Ivan Jamnický

Ivan Jamnický

Ivan Jamnický, prof. (Gospić, 13. IV. 1868. – Zagreb, 6. XII. 1943.), predavač

Ivan Jamnický rođen je 1868. godine u Gospiću, gdje je završio osnovnu školu, a srednju školu završava u Karlovcu i u Zagrebu, gdje je i maturirao 1886. godine. Na Filozofskom fakultetu u Zagrebu upisao je 1886. godine studij historije i geografije na kojem je diplomirao 1890. godine.

Završetkom studija zapošljava se u I. realnoj gimnaziji u Zagrebu gdje je predavao zemljopis i povijest od 1891. do 1931. godine. Istodobno, kao honorarni nastavnik držao je predavanja u Trgovačkom društvu »Merkur«, Visokoj školi za trgovinu i promet u Zagrebu (1921.-1925), Ekonomsko-komercijalnoj visokoj školi u Zagrebu (1925.-1937.), te u drugim ustanovama i udruženjima. U Ekonomsko-komercijalnoj visokoj školi držao je predavanja iz hrvatske i njemačke stenografije (do 1937.), a i kasnije se (do 1942.) uključio u nastavu.

 

Bio je predsjednik Hrvatskog stenografskog društva (l921.-1943.), pokretač časopisa »Stenograf«, te ovlašteni saborski stenograf za čitavo predratno razdoblje.

 

VAŽNIJA DJELA:

Jamnický, I. i Jamnický, L. (1911.), Hrvatska stenografija po sustavu Gabelsberger-Magdićevu : govorno pismo, U Zagrebu: Svojina pisaca; Knjižara L. Hartman (Stj. Kugli).

Jamnický, I. i Jamnický, L. (1909.), Hrvatska stenografija po sustavu Gabelsberger-Magdićevu : poslovno pismo, U Zagrebu: pisac; Knjižara L. Hartman (Stj. Kugli).

Jamnický, I. (1881.), Meteorologijska i hidrometrijska opažanja na C. kr. velikoj realci u Rakovcu : za 1871-1881. / od Ivana Jamnicky-a = Meteorologische und hydrometrische Beobachtungen an der K. k. Ober-Realschule in Rakovac : fuer 1871-1881, Zagreb : Tipografički i litografički zavod C. Albrechta.

Jamnický, I. (1898,), Samoznaci i pokrate hrvatske stenografije, Zagreb: pisac.

Jamnický, I. (1911.), Samoznaci pokrate hrvatske stenografije, 2. prerađeno izd. U Zagrebu: Knjižara L. Hartman (St. Kugli).

 

OSTALI IZVORI:

Ekonomski fakultet u Zagrebu (1980.), 60 godina Ekonomskog fakulteta u Zagrebu, Zagreb: Ekonomski fakultet, 343-344.

 

CITIRANJE:

Ekonomski fakultet – Zagreb (2023.), Leksikon Ekonomskog fakulteta – Zagreb: Ivan Jamnický, Zagreb: Ekonomski fakultet, preuzeto [upisati datum preuzimanja] s https://sites.google.com/net.efzg.hr/lef/po%C4%8Detna/abecedarij/j/ivan-jamnick%C3%BD