Aleksandar Janičković

Aleksandar Janičković (?, - ?), honrarni predavač

Aleksandar Janičković bio je honorarni predavač na Višoj ekonomskoj školi za vanjsku trgovinu, nastavna jedinica Rijeka od 1962. do 1964. godine.

CITIRANJE:

Ekonomski fakultet – Zagreb (2023.), Leksikon Ekonomskog fakulteta – Zagreb: Aleksandar Janičković, Zagreb: Ekonomski fakultet, preuzeto [upisati datum preuzimanja] s https://sites.google.com/net.efzg.hr/lef/po%C4%8Detna/abecedarij/j/aleksandar-jani%C4%8Dkovi%C4%87