Friderik Juvančič

Friderik Juvančič

Dr. Friderik Juvančič (Ljubljana, Slovenija, 4. XII. 1873. – Zagreb, 4. I. 1947.), honorarni nastavnik

Friderik Juvančič rođen je 1873. godine u Ljubljani, gdje je završio gimnaziju 1895. godine. Studirao je pravo u Grazu te modernu filologiju (romanistika i germanistiku) u Beču i Parizu. Od 1926. godine živio je u Parizu.

 

Bio je prefekt na terezijanskoj akademiji, a između 1906. i 1908. godine i između 1920. i 1922. godine bio je intendant kazališta u Ljubljani. Za profesora na riječkoj Pomorskoj akademiji imenovan je 1910. godine, nakon čega sudjeluje u mirovnoj konferenciji u Parizu (1919.), a potom je imenovan za profesora na ljubljanskoj Trgovačkoj akademiji. Od 1924. godine do odlaska u mirovinu bio je profesor na Pomorskoj akademiji na otoku Gravosa. Na Ekonomsko-komercijalnoj visokoj školi u Zagrebu bio je honorarni nastavnik francuskog jezika od 1945. do 1947. godine. Bavio se kazališnom publicistikom i prevođenjem s francuskog i njemačkog jezika. 

(Pripremila: Z. U. B.)

VAŽNIJA DJELA:

Juvančič, F. (1909.), Pouk francoščine in modernih jezikov sploh, V Ljubljani: [L. Schwentner].

Juvančič, F. (1906.), Über Gallizismen in Lessings kritischen Schriften, Laibach: [s. n.].

Juvančič, F. (1910-1911.), Učna knjiga francoskega jezika za srednje in njim sorodne šole, V Ljubljani: Katoliška bukvarna.

Juvančič, F. (1921.), Francoski jezik : srednja stopnja za tretje in četrto učno leto: berilo, razlaga, pogovori, slovnica, vaje, [S. l.: s. n.].

 

OSTALI IZVORI I FOTOGRAFIJA:

Ekonomski fakultet (1980.), 60 godina Ekonomskog fakulteta u Zagrebu, Zagreb: Ekonomski fakultet, str. 345.

Matevc, T., Matevc, G. i Strelec, S. M. (2007.), Friederik Juvančič, SIGLEDAL; Novi zato, preuzeto 19. srpnja 2023. s https://sigledal.org/geslo/Friderik_Juvan%C4%8Di%C4%8D

Šlebinger, J. /2013.), Slovenska biografija: Friderik Juvančič 1873 –1947, Ljubljana: Slovenska akademija znanosti i umjetnosti, preuzeto 19. srpnja 2023. s https://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi261878/ (fotografija)

 

CITIRANJE:

Ekonomski fakultet – Zagreb (2023.), Leksikon Ekonomskog fakulteta – Zagreb: Friderik Juvačič, Zagreb: Ekonomski fakultet, preuzeto [upisati datum preuzimanja] s https://sites.google.com/net.efzg.hr/lef/po%C4%8Detna/abecedarij/j/friderik-juvan%C4%8Di%C4%8D