Davorka Jukica

Davorka Jukica

Davorka Jukica, dipl, oec., mag. bibl. (Zagreb, 5. III. 1978. -), diplomirani knjižničar

Davorka Jukica rođena je u Zagrebu, gdje je završila osnovnu školu i I. ekonomsku školu. Diplomirala je 2007. godine na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, smjer Računovodstvo i stekla naziv diplomirani ekonomist. Studij bibliotekarstva završila je 2018. godine na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, te stekla akademski naziv magistra bibliotekarstva. Iste godine je položila stručni ispit pri Povjerenstvu za polaganje stručnih ispita u knjižničarskoj struci Hrvatskog knjižničnog vijeća.

U ožujku 2008. zaposlila se na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu u Knjižnično‑dokumentacijskom centru Ekonomskog fakulteta na mjestu diplomiranog knjižničara, gdje ostaje do rujna 2010. Nakon toga prelazi u Uredu za međunarodnu suradnju na mjesto koordinatorice za međunarodnu suradnju, gdje ostaje do siječnja 2013. Od siječnja 2013. godine ponovo radi na radnom mjestu diplomiranog knjižničara u Knjižnično-dokumentacijskom centru Ekonomskog fakulteta u Zagrebu.

Pohađala je više stručnih seminara i konferencija tijekom rada. Članica je Zagrebačkog/Hrvatskog knjižničarskog društva. Od 2017. do svibnja 2019. bila je članica Radne grupe Zelene knjižnice Hrvatskoga knjižničarskog društva.

DJELA:

Jukica, D. i Šimunović, M. (2019.), Korištenje društvenih mreža u visokoškolskim i specijalnim knjižnicama u Hrvatskoj s osvrtom na knjižnice u Sloveniji i Austriji, u: Mašina, D. i Kalanj, K. (ur.), 15. dani specijalnih i visokoškolskih knjižnica. Knjižnice: kamo i kako dalje?: zbornik radova [Lovran, 17.-20. svibnja 2017.], Zagreb: Hrvatsko knjižničarsko društvo, 245-255.

CITIRANJE:

Ekonomski fakultet - Zagreb (2020.), Leksikon Ekonomskog fakulteta – Zagreb: Davorka Jukica, Zagreb: Ekonomski fakultet, preuzeto [upisati datum preuzimanja] s https://sites.google.com/net.efzg.hr/lef/po%C4%8Detna/abecedarij/j/davorka-jukica