Tomislav Ilijić

Tomislav Ilijić

Tomislav Ilijić, prof. (Beograd, 30. X. 1930. – Zagreb, 2. III. 2010.), viši predavač

Tomislav Ilijić rođen je 1930. godine u Beogradu u činovničkoj obitelji hrvatskog podrijetla. Osnovnu školu pohađao je u Zemun - Novom gradu. Tijekom rata seli se u Doboj u Bosni i Hercegovini pa u Zagreb gdje završava II. mušku realnu gimnaziju (1949.) i Državnu muzičku školu (1955.). Kao stipendist Komiteta za prosvjetu studirao je engleski jezik i književnost i književnost naroda Jugoslavije na Filozofskom fakultetu u Zagrebu te je diplomirao 1957. godine. Godinu dana kasnije (1958.) završava Školu za rezervne oficire u Bileći. Ispit za zvanje profesora položio je 1961. godine. Stručno se usavršavao u Birminghamu, Edingurghu i Londonu.

 

Od 1958. do 1961. godine bio je profesor u I. osnovnoj školi Krajiška, potom predavač u Višoj ekonomskoj školi do 1966. godine. Od 1961. do 1971. godine predavao je engleski jezik i književnost na Visokoj školi za vanjsku trgovinu te je od 1967. do 1970. obnašao dužnost predsjednika Grupe za strane jezike. Na Fakultetu ekonomskih nauka radio je kao stalni predavač od 1971. godine, te kao viši predavač od 1976. godine te je od 1974. do 1979. bio na dužnosti predsjednika Odjela za strane jezike. Za višeg predavača izabran je na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu 1996. godine, gdje je radio do umirovljenja 1998. godine. Školske godine 1963/64. bio je honorarni predavač na Visokoj privrednoj školi, a od 1968. godine honorarno je predavao i na Fakultetu ekonomskih nauka u Zagrebu. Od 1959. do 1960. godine bio je inspektor za engleski jezik za područje Grada Zagreba. Saveznim natječajem za 1979/80. godinu izabran je za gosta-profesora na Portland State University, na osnovi stipendije Fulbrightove fondacije, gdje je predavao Suvremenu hrvatsku književnost i Hrvatski jezik.

 

Bio je član Saveza stručnih prevodilaca Jugoslavije (Udruženja stručno-znanstvenih prevodilaca) od 1964. godine te Društva nastavnika za primijenjenu lingvistiku od 1978. godine.

 (Pripremila: Z. U. B.)

 

VAŽNIJA DJELA:

Ilijić, T. (1964.), English Business Conversations, Zagreb: Viša ekonomska škola vanjsko-trgovinskog smjera.

Ilijić, T. (1968.), Commercial English and Business Correspondence, Zagreb: Visoka škola za vanjsku trgovinu.

Ilijić, T. (1970.), Business English, Zagreb: Fakultet ekonomskih nauka.

Ilijić, T. (1979.), Basic business letter writing, Zagreb: Ekonomski fakultet.

Ilijić, T., Andrlić, V. i Špiljak, V. (1986.), Business English and commercial correspondence, Zagreb: Informator.

 

OSTALI IZVORI:

Ekonomski fakultet u Zagrebu (1980.), 60 godina Ekonomskog fakulteta u Zagrebu, Zagreb: Ekonomski fakultet, 215.

 

CITIRANJE:

Ekonomski fakultet – Zagreb (2023.), Leksikon Ekonomskog fakulteta – Zagreb: Tomislav Ilijić, Zagreb: Ekonomski fakultet, preuzeto [upisati datum preuzimanja] s https://sites.google.com/net.efzg.hr/lef/po%C4%8Detna/abecedarij/i/tomislav-iliji%C4%87?authuser=0