Tereza Ilijić

Tereza Ilijić (?, 1906. - Zagreb, 13. X. 1974.), pomoćni administrativni manipulant

Tereza Ilijić rođena je 1906. godine. Na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu radila je kao pomoćni administrativni manipulant.

CITIRANJE:

Ekonomski fakultet - Zagreb (2023.), Leksikon Ekonomskog fakulteta u Zagrebu: Tereza Ilijić, Zagreb: Ekonomski fakultet, preuzeto [upisati datum preuzimanja] s https://sites.google.com/net.efzg.hr/lef/po%C4%8Detna/abecedarij/i/tereza-iliji%C4%87