Alfred Lujo Jaeger

Dr. Alfred Lujo Jaeger (?, 15. III. 1919. – Zagreb, 24. XIX. 2011.), izvanredni profesor

Alfred Lujo Jaeger rođen je 1919. godine. Studirao je i završio studij na Tehničkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (1937. – 1943.), te stekao zvanje diplomiranog inženjera kemije.

 

Jaeger se bavio diplomatskim poslovima od 1963. godine, najprije kao ravnatelj Saveznog centra za izobrazbu rukovodstva, Zagreb (1955.-1963.), pa kao posebni savjetnik, Izvršno vijeće Hrvatske, Zagreb (1963.-1964.), potom kao šef Odjela za obuku, Razvojni program Ujedinjenih naroda, New York (1964.-1967), stalni predstavnik, Razvojni program Ujedinjenih naroda, Burundi (1967.-1972.), stalni predstavnik, Razvojni program Ujedinjenih naroda, Senegal (1972.-1974) te posebni savjetnik, šef Odjela za središnju Afriku i zemlje Indijskog oceana, Regionalni ured za Afriku, Razvojni program Ujedinjenih naroda (od 1974.).

 

Od 1955. do 1964. godine bio je izvanredni profesor na Sveučilištu u Zagrebu, a predavao je i na Ekonomsko-komercijalnoj visokoj školi.

 

Bio je član Saveza kemijskih inženjera Jugoslavije.

 (Pripremila: Z. U. B.)

VAŽNIJA DJELA:

Jaeger, L. (1940.), Goriva i njihova upotreba, Teslić: [s. n.].

Jaeger, A. (1951.), Plastične mase, Beograd: Narodni univerzitet.

Jaeger, A. (1956.), O izobrazbi rukovodećih kadrova, [Zagreb]: Savezni centar za izobrazbu kadrova.

Jaeger, A. (1959.), Problemi rukovođenja u privrednim poduzećima, Zagreb: Informator.

Braut, R., Jaeger, A. i Novak, M. (1962.), Priručnik o organizaciji poduzeća, Zagreb: Informator.

Jaeger, A. (1979.), Pakistan, Zagreb: Institut za zemlje u razvoju.

Jaeger, A. (1981.), Angola, Zagreb: Institut za zemlje u razvoju.

Jaeger, A. L. i Nobilo, M. (1983.), Nambija, Zagreb: Institut za zemlje u razvoju.

 

OSTALI IZVORI:

Ekonomski fakultet u Zagrebu (1980.), 60 godina Ekonomskog fakulteta u Zagrebu, Zagreb: Ekonomski fakultet, 343.

 

World Biographical Encyclopedia (2021.), Prabook, preuzeto 7. srpnja 2023. s https://prabook.com/web/alfred_lujo.jaeger/758107

CITIRANJE:

Ekonomski fakultet – Zagreb (2023.), Leksikon Ekonomskog fakulteta – Zagreb: Alfred Lujo Jaeger, Zagreb: Ekonomski fakultet, preuzeto [upisati datum preuzimanja] s https://sites.google.com/net.efzg.hr/lef/po%C4%8Detna/abecedarij/j/alfred-lujo-jaeger