Aleksandar Javornik

Aleksandar Javornik (?, 1915. - Zagreb, 31. III. 1993.), dnevničar-zvaničnik

Aleksandar Javornik rođen je 1915. godine. U Ekonomsko-komercijalnoj visokoj školi bio je dnevničar-zvaničnik do 25. VI. 1940. godine.

CITIRANJE:

Ekonomski fakultet – Zagreb (2023.), Leksikon Ekonomskog fakulteta – Zagreb: Friderik Juvačič, Zagreb: Ekonomski fakultet, preuzeto [upisati datum preuzimanja] s https://sites.google.com/net.efzg.hr/lef/po%C4%8Detna/abecedarij/j/aleksandar-javornik