Greta Jozić

Greta Jozić (?, 1911. - Zagreb, 29. IX. 1996.), honorarna daktilografkinja

Greta Jozić rođena je 1911. godine. Na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu radila je kao honorarna daktilografkinja.

CITIRANJE:

Ekonomski fakultet – Zagreb (2023.), Leksikon Ekonomskog fakulteta – Zagreb: Greta Jozić, Zagreb: Ekonomski fakultet, preuzeto [upisati datum preuzimanja] s https://sites.google.com/net.efzg.hr/lef/po%C4%8Detna/abecedarij/j/greta-jozi%C4%87