Leon Jagić

Leon Jagić, dipl. iur. (Oroszlö, Mađarska, 11. I. 1917. - Zagreb, 5. IX. 2007.), tajnik

Leon Jagić rođen je U Oroszlöu u Mađarskoj 1917. godine. Na Visokoj školi za vanjsku trgovinu bio je tajnik od 16. IV. 1971. do 30. IX. 1974. godine.

CITIRANJE:

Ekonomski fakultet – Zagreb (2023.), Leksikon Ekonomskog fakulteta – Zagreb: Leon Jagić, Zagreb: Ekonomski fakultet, preuzeto [upisati datum preuzimanja] s https://sites.google.com/net.efzg.hr/lef/po%C4%8Detna/abecedarij/j/leon-jagi%C4%87