Stjepan Ivšić

Stjepan Ivšić

Dr. Stjepan Ivšić (Orahovica, 28. VII. 1887. – Zagreb, 6. II. 1972.), javni univerzitetski redoviti profesor

Stjepan Ivšić rođen je 1884. godine u Orahovici, gdje je završio Pučku školu. Gimnaziju je pohađao u Osijeku i Požegi, a na Filozofskom fakultetu u Zagrebu studirao je hrvatski jezik i klasičnu filologiju. Doktorirao je 1913. godine obranivši rad pod nazivom „Prilog za slavenski akcenat“. Na studijskom usavršavanju boravio je u Moskvi, Kijevu, Petrogradu, Pragu i Krakovu.

 

U Klasičnoj gimnaziji u Zagrebu bio je profesor od 1909. do 1915. godine, nakon čega prelazi na Filozofski fakultet u Zagrebu gdje je na Katedri za slavensku filologiju do mirovine predavao najprije kao docent (1914.), pa izvanredni profesor (1915.) te redoviti profesor od 1918. godine. Na Filozofskom fakultetu obnašao je dužnost dekana te rektor Sveučilišta u Zagrebu od 1940. godine, ali je s ove dužnosti bio smijenjen početkom 1943. godine zbog navodne kolaboracije i prognan u selo Slavonski stupnik. Na Visokoj školi za trgovinu i promet te u Ekonomsko-komercijalnoj visokoj školi bio je upravitelj tečaja hrvatsko-srpskog jezika od 1921. do 1926. godine.

 

Od 1937. godine bio je podpredsjednik „Društva Hrvatski jezik“, a od 1938. godine urednik časopisa „Hrvatski jezik“. Za dopisnog člana JAZU-a izabran je 1920. godine, za izvanrednog pravog člana 1925. te redovito člana 1929. godine, međutim je iz Akademije izbačen u proljeće 1945. zbog navode kolaboracije i izgona iz Zagreba.

 

U svom znanstvenom i stručnom radu Ivšić se posebno bavio akcentuacijom hrvatskih govora te je zaslužan za otkrivanje zakona razvoja praslavenskog neoakuta, koji je po njemu dobio ime Ivšićev zakon. Bio je vrstan poznavatelj glagoljičke baštine o kojoj je napisao više od 30 radova. U hrvatskom jezikoslovlju Ivšića se smatra vodećim slavistom.

(Pripremila: Z. U. B.)

VAŽNIJA DJELA:

Stjepan Ivšić autor je velikog broja radova i monografskih publikacija iz područja slavistike, a neke knjige tiskane su u većem broju izdanja.

 

Ivšić, S. (1911.), Prilog za slavenski akcenat, [Zagreb]: [s. n.].

Ivšić, S. (1912.), Akcenat u gramatici Ignata Alojzije Brlića, [Zagreb]: [s. n.].

Ivšić, S. (1912.), Akcenat u Gramatici Matije Antuna Relkovića, U Zagrebu: [s. n.].

Ivšić, S. (1913.), Današńi posavski govor, [Zagreb]: [s. n.].

Ivšić, S. (1919-1923.), Poredbena slavenska gramatika, Zagreb: Nacionalna i sveučilišna biblioteka, 1991-2000. -, sv. 6, br. 4173.

Ivšić, S. (1923.), Sveučilište i politika : prilog našoj savremenoj prosvjetnoj politici, [S. l.]: [s. n.].

Ivšić, S. (1923.), Fonetika, Zagreb: Nacionalna i sveučilišna biblioteka, 1991-2000. -, sv. 6, br. 4214.

Ivšić, S. (1936.), Jezik Hrvata kajkavaca : o stogodišnjici našega novoga pravopisa i književnog jezika, [S. l.]: [s. n.].

Ivšić, S. (1938.), Iz hrvatske glagolske kniževnosti : legenda o Ivanu Zlatoustom, [S. l.]: [s. n.].

Ivšić, S. (1978.), Hrvatski jezik : 1938-1939., br. 1-10, Mainz: Liber Verlag.

 

OSTALI IZVORI:

Ekonomski fakultet u Zagrebu (1980.), 60 godina Ekonomskog fakulteta u Zagrebu, Zagreb: Ekonomski fakultet, 343.

Ivšić, S. (2021.), Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje, Zagreb: LZMK, preuzeto 3. srpnja 2023. s http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=28255   

Lisac, J. i Hercigonja E. (2005.), Hrvatski biografski leksikon, Zagreb: LZMK, preuzeto 3. srpnja 2023. s https://hbl.lzmk.hr/clanak.aspx?id=120

 

CITIRANJE:

Ekonomski fakultet – Zagreb (2023.), Leksikon Ekonomskog fakulteta – Zagreb: Stjepan Ivšić, Zagreb: Ekonomski fakultet, preuzeto [upisati datum preuzimanja] s https://sites.google.com/net.efzg.hr/lef/po%C4%8Detna/abecedarij/i/stjepan-iv%C5%A1i%C4%87