Božena Jokić

Dr. Božena Jokić r. Horvat (Varaždin, 22. XII. 1950. – Zagreb, 4. IX. 2000.), izvanredna profesorica

Božena Jokić rođena je 1950. godine u Varaždinu. Osnovnu školu i gimnaziju je završila u Čakovcu 1969. godine. Diplomirala je 1974. godine grupu Sociologija i Njemački jezik na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Na istom fakultetu magistrirala je 1981. godine iz područja sociologija na temu „Visokoškolsko obrazovanje i društvene promjene“. Doktorirala je 1987. godine obranivši disertaciju pod nazivom „Visokoškolsko obrazovanje i znanost u strukturi društvene proizvodnje“. Stručno se usavršavala u Njemačkoj.

 

Nakon završenog studija zaposlila se u SOUR-u „Prvomajska“, zatim kao nastavnica iz predmeta „Osnove marksizma“ i TIPS u Srednjoškolskom centru za strojarstvo i elektroniku u Zagrebu, a krajem 1974. godine izabrana je za asistenticu na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu na predmetu Sociologija. U zvanje docentice izabrana je 1991. godine, a u zvanje izvanredne profesorice 1998. godine. Na Ekonomskom fakultetu predavala je predmete „Opća sociologija“, „Sociokulturni razvoj i demografija“, „Sociologija organizacije“, „Sociologija turizma“ „“Organizacijska kultura“, „Organizacijsko ponašanje“, „Kulturne promjene u poduzećima i u društvu“ i „Grupna dinamika“. Na fakultetu je radila do 2000. godine. Predavala i na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, Elektrotehničkom fakultetu i na Katedri za sociologiju i controlling Ekonomskog instituta Sveučilišta u Klagenfurtu.

 

Bila je članica Poglavarstva zadužena za razvoj poduzetništva u Međimurskoj županiji, članica Predsjedništva Hrvatskog sociološkog društva, članica Predsjedništva Hrvatskog društva za sustave (CROSS), članica Izvršnog odbora Udruge poslovnih žena Hrvatske (KRUG) i članica Hrvatskog društva za marketing (CROMAR).

 (Pripremila: Z. U. B.)

VAŽNIJA DJELA:

Jokić, B. (1992.), Što je "kultura poduzeća", Theleme, 38(3-4), 161-167.

Jokić, B. (1992.), Poduzetništvo i društvo : (socioekonomska analiza), Revija za sociologiju, 23(1-2), 5-9.

Čengić, D. i Jokić, B. (1992.), Management i poduzetništvo : (odabir iz raspoložive literature [od 1985. do 1991. godine]), Revija za sociologiju, 23(1/2), 65-73.

Jokić, B. (1993.), Turizam kao socio-kulturni fenomen : (jedno promišljanje) = Tourism as a socio-cultural phenomenon : (a reflection), Acta turistica, 5 (2), 122-133.

Jokić, B. (1993.), Efikasno rukovođenje : management ljudskih potencijala, Zagreb: HITA-Consulting.

Horvat, B. (1994.), Turizam u sociokulturološkoj perspektivi : čitanka s izborom tekstova, Zagreb: Mikrorad: Ekonomski fakultet.

Jokić, B. (1994.), Poduzeće u promjeni : mijenjanje stavova, shvaćanja i ponašanja, Zagreb: Alineja.

Jokić, B. (1995.), Problemi urbanog turizma = Problems of urban tourism, Acta turistica, 7(1), 42-59.

Jokić, B. (1996.), Poslovna kultura u turizmu, Turizam, 44(7/8), 182-184.

Horvat-Jokić, B. (1997.), Hrvatski turizam u sociokulturološkoj perspektivi = Croatian tourism in a socio-cultural perspective, Acta turistica, 9(1), 58-69.

Horvat, B. i Marušić, S. (1998.), "Poduzeće koje uči" : nova globalna strategija, Ekonomski pregled, 49(2/3), 127-144.

Jokić, B. (1999.), The role of culture during the period of recovery and the development of tourism, Turizam, 47(1), 55-60.

Jokić, B. (2000.), Profil suvremenog turista i hrvatski turistički proizvod, Tourism and hospitality management, 6(1/2), 159-168.

 

OSTALI IZVORI:

Ekonomski fakultet (1980.), 60 godina Ekonomskog fakulteta u Zagrebu, Zagreb: Ekonomski fakultet, str. 221-222.

 

CITIRANJE:

Ekonomski fakultet – Zagreb (2023.), Leksikon Ekonomskog fakulteta – Zagreb: Božena Jokić, Zagreb: Ekonomski fakultet, preuzeto [upisati datum preuzimanja] s https://sites.google.com/net.efzg.hr/lef/po%C4%8Detna/abecedarij/j/bo%C5%BEena-joki%C4%87