Blanka Jakić-Breyer

Blanka Jakić-Breyer (Zagreb, 14. II. 1910. - Zagreb, 17. IX, 1989.), lektorica

Blanka Jakić-Breyer rođena je 1910. godine u Zagrebu. Gimnaziju je završila 1928. godine u Zagrebu. Francuski jezik i književnost studirala je 1928/29. godine na Sveučilištu u Grenobleu. Diplomirala je 1934. godine na Filozofskom fakultetu XXI grupu nauka - njemački jezik i književnost, francuski jezik i književnost te književnost i povijest jugoslavenskih naroda. Doktorirala je 1938. godine na istom fakultetu iz predmeta "Njemačka književnost" obranivši disertaciju pod nazivom "Das deutsche Theater in Zagreb von 1780 bis 1840". 

Od 1935. do 1956. godine radila je kao honorarna nastavnica francuskoj jezika u I. muškoj gimnaziji u Zagrebu, suplent na Trgovačkoj akademiji u Subotici od 1938. do 1939. godine, suplent u Dvorazrednoj trgovačkoj školi, odnosno Nižoj ekonomskoj školi u Zagrebu u 1940. do 1948. godine, profesor na II. ekonomskom tehnikumu u Zagrebu do 1951. godine, a uz to je predavala njemački jezik kao honorarna lektorica na Pravnom fakultetu u Zagrebu 1953/54. godine i na Akademiji za kazališnu umjetnost u Zagrebu od 1953. do 1957. godine. Na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu radila je kao stalna nastavnica od 1951. do 1957., te kao honorarna nastavnica, odnosno lektorica njemačkog jezika od 1957. do 1961. godine. Od 1955. do 1956. godine bila je honorarna, odnosno od 1957. do 1961. godine stalna lektorica za njemački jezik na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, potom docentica i šefica Katedre za njemački jezik na Odsjeku za germanistiku od 1961. do 1969. godine kada odlazi u mirovinu.

VAŽNIJA DJELA

Objavila je veći broj udžbenika i skripata (samostalno i u suradnji s dr. Marijom Plohl), objavljivala veći broj radova u više znanstvenih i stručnih časopisa te se bavila prevođenjem. 

Jakić, B. (1956.), Deutsche Geschaftskoreespodenz = (poslovno dopisivanje na njemačkom jeziku), 3. izd., Zagreb: "Litografija" štamparsko izdavačko poduzeće.

Hurm, A. i Jagić, B. (1958.), Hrvatskosrpsko-njemački rječnik s gramatičkim podacima i frazeologijom, Zagreb: Školska knjiga.

Jakić, B.  i Plohe, M. (1964.), Der Oekonomist lernt Deutsch : pomoćni udžbenik njemačkog jezika za studente Ekonomskog fakulteta, Zagreb: Školska knjiga.

Jakić, B. (1967.), Grammatik der deutschen Sprache = Gramatika njemačkog jezika, Zagreb: Školska knjiga.

Jakić, B. (1971.), Der deutsche Geschaeftsbrief : (Aussenhandel und Fremdverkehr) = Njemačko poslovno dopisivanje : (vanjska trgovina i turizam), 3. ergaenzte Aufl, Zagreb: Školska knjiga.

Devčić, D. i Jakić, B. (1978.), Aelteste deutsche Texte in Auswahl : mit einem Anhang fuer das Gotische, Altnordische und Altenglische : fuer Studenten der Philosophischen Fakultat Zagreb (Germanistik) = Izbor najstarijih njemačkih tekstova : s dodatkom za gotski, staroindijski [i . e. staronordijski] i staroengleski : za studente Filozofskog fakulteta Zagreb (Germanistika), 2. Ausg., neubearbeitet und erweitert = obnovljeno i prošireno izd., Zagreb : Filozofski fakultet.

Jakić, B. i Hedler, I. K. J. (1981.), Tečaj njemačkog jezika : priručnik : upute, prijevodi vježbi, bilješke, pregled gramatike, rječnici, [3rd revised ed.], London: Linguaphone Institute.


OSTALI IZVORI:

Ekonomski fakultet u Zagrebu (1980.), 60 godina Ekonomskog fakulteta u Zagrebu, Zagreb: Ekonomski fakultet, 216-217..

LZMK (2005.), Židovski biografski leksikon: radna verzija, Zagreb: LZMK, preuzeto 10. srpnja 2023. s https://zbl.lzmk.hr/?p=506 

CITIRANJE:

Ekonomski fakultet – Zagreb (2023.), Leksikon Ekonomskog fakulteta – Zagreb: Blanka Jakić-Breyer, Zagreb: Ekonomski fakultet, preuzeto [upisati datum preuzimanja] s https://sites.google.com/net.efzg.hr/lef/po%C4%8Detna/abecedarij/j/blanka-jaki%C4%87-breyer