Momir Ivanović

M. Momir Ivanović (?, - ?), honorarni profesor, docent

Momir Ivanović radio je na kao honorarni nastavnik na Višoj ekonomskoj školi za trgovinu i promet od 1962 do 1963. godine, te kao docent u dopunskom radnom odnosu na Visokoj školi za vanjsku trgovinu i Fakultetu za vanjsku trgovinu od 1967. do 1982. godine.

CITIRANJE:

Ekonomski fakultet - Zagreb (2023.), Leksikon Ekonomskog fakulteta u Zagrebu: Momir Ivanović, Zagreb: Ekonomski fakultet, preuzeto [upisati datum preuzimanja] s https://sites.google.com/net.efzg.hr/lef/po%C4%8Detna/abecedarij/i/momir-ivanovi%C4%87