni časopis  „Ekonomist“ izdavao je od 1998. do 2002. godine,  gdje je bio glavni i odgovorni urednik.  Od 2006. godine predsjednik je Hrvatskog društva ekonomista i programsko-znanstvenog odbora tradicionalnog godišnjeg savjetovanja Hrvatskog društva ekonomista, koji organizira i izdavanje zbornika radova povodom Savjetovanja.

Obnašao je funkciju Ministra gospodarstva Republike Hrvatske od 30. srpnja 2002. do 23. prosinca 2003. Za vrijeme ministarskog mandata, uz redovne poslove ministra, bio je predsjednik ili član nekoliko nadzornih odbora i upravnih vijeća.

Bio je zastupnik u Hrvatskom saboru u mandatu 2003.-2007. i u mandatu 2007.–2011. godine (za to vrijeme zadržavši radni odnos na Ekonomskom fakultetu i usporedno odrađujući sve dužnosti). Član Ekonomskog savjeta Predsjednika vlade RH od 2008. do 2010. Predsjednik nadzornog odbora Podravke od 2009. do 2012. Od lipnja 2011. član je Savjeta Fakulteta elektrotehnike i računarstva u Zagrebu. Predsjednik je nadzornog odbora Zagrebačkog holdinga od 2017. Član je Geoekonomskog foruma.

Dobitnik je prvih nagrada za Ekonomskog analitičara godine „Gorazd Nikić“, prema glasovima čitatelja, koji organizira Privredni vjesnik, za 2010., 2011., 2012. i za ukupno petogodišnje razdoblje 2010-2014. Večernji list (izdanje za BiH), dodijelio mu je priznanje: Večernjakov pečat u 2007., „Naše gore list“, prema glasovima čitatelja.

DJELA:

Autorske knjige:

Jurčić, Lj., Mesić, S., Plevnik, J. (2013) Kina na balkanu. Zagreb: Naklada Ljevak. ISBN 978-953-778-219-1

Jurčić, Lj., Bilas, V., Franc, S. (2015) Međunarodna trgovina kroz povijest. Zagreb: Alfa. ISBN 978-953-297-767-7

Jurčić, Lj., Jošić, H., Jošić, M. (2017) Priručnik iz međunarodne ekonomije. Zagreb: Ekonomski fakultet. ISBN 978-953-346-045-1

Poglavlja u knjigama:

Jurčić, Lj. (1999) Utjecaj države na izgradnju konkurentnosti  // Konkurentska sposobnost poduzeća / Tipurić, D. (ur.) Zagreb: Sinergija. str. 57-70

Znanstveni radovi:

Jurčić, Lj. (1998) "The multiplying effects of Croatian turism" (UDC/UDK 338.486(497.5)  ACTA TURISTICA,  br.2. 1998. p. 128-149.

Jurčić, Lj. (2000) „Razvitak input-output analize u Hrvatskoj“  (UDK 330.115:311.17(497.5) EKONOMSKI PREGLED, BR. 11-12., 2000., str. 1313-1334.

Jurčić, Lj. (2000) "The import dependence of Croatian turism" (UDC/UDK 338.48: 339.562>(497.5)  ACTA TURISTICA,  br.1. 2000. p. 128-149.

Franičević, V. and Jurčić, Lj. (2001), 'Croatia´s Potential Trading Partners: EU, CEFTA, The Balkans', in 'European Union Enlargement, Regionalism and Balkan Integration ', 2001, an EU-Interreg II/C-Project, run by The Vienna Institute for International Economic Studies  (on  http://wiiw66.wsr.ac.at/Countdown/  str. 51.

Mikić, M., Jurčić, Lj (2002) „WTO, Business and Governments: Elements for an Analysis of the Croatian Case“ Zagreb International review of Economics & Business, Special Conference Issue,  ISSN 1313-5609; UDC: 33+65, 2002, pp. 69-81.

Jurčić, Lj. (2005), Refleksije i poruke savjetovanja, Ekonomski pregled, 11-12, 2005., str. 1297-1307.

Tica, J., Jurčić, Lj. (2007): A Relative Unit Labor Cost: Case of Accession Countries, Ekonomski pregled, 58, 2007, p. 655-679.,  ISSN 0424-7558, UDK 330.354:331.2, JEL Classification D24, J38. 

Jurčić, Lj. (2008), Utjecaj turizma na gospodarstvo,  Zbornik radova međunarodne konferencije „Tourism Potentials of Adriatic Hinterland“, Mostar, 2-4. Travnja 2008.

Jurčić, Lj. (2009), Financial Crises, Acta Economica,  10/2009.,  str. 59-71.

Jurčić, Lj. (2009), Hrvatska: velika transformacija, Ekonomski pregled, 12/ 2009., str. 738-754. ISSN 0424-7558, UDK 338.124.4(497.5), JEL Classification E32, F01,G28,P34.

Jurčić, Lj., Vojnić, D. (2009), Quo Vadis Croatia-Hrvatska na putu u Europsku uniju, Ekonomski pregled, 12/ 2009, str. 754-787.  ISSN 0424-7558, UDK 338.2:339.54(497.5), JEL Classification F01, F20, N10, O11, O25.

Jurčić, Lj. (2010),  Financijska kriza i fiskalna politika, Ekonomski pregled, 5-6. 2010. Str. 317-335. ISSN 0424-7558, UDK 338.33:012, JEL Classification G18, E62.

Jurčić, Lj., Teodorović, I., Mlinarević, M. (2010), Globalization in a polycentric world, Russia in Multipolar Configuration, Papers of The International Conference, Moscow, October 28, str. 58.

Jurčić, Lj. (2010),  Hrvatska – atipičan model gospodarenja, Ekonomski pregled, 12/2010., str.852-880.

Jurčić, Lj., Vojnić, D. (2010),  Quo Vadis Croatia? Tridesetogodišnja stagnacija u svjetlu naše novije ekonomske povijesti. Ekonomski pregled, 12/ 2010. Str. 793-852.  ISSN 0424-7558, UDK 338.2:339.54, JEL Classification F01, F20, N10, O11, O25.

Jurčić, Lj., Aralica, Z. (2010), Značaj inovacijskog kapaciteta lokacije u kontekstu financijske krize (The Importance of Inovation Capacity of Location in the Context of the Financial Crisis)  2nd International Conference Vallis Aurea Focus on ; Regional Development / Branko Katalinić (ed). - Požega : Polytechnic of Pozega, Croatia & DAAAM International Vienna, Austria , 2010. 537-545 (ISBN: 978-953-7744-06-9).   p. 537.

Jurčić, Lj., Bilas, V. i Franc, S. (2011), Competitiveness and knowledge economy. Proceedings of the International Conference "Economic Theory and Practice: Meeting New Challenges" (11-12. studenog, Mostar, BiH). Mostar, Faculty of Economics University of Mostar, str. 557-568 (ISSN 2233-0267).

Jurčić, Lj., Teodorović, I. (2011),  Global Crisis, recovery and the Changing World, Ekonomski pregled, 12/ 2011., str. 233- 248. ISSN 0424-7558, UDK 338.22:338.124.2, JEL Classification F01, E60.

Jurčić, Lj., Vojnić, D. (2011),  Lantentna kriza kapitalizma, Ekonomski pregled, 12/ 2011., str.827-853.  ISSN 0424-7558, UDK 338.2:339.54, JEL Classification F01, F20, O11, O57

Jurčić, Lj., Vojnić, D. (2011),  Quo Vadis Croatia? Od samoupravnog socijalizma i društva blagostanja preko ekonomije i politike tranzicije do divljeg kapitalizma i tržišnog fundamentalizma. Ekonomski pregled, 12/ 2011., str.787-826. ISSN 0424-7558, UDK 338.2:339.54, JEL Classification F01, F20, O11, O57.

Jurčić, Lj., Bilas, V. i Franc, S. (2011), The effects of FDI on a recipient country. Conference Proceedings; The 5th International Scientific Conference "Entrepreneurship And Macroeconomic Management: Reflections On The World In Turmoil" (24-26. ožujka, Pula), Vol. 1, str. 607-630 (ISBN 978-953-7498-41-2 (cjelina), ISBN 978-953-7498-42-9 (sv. 1)

Jurčić, Lj. (2011), The European Union and the SEE Countries,  Proceedings oft he 2011.  SEE Management Forum, Hrvatsko društvo ekonomista, Opatija  June 9-10, str. 1 – 21.

Jurčić, Lj., Bilas, V. i Franc, S. (2011) The new EU members after seven years of membership. Proceedings of the conference:  Western Balkans: from stabilisation to integration,  (7-8. july, Beograd, Srbija) / Antevski,M., Mitrović, D.,(ur.). Beograd: Institute of International Politics and Economics, str. 143-161(ISBN 978-86-7067-160-7).

Jurčić, Lj. (2011), Velika transformacija za izlaz iz krize, Acta Economica, 14/2011, str. 79-99.

Jurčić, Lj., Jošić, H., Jošić, M. (2012) Empirijska analiza inozemnog duga Hrvatske: pristup korištenjem VAR modela.  // Ekonomski pregled : mjesečnik Hrvatskog društva ekonomista Zagreb, 63, str. 5-6;  265-290. Dostupno na: https://www.bib.irb.hr/587838

Jurčić, Lj. (2013) Industrial policy in global processes.  // Acta Economica, 11, 18;  str. 117-128

Jurčić, Lj., Jošić, H., Jošić, M. (2013) Testing Rybczynski Theorem: An Evidence from The Selected European Transition Countries.  // Mediterranean journal of social sciences, 4, 10;  str. 99-105

Jurčić, Lj. (2015) Stanje hrvatskog gospodarstva hrvatska u europskoj uniji.  // Ekonomski pregled, 66, 6; str. 609-642

Jurčić, Lj. (2015) „Ekonomski razvitak, investicije, fiksni kapital i ekonomija i politika tranzicije“ (UDK 001.891:330.342.151 JEL Classification P270, N140, B240) , EKONOMSKI PREGLED, br. 5-6. 2005. str. 347-374.

Jurčić, Lj., Dumičić, K., Čeh Časni, A. (2016) Flexibility of real and nominal wages: Case of selected Western Balkan countries.  // Ekonomski pregled : mjesečnik Hrvatskog društva ekonomista Zagreb, 67, 6;  str. 517-534

Jurčić, Lj. (2017) Hrvatsko gospodarstvo i globalno okruženje.  // Ekonomski pregled, 67, 6; str. 605-636

Jurčić, Lj. (2017) Svjetsko gospodarstvo deset godina nakon početka krize.  // Ekonomski pregled, 68, 6; str. 655-685

Jurčić, Lj., Franc, S., Barišić, A. (2020) Impact of Institutional Quality on Foreign Direct Investment Inflow: Evidence from Croatia.  // Business systems research, 11, 1; str. 44-58

Stručni radovi:

Jurčić, Lj. (1986), Program Maquiladoras, Privredni vjesnik, br. 2467., Zagreb

Jurčić, Lj.  (1986), Smart-inteligentne kartice, Privredni vjesnik, br. 2467, Zagreb.

Jurčić, Lj. (1992), Financiranje izvoza, Suvremena trgovina, br. 7-8. pregledni članak (UDK 399.13.027), str. 82-84.

Jurčić, Lj. (1994), Međunarodna trgovina - načela i zakonitosti, Suvremena trgovina, br.1. (19), Stručni članak  (UDK 339.9.01223), str. 22- 24.

Jurčić, Lj. (1994), Protekcionizam i GATT, Suvremena trgovina, br. 3 (19), Stručni članak (UDK 339.54.061),  str.60-64.

Jurčić, Lj. (1994), Svjetski monetarni sustav-zlatni standard, Suvremena trgovina, br. 1-2 (18), pregledni članak, (UDK 339.13.027), str. 10-14.

Jurčić, Lj.(1994), Teorija ponašanja potrošača, Suvremena trgovina, 5, (19),  znanstveni članak (UDK 339.379.6)  str.114-118.

Jurčić, Lj.(1995), Budžetska jednadžba u teoriji ponašanja potrošača, Suvremena trgovina, 2(20), znanstveni članak (UDK 339.379.6) str. 38-42.

Jurčić,Lj.(1995), Krivulje ravnodušnosti u teoriji ponašanja potrošača, Suvremena trgovina, br. 1 znanstveni članak (20), (UDK 339.379.6) str. 4-8.

Jurčić, Lj. (1997), INCOTERMS 1980.,Porezni savjetnik, br. 1/97. Revicon, Sarajevo.

Jurčić, Lj. (1997), Industrijska politika- odnos države i poduzetnika, Progresov poslovni savjetnik, br. 9. str.7-11.

Jurčić, Lj. (1997), Kružni tok privredne aktivnosti, Progresov poslovni savjetnik, br. 11/97. str. 7-11.

Jurčić, Lj. (1997), Makroekonomski agregati, Poslovni savjetnik, br.12/97.str.7-11.

Jurčić, Lj. (1997) Mjerenje bruto domaćeg proizvoda.  // Poslovni savjetnik, 1, 9; str. 6-11

Jurčić, Lj. (1997), Mjerenje nacionalnog proizvoda - porezna uprava prirodni izvor podataka, Progresov poslovni savjetnik, br. 9/97. str. 11-18.

Jurčić, Lj. (1997), O oporezivanju, Progresov poslovni savjetnik, br. 12/97. str. 21-27.

Jurčić, Lj. (1998), Dugovječne kompanije, Poslovni savjetnik, br. 3/98. str. 6-9.

Jurčić, Lj. (1998),  Uloga turizma u hrvatskom gospodarstvu, Poslovni savjetnik, br.3/98. str. 27-34.

Jurčić, Lj. (1999), Bankarske krize, Poslovni savjetnik br. 3/1999. str. 4-7.

Jurčić, Lj. (1999), Kako zaokrenuti Hrvatsku ekonomsku politiku, Poslovni savjetnik br. 4-5/1999. str. 4-9.

Jurčić, Lj. (1999), Kapacitetne barijere, Poslovni savjetnik br. 6-7/1999. str.4-9.

Jurčić, Lj. (1999), Mergers manija, Poslovni savjetnik br. 6-7/1999.str. 17-20.

Jurčić, Lj. (1999), Moć Jedanestorice, Poslovni savjetnik  br. 11-12/1998. str. 67-73.

Jurčić, Lj. (1999), Može li nešto riješiti promjena tečaja kune? Poslovni savjetnik br. 2/1999. str. 4-9.

Jurčić, Lj. (1999), Teorija pariteta kupovne moći- Big Mac tečaj, Poslovni savjetnik br. 1/1999. str. 82-87.

Jurčić, Lj., Ćelić, M. (2000), Bankarstvo na staklenim nogama, Ekonomist br. 4/2000. str.31-67.

Jurčić, Lj. (2000), Čuvajte tečaj Kune, Ekonomist, br. 2/2000. str. 2-5.

Jurčić, Lj. (2000), Ekonomska analiza ekonomskog programa Hrvatske vlade, Ekonomist br.3/2000. str.2-6.

Jurčić, Lj. (2000), Globalizacija, Ekonomist br.9-10/2000, str. 2-6.

Jurčić, Lj. (2000), Kretanje prkograničnih M&A, Ekonomist br. 9-10/2000. str 14-17

Jurčić, Lj. (2000), Naftni šok? NE!, Ekonomist br. 9-10/2000. str. 18-2

Jurčić, Lj. (2000), Najvrednije marke, Ekonomist br. 7-8/2000. str. 18-22.

Jurčić, Lj. (2000), Neto-devizni priljev Hrvatskog turizma, Ekonomist br7-8/2000. str. 8-11.

Jurčić, Lj. (2000), Od GATT-a do WTO-a, Ekonomist br.1/2000. str.88-94

Jurčić, Lj. (2000), Proces pristupa u WTO, Ekonomist br.5-6./2000, str. 2-7.

Jurčić, Lj. (2000), Strategija gospodarskog razvitka Hrvatske, Ekonomist br. 1/2000. str. 2-8.

Jurčić, Lj. (2000), Tranzicija, Ekonomist br.2/2000. str. 7-10.

Jurčić, Lj. (2001), Europska unija ili zatvaranje i ekonomski pad, Ekonomist br. 5-6/2001. str. 6-7.

Jurčić, Lj. (2001), Hoće li Velika Britanija izdržati udar slinavke?  Ekonomist br.  5-6/2001. str. 69-72.

Jurčić, Lj. (2001), Jan Tinbergen- prvi dobitnik Nobelove nagrade za ekonomiju, Ekonomist br. 1/2001.  str. 16-18.

Jurčić, Lj. (2001), Koliko Europa može investirati u Venture kapital? Ekonomist 5-6/2001. str. 66-69.

Jurčić, Lj. (2001), Monetarna politika i bankarstvo, Ekonomist br. 2/2001. str. 2-4.

Jurčić, Lj. (2001), Nafta, ceste i razvoj, Ekonomist br. 3-4/2001. str. 8-10.

Jurčić, Lj. (2001), Nova civilizacija? Ekonomist br.10/2001. str. 6-7.

Jurčić, Lj. (2001), Paul Anthony Samuelson- Nobelovac, Ekonomist br. 5-6/2001. str.90-91.

Jurčić, Lj. (2001), Premda SAD više ulaže u razvoj novih tehnologija, Europske šanse nisu za podcijeniti, Ekonomist 7-8/2001. str. 69-71.

Jurčić, Lj. (2001), Proces pridruživanja Europskoj uniji, Ekonomist 5-6. str. 39-62.

Jurčić, Lj. (2001), Rad i nezaposlenost, rješenja su duboko ekonomska, Ekonomist 9/2001. str. 8-9.

Jurčić, Lj. (2001), Ragnar Anton Kitel Frisch- Nobelovac, Ekonomist 3-4/2001. str. 98-99.

Jurčić, Lj. (2001), Simon Kuznets- Nobelovac, Ekonomist 9/2001. str. 88-89.

Jurčić, Lj. (2001), Spas u visokoj stopi rasta, Ekonomist 7-8/2001. str. 6-7.

Jurčić, LJ. (2001), Stvaranje Europske Unije, Ekonomist 11/2001. str. 4-5.

Jurčić, Lj. (2001), Svjetska trgovinska organizacija, ciljevi, organizacija, način funkcioniranja, Ekonomist br. 1. str. 25-70.

Jurčić, Lj. (2001), Vlada li vlada ekonomskom situacijom? Ekonomist br. 1/2001 str. 2-5.

Jurčić, Lj. (2001), Wassily Leontief - Nobelovac,  Ekonomist br.  2/2001. str. 52-55.

Jurčić, Lj. (2002), Franchising - dobar način povezivanja trgovaca, Trgovina br. 5/2002. str. 26-30.

Jurčić, Lj. (2002), Hrvatska u režimu slobodne trgovine s 27 zemalja- nema više tečajnog rizika, Trgovina br. 2-3/2002. str. 62-64.

Jurčić, Lj. (2002), Konkurentnost - što je to?, Ekonomist 3-4/2002.

Jurčić, Lj. (2002), Šoping centri u Europi,  Trgovina br. 4/2002. str.32-35.

Jurčić, Lj. (2002), Vlada li Vlada ekonomskom situacijom, Ekonomist 1-2/ 2002.

Jurčić, Lj. (2009), Brodogradnja talac politike, MadeIn, studeni, 2009.

Jurčić, Lj. (2009), Izlaz iz krize, MadeIn, ožujak, 2009.

Jurčić, Lj. (2009), Japan, MadeIn, kolovoz, 2009.

Jurčić, Lj. (2010), Istina o hrvatskoj krizi, MadeIn, kolovoz 2010.

Jurčić, Lj., (2011), Grčka, Euro, EU, Politika Plus, srpanj, 2011.

Jurčić, Lj. (2011), Nova Hrvatska država blagostanja, MadeIn,  ožujak, 2011.

Jurčić, Lj., (2011), Rješenje grčke krize mijenja odnose unutar EU, Politika Plus, srpanj, 2011.

Jurčić, Lj. (2012) Europska Unija : Hrvatska pred vratima.  // Ekonomski pregled, 63, 12; str. 763-790

Jurčić, Lj. (2012) Hrvatska ekonomija : Stanje i persprektiva.  // Ekonomski pregled, 62, 12; str. 773-786

Jurčić, Lj., Vojnić, D. (2012) Latentna kriza kapitala “Društvo blagostanja” ili “Ekonomski neoliberalizam”.  // Ekonomski pregled, 62, 12;  str. 827-853

Jurčić, Lj. (2013) Hrvatska - oporavak ili stagnacija?.  // Ekonomski pregled, 64, 6; str. 671-680

Jurčić, Lj., Čeh Časni, A. (2018) Struktura investicija i gospodarski rast.  // Ekonomija/Economics, 25, 1; str. 139-162

Znanstveni radovi u zbornicima skupova:

Jurčić, Lj.(1980), Problemi formiranja izvozne i uvozne funkcije Jugoslavije (Problems of forming Export and Import function of Yugoslavia), znanstveni skup povodom 20-godišnjice Fakulteta za vanjsku trgovinu Zagreb.

Jurčić,Lj. (1995), Industrijska politika, u: Gospodarska politika Hrvatske-što i kako u 1996. godini, Hrvatsko društvo ekonomista i Inžinjerski biro, Zagreb, 1995. str. 25- 30.

Jurčić, Lj. (1998), Industrijska politika, (UDK 334:338) u: Gospodarska politika Hrvatske- što i kako u 1999. godini, Hrvatsko društvo ekonomista i Inžinjerski biro, (ISBN 953-6447-20-7)  Zagreb. str. 287-295.

Jurčić, Lj. (2000), Industrijska struktura i ekonomska politika, u: Gospodarska politika Hrvatske-što i kako u 2001. VIII tradicionalno savjetovanje HDE, Inžinjerski biro, Zagreb, str. 167-180.

Jurčić, Lj. (2001), Upravljanje novčanim tijekom u suvremenom poduzeću, u Hrvatsko novčano tržište IV Konferencija, TEB, Zagreb, str 233-250.

Jurčić, Lj. (2004), Europska unija – povijest nastanka, u:  Ekonomska politika Hrvatske u 2005. Hrvatsko društvo ekonomista , Inžinjerski biro, Zagreb , str. 300-315.

Jurčić, Lj., Aralica, Z. (2010) Značaj inovacijskog kapaciteta lokacije u kontekstu financijske krize.  // 2nd International Conference Vallis Aurea Focus on ; Regional Development / Katalinić, B. (ur.). Požega: Polytechnic of Pozega, Croatia & DAAAM International Vienna, Austria, str. 537-545

Jurčić, Lj., Bilas, V., Franc, S. (2011) Competitiveness and knowledge economy.  // Proceedings of the International Conference "Economic Theory and Practice: Meeting New Challenges"

Mostar: Faculty of Economics University of Mostar, str. 557-568

Jurčić, Lj., Bilas, V., Franc, S. (2011) Economic growth and development of less developed countries within regional integrations: the case of the EU.  // 8th International Conference "Economic Integrations, Competition and Cooperation" / Kandžija Vinko (ur.).

Rijeka: University of Rijeka – Faculty of Economics – Chair Jean Monnet, str. 1-14

Jurčić, Lj., Bilas, V., Franc, S. (2011) The effects of FDI on a recipient country.  // The 5th International Scientific Conference "Entrepreneurship and Macroeconomic Management: Reflections on the World in Turmoil" Pula, Hrvatska.

Jurčić, Lj., Bilas, V., Franc, S. (2011) The WTO and trade liberalization on a regional level.  // Srbija i međunarodne organizacije / Đukanović, D., Lađevac, I. (ur.). Beograd: Institut za međunarodnu politiku i privredu, str. 143-161

Jurčić, Lj., Bilas, V., Franc, S. (2011) Regional economic integration and developing countries: the example of South African regional integration - SADC.  // 8th International Conference "Economic Integrations, Competition and Cooperation": proceedings / Kandžija, V. (ur.). Rijeka: Faculty of Economics, str. 1-14

Jurčić, Lj., Jošić, H., Jošić, M. (2012) Izjednačavanje cijena proizvodnih faktora: kointegracijski pristup.  // Proceedings of the 3rd International Conference "Vallis Aurea" Focus on: Regional Development / Katalinić, B. (ur.). Požega - Beč, Hrvatska - Austrija: Polytechnic of Pozega, str. 441-449. Dostupno na: https://www.bib.irb.hr/596974

Jurčić, Lj. (2012) Kvaliteta javnih financija i ekonomski rast.  // Međunarodni simpozijum o korporativnom upravljanju: Promjene strategija, politika i modela korporativnog upravljanja od prevladavanja krize / Mikerević, D. (ur.). Banja Luka: Finrar i Ekonomski fakultet iz Banja Luke, str. 283-299

Jurčić, Lj., Bilas, V., Franc, S. (2013) Economic aspects and potentials of renewable energy resources in the Republic of Croatia.  // Energy security of Europe: the position of Serbia / Antevski, Miroslav; Vesić, D. (ur.). Beograd, Srbija: Institut za međunarodnu politiku i gospodarstvo, str. 334-352

Jurčić, Lj., Bilas, V., Franc, S. (2013) Energy security and energy policy of the European Union.  // Energy security of Europe: the position of Serbia / Antevski, Miroslav ; Vesić, Dobrica (ur.).

Beograd, Srbija: Institut za međunarodnu politiku i gospodarstvo, str. 112-127

Jurčić, Lj. (2013) Fiskalna unija za Europsku Uniju.  // 8. Međunarodni simpozijum o korporativnom upravljanju: Prilagođavanje ili predviđanje- uslov opstanka, rasta i razvoja ekonomije / Mikerević, D. (ur.). Banja Luka: Finrar i Ekonomski fakultet iz Banja Luke, str. 93-110

Jurčić, Lj. (2014) Regulacija i tržište.  // 9. Međunarodni simpozij o korporativnom upravljanju: Mjesto i uloga države u korporativnom upravljanju / Mikerević, D. (ur.). Banja Luka: Finrar i Ekonomski fakultet iz Banja Luke, str. 103-109

Jurčić, Lj. (2015) Ekonomsko integriranje susjednih zemalja kao faktor njihovog dugoročnog održivog razvoja.  // 10. Međunarodni simpozijum o korporativnom upravljanju: Male ekonomije i nove paradigme ekonomskog rasta / Mikerević, D. (ur.). Banja Luka: Finrar i Ekonomski fakultet iz Banja Luke, str. 61-71

Jurčić, Lj., Čeh Časni, A. (2015) Investicije i gospodarski rast u hrvatskoj.  // Zbornik radova 23. tradicionalnog savjetovanja Ekonomska politika Hrvatske u 2016. godini / Jurčić, Lj. (ur.).

Zagreb: prof. dr.sc. Ljubo Jurčić, predsjednik HDE. str. 123-146

Jurčić, Lj. (2016) Izvori hrvatskih makroekonomskih neravnoteža.  // Zbornik radova 18. međunarodni simpozij: Izazovi poslovnog okruženja, 17-19.9.2015., Neum / Peštović, E. (ur.). Sarajevo: Udruženje računovođa i revizora Federacije BiH Sarajevo, str. 29-56

Jurčić, Lj. (2016) Male zemlje u globalizaciji i globalnoj financijskoj krizi.  // 11. Međunarodni simpozij o korporativnom upravljanju: Ekonomije malih zemalja u uslovima pojačanih globalnih izazova / Mikerević, D. (ur.). Banja Luka: Finrar i Ekonomski fakultet iz Banja Luke, str. 53-67

Jurčić, Lj., Čeh Časni, A. (2016) Osobna potrošnja u Hrvatskoj.  // Zbornik radova 24. tradicionalnog savjetovanja "Ekonomska politika Hrvatske u 2017. godini" / Jurčić, Lj. (ur.). Zagreb: Hrvatsko društvo ekonomista, str. 113-136

Jurčić, Lj. (2017) Iluzije i ideologije sprječavaju razvoj manje razvijenih zemalja.  // 12. Međunarodni simpozijum o korporativnom upravljanju: Barijere ekonomskog oporavka / Pucarević, M. (ur.). Banja Luka: Finrar i Ekonomski fakultet iz Banja Luke, 2017. str. 63-78

Jurčić, Lj., Barišić, A. (2018) Foreign Direct Investment Inflow Effects: The Croatian Experience.  // 7thINTERNATIONAL SCIENTIFIC SYMPOSIUM ECONOMY OF EASTERN CROATIA –VISION AND GROWTH / Mašek Tonković, A., Crnković, B. (ur.). Osijek: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Ekonomski fakultet u Osijeku, str. 1005-1013

Jurčić, Lj., Čeh Časni, A. (2018) Government spending behaviour: how big public sector do we really need?.  // Proceedings of Interdisciplinary Management Research XIV, IMR 2018 / Barković, D. ; Crnković, B. ; Dernoscheg, K.H. ; Pap, N. ; Runzhemer, B., Wentzel, D. (ur.). Opatija: Josip Juraj Strossmayer University of Osijek, Faculty of Economics and Business in Osijek Croatia ; Postgraduate Doctora Study Program in Management ; Hochschule Pforzheim University ; Croatian Academy of Sciences and Arts, str. 579-592

Jurčić, Lj. (2018) Tehnološki napredak i društvene promjene.  // 13. Međunarodni simpozijum o korporativnom upravljanju: Digitalna ekonomija pokretač budućeg ekonomskog rasta, 16.-18.5.2018. / Pucarević, M. (ur.). Banja Luka: Finrar i Ekonomski fakultet iz Banja Luke, str. 71-79

Franc, S., Barišić, A., Jurčić, Lj. (2019) The impact of digitalization on global value chains.  // Economy of eastern croatia – vision and growth / Leko Šimić, Mirna ; Crnković, B. (ur.). Osijek: Studio HS internet d.o.o., str. 583-595

Stručni radovi u zbornicima skupova:

Jurčić, Lj. (2013) Nastanak i razvoj Europske unije.  // 21. Tradicionalno savjetovanje Hrvatskog društva ekonomista "Ekonomska politika u 2014. godini", 13- 15. studenog 2013., 13-15.11. 2013, Opatija / Jurčić, Lj. (ur.). Zagreb: Hrvatsko društvo ekonomista, 2013. str. 1-54

Jurčić, Lj. (2014) Članstvo i pristupanje Europskoj Uniji.  // Zbornik radova 17. međunarodni simpozij: U susret promjenama, 18-20.9.2014., neum / Peštović, E. (ur.). Sarajevo: Udruženje računovođa i revizora Federacije BiH Sarajevo, 2014. str. 5-26

Jurčić, Lj., Jurić, A. (2014) Europska monetarna unija kao optimalno valutno područje.  // 22. Tradicionalno savjetovanje Hrvatskog društva ekonomista: "Ekonomska politika u 2015. godini", 12-14.11. 2014. Opatija / Jurčić, Lj. (ur.). Zagreb: Hrvatsko društvo ekonomista, 2014. str. 123-151

Jurčić, Lj. (2014) Utjecaj znanosti i tehnologije na gospodarski rast.  // Zbornik radova EIS 2014 Gospodarski forum Zagreb, Hrvatska, 2014. str. 1-6

Jurčić, Lj. (2016) Uloga financija u razvoju gospodarstva.  // Zbornik radova 19. međunarodni simpozij: Izazovi i dileme u računovodstvu, reviziji i porezima u BiH, 22-24.9.2016., Neum / Peštović, E. (ur.). Sarajevo: Udruženje računovođa i revizora Federacije BiH Sarajevo, 2016. str. 21-38

Jurčić, Lj., Čeh Časni, A., Basarac Sertić, M. (2017) IZVOZ REPUBLIKE HRVATSKE U POSLJEDNJIH 25 GODINA.  // Zbornik radova 25. tradicionalnog savjetovanja "Ekonomska politika Hrvatske u 2018. godini" / Jurčić, Ljubo (ur.). Zagreb: Hrvatsko društvo ekonomista, 2017. str. 139-167

Jurčić, Lj. (2017) Kolika nam država treba?.  // Zbornik radova 20. međunarodni simpozij: Dvadeset godina reformi, 21-23.9.2017. / Peštović, E. (ur.). Sarajevo: Udruženje računovođa i revizora Federacije BiH Sarajevo, 2017. str. 19-48

Jurčić, Lj. (2018) Gospodarstvo svijeta, EU-a i Hrvatske u 2018. godini.  // simpozij financijsko izvještavanje, revizija i krizni menadžment / Gulin, D. (ur.). Zagreb: Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika, 2018. str. 143-156

Jurčić, Lj. (2018) Utjecaj inovacija na ekonomski i društveni razvoj.  // Zbornik radova 21. međunarodni simpozij: BH matrica, 27-29.9.2018. / Peštović, E. (ur.). Sarajevo: Udruženje računovođa i revizora Federacije BiH Sarajevo, 2018. str. 19-33

Jurčić, Lj., Čeh Časni, A. (2019) Produktivnost sektora hrvatskog gospodarstva.  // Ekonomska politika Hrvatske u 2020. / Jurčić, Ljubo (ur.). Zagreb: Hrvatsko društvo ekonomista, 2019. str. 65-80

Sažeci u zbornicima i časopisima:

Jurčić, Lj. (1998) Industrijska politika.  // Gospodarska politika Hrvatske: Što i kako u 1999. godini / Veselica, V., Mlinarević, M., Milišić, I. (ur.). Zagreb: Inženjerski biro, 1998. str. 287-295

Jurčić Lj. (2000) Strategija razvoja male zemlje u uvjetima globalizacije.  // Ekonomska globalizacija i razvoj u malim zemljama Europe / Božina, Lovre (ur.). Pula: Fakultet ekonomije i turizma Dr. Mijo Mirković, Pula, 2000. str. 13-14

Jurčić, Lj., Mikić, M. (2002) WTO, Business, and Governments: Elements for an analysis of the Croatian Case.  // An Enterprise Odyssey: Economics and Business in the New Millennium 2002 / Sharma, S.; Galetić, L.; (ur.). Zagreb: University of Zagreb: Graduate School of Economics and Business, 2002. str. 330-339

Jurčić, Lj., Juzbašić, M. (2014) Američka monetarna unija kao iskustvo za Europsku monetarnu uniju.  // 22. Tradicionalno savjetovanje Hrvatskog društva ekonomista "ekonomska politika u 2015. godini" 12- 14. sudenog 2014., Opatija / Jurčić, Lj. (ur.). Zagreb: Hrvatsko društvo ekonomista, 2014. str. 151-182

Jurčić, Lj., Dumičić, K., Čeh Časni, A. (2015) Flexibility of real and nominal wages: case of selected Western Balkan countries.  // Development, Competitiveness and Inequality in EU and Western Balkans - Book of Abstracts. / Radović Marković, M.; Ilieva, S.; Vunjak, N. (ur.). Belgrade, Serbia: Institute of Economic Sciences Belgrade, 2015. str. 39-40

Jurčić, Lj., Barišić, A. (2018) Ekonomski efekti emigracije u Hrvatskoj.  // Migracije i identitet: kultura, ekonomija i država / Škiljan, Filip, Kudra Beroš, Viktrorija (ur.). Zagreb: dr.sc. Marina Perić Kaselj, ravnateljica Instituta za migracije, 2018. str. 101-101

Elaborati:

Jurčić, Lj. (1987.), Dugoročni razvoj, reorganizacija i specijalizacija trgovine na području zajednice općina Karlovac, Progres, Zagreb. (voditelj)

Jurčić, Lj. (1989.), (voditelj), Elaborat o utvrđivanju optimalne organizacije rad i poslovanja budućeg poduzeća u društvenom vlasništvu "Omnikem", Ekonomski fakultet - Institut za ekonomska istraživanja, Zagreb.

Jurčić, Lj. (1990), (voditelj), Elaborat o unutrašnjoj organizaciji, analitičkoj procjeni složenosti i uvjeta rada te poboljšanja funkcioniranja AOP u poslovanju poduzeća  "Krajinalijek",  Progres, Zagreb.

Jurčić, Lj. (1991), (voditelj) Elaborat o primjeni kolektivnog ugovora u poduzeću "Zagrepčanka", Ekonomski fakultet-Institut za ekonomska istraživanja, Zagreb.

Jurčić, Lj. (2002), (voditelj), Komunalna banka Zagreb, Hrvatski institut za bankarstvo i osiguranje.

Jurčić, Lj. (2002), Financijski management HEP_Grupe, u: Preoblikovanje HEP-a u grupu povezanih trgovačkih društava elektroprivrednih i pratećih djelatnosti,  Fakultet elektrotehnike i računarstva, Zagreb. Str. 87-129.

Ocjenski radovi:

Jurčić, Lj. (1985) Analiza uvozne zavisnosti jugoslavenske privrede u razdoblju 1966-1982., Magistarski rad. Zagreb: Ekonomski fakultet.

Jurčić, Lj. (1997) Strukturna analiza uvozne ovisnosti hrvatske privrede. Doktorska disertacija. Zagreb: Ekonomski fakultet.

OSTALI IZVORI:

Hrvatski sabor (2020.), 6. saziv Hrvatskoga sabora (11.1.2008. - 22.12.2011.). Ljubo Jurčić, preuzeto 2. rujna 2020. s https://www.sabor.hr/hr/zastupnici/jurcic-ljubo-6-saziv 

IRB (2020.), Hrvatska znanstvena bibliografija, Zagreb: Institut Ruđer Bošković, preuzeto 2. rujna 2020. s https://www.bib.irb.hr/pregled/znanstvenici/151676 

Ekonomski fakultet - Zagreb (2020.), Ekonomski fakultet: Ljubo Jurčić, Zagreb: Ekonomski fakultet, preuzeto 2. rujna 2020. s https://www.efzg.unizg.hr/katedre-29721/medjunarodna-ekonomija-29784/clanovi-30025/prof-dr-sc-ljubo-jurcic-30041/30041 

Wikipedija (2020.), Ljubo Jurčić, preuzeto 2. rujna 2020. s  https://hr.wikipedia.org/wiki/Ljubo_Jur%C4%8Di%C4%87 

CITIRANJE:

Ekonomski fakultet - Zagreb (2020.), Leksikon Ekonomskog fakulteta – Zagreb: Ljubo Jurčić. Zagreb: Ekonomski fakultet, preuzeto [upisati datum preuzimanja] s https://sites.google.com/net.efzg.hr/lef/po%C4%8Detna/abecedarij/j/ljubo-jur%C4%8Di%C4%87