Ivan Jelen

Ivan Jelen

Dr. Ivan Jelen (Slavonski Brod, 30. IX. 1922. – Zagreb, 4. XII. 2005.), redoviti profesor

Ivan Jelen rođen je 1922. godine u Slavonskom Brodu u radničkoj obitelji. U rodnom mjestu završio je osnovnu školu i pohađao realnu gimnaziju s koje je izbačen radi sudjelovanja u štrajku kao član marksističke ćelije, pa je sedmi razred završio u Novom Sadu. Početkom II. svjetskog rata bio je uhapšen i boravio je u ustaškom logoru u Slavonskom brodu, a 1944. godine pridružuje se partizanima. Po završetku rata 1945. izlazi iz JNA zbog studija na Ekonomsko-komercijalnoj visokoj školi, odnosno Ekonomskom fakultetu na kojem je diplomirao 1950. godine. Doktorirao je 1963. godine obranivši disertaciju pod nazivom „Aglomeracija industrije Zagreba i njen utjecaj na privredu užeg i šireg gradskog područja“. Studirao je i na PMF-u na Odsjeku za geografiju, ali nije završio studij. Bio je u braku s Olgom Jelen, profesoricom i direktoricom Više i Visoke škole za vanjsku trgovinu.

 

Od 1946. godine radio je u Domaćoj tvornici rublja kao šef personalnog odjela, U Pamučnoj industriji Duga Resa kao sekretar tvornice, zatim kao sekretar Glavne direkcije tekstilne industrije NRH, a potom kao šef odjela stručnog školstva Glavne direkcije metalne industrije NRH, od 1948. godine kao nastavnik srednje Tehničke škole gdje je predavao Ekonomiku SFRJ, Ekonomsku geografiju i ustavno pravo. Predavao je i na Vojno-tehničkoj akademiji te Višoj tehničkoj školi, a volonterski i na Srednjoj partijskoj školi. Za asistenta na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu primljen je 1956. godine na Katedri za Ekonomiku FNRJ, odnosno kasnije na Katedri za ekonomsku geografiju. Za docenta je izabran 1964. godine, 1970. za izvanrednog profesora, a 1979. godine za redovnog profesora. Od 1957. godine punih 10 godina predavao je Ekonomsku geografiju na Visokoj privrednoj školi u Zagrebu u svojstvu docenta. Predavao je „Ekonomsku geografiju“, „Prometnu geografiju i „Ekonomiku prostora s evaluacijom prirodnih izvora“. Na Fakultetu je obnašao dužnost prodekana 1973/74. godine, te dekana od 1973. do 1975. godine. Umirovljen je 1983. godine.

 

U suradnji s republičkim sekretarijatom za prosvjetu radio je kao inspektor za srednje stručne škole, bio je višegodišnji član Komisije za regionalni razvoj Republičkog zavoda za plan, član političkog aktiva općine Medveščak, a kasnije i Grada Zagreba. Osim toga, bio je član Izvršnog odbra i predsjednik Sekcije za društveno-ekonomske odnose Gradske konferencije SSRN Zagreb, predsjednik Komisije za prostorni razvoj Slavonije i Baranje Znanstvenog sabora za Slavoniju i Baranju, potpredsjednik Geografskog društva Hrvatske, Član Instituta za geografiju Sveučilišta u Zagrebu od njegovog osnutka do ukidanja, član Komunističke partije Jugoslavije, član centralnog uređivačkog Savjeta NISP „Vjesnik“ i član uređivačkog savjeta „Večernji list“.

 

Ordenom zasluga za narod 3. reda odlikovan je 1946. godine.

(Pripremila: Z. U. B.)

VAŽNIJA DJELA:

Jelen, I. (1958.), Ekonomska geografija FNRJ, Zagreb: Radničko sveučilište "Moša Pijade"; Centar za dokumentaciju.

Jelen, I. (1978.), Ekonomska geografija Jugoslavije, Zagreb: Informator.

Jelen, I. (1958.), Ekonomska geografija svijeta, Zagreb: Radničko sveučilište "Moša Pijade" : Centar za dokumentaciju.

Jelen, I. (1993.), Pomorska orijentacija i litoralizacija = Maritime orientation and litterolization, Acta turistica, 5 (1), 56-64.

 

OSTALI IZVORI:

Ekonomski fakultet u Zagrebu (1980.), 60 godina Ekonomskog fakulteta u Zagrebu, Zagreb: Ekonomski fakultet, 219-220.

 

CITIRANJE:

Ekonomski fakultet – Zagreb (2023.), Leksikon Ekonomskog fakulteta – Zagreb: Ivan Jelen, Zagreb: Ekonomski fakultet, preuzeto [upisati datum preuzimanja] s https://sites.google.com/net.efzg.hr/lef/po%C4%8Detna/abecedarij/j/ivan-jelen