Milan Ivšić

Milan Ivšić

Dr. Milan Ivšić (Orahovica, 28. VII. 1887. – Zagreb, 6. II. 1972.), javni redoviti profesor

Milan Ivšić rođen je 1887. godine u Orahovici. Klasičnu gimnaziju je pohađao u Požegi, a završio je 1907. godine u Zagrebu. Diplomirao je teologiju 1911. godine na Bogoslovnom fakultetu u Zagrebu i bio zaređen za svećenika. Doktorski studij prava završio je na Sorboni u Francuskoj obranivši rad iz političkih i ekonomskih znanosti pod nazivom „Les problems agraries en Yugoslavie“. Rad je objavljen u Parizu 1926. godine. Osim na Sorboni usavršavao se i u Školi političkih znanosti gdje je radom o zadrugarstvu diplomirao 1922. godine, te u Njemačkoj, Nizozemskoj, Belgiji i Švicarskoj.

 

Odmah po završetku teološkog studija postavljen je za kapelana u Feričancima gdje je osnovao Hrvatsku seljačku zadrugu, pa u Vrbovcu, a od 1913. godine bio je glavni tajnik Hrvatskog katoličkog narodnog saveza u sklopu kojeg je organizirao Seljačke socijalne tečajeve. Za vrijeme I. svjetskog rata bio je svećenik na bojišnicama u Srbiji, Rumunjskoj i Rusiji. Za docenta sociologije na Bogoslovnom fakultetu u Zagrebu izabran je 1920. godine. Istovremeno je bio i bilježnik Nadbiskupskog ženidbenog suda. U Ekonomsko-komercijalnoj visokoj školi predavao je kao docent na predmetima „Sociologija“, „Socijalna politika“ (1926/29.) i „Politička ekonomija“ (1926/28.), kao izvanredni profesor (1928/32.), odnosno redoviti profesor (1932/45.) na predmetima „Politička ekonomija“ i „Ekonomska politika“. Dekan EKVŠ-a bio je od 1933. do 1934. godine, a rektor od 1934. do 1936. godine i od 1944. do 1945. godine, te prorektor od 1936. do 1938. godine. Predavao je i na Pravnom fakultetu u Zagrebu na Katedri za nacionalnu ekonomiju od 1936. do 1939. godine, te na Tehničkom, Poljoprivredno-šumarskom i Veterinarskom fakultetu u Zagrebu. Jedan je od osnivača Narodno-gospodarskog instituta u Zagrebu 1940. godine. Od 1945. godine je udaljen sa Sveučilišta, a umirovljen je 1947. godine, nakon čega je uhićen i osuđen na dvije godine zatvora koje je odslužio u logoru Stara Gradiška.

 

Kroz svoj znanstveno-obrazovni rad bavio se zakonima proizvodnje, gospodarskom politikom, ekonomsko-socijalnim pitanjima iseljeništva i financiranjem hrvatskog gospodarstva iseljeničkim kapitalom itd. Uređivao je list „Glas naroda“ te je surađivao s Katoličkim listom.

 

VAŽNIJA DJELA:

Ivšić, M. (1929.), Ekonomski i politički parlamenat kao rješenje krize parlamentarizma, [S. l.] : [s. n.].

Ivšić, M. (1931.), Ideja racionalizacije i njezin međunarodni karakter, Zagreb: Jugoslavenski narodni komitet za naučnu organizaciju rada.

Ivšić, M. (1933.), Socijalni duh i lijepa knjiga, Zagreb: [s. n.].

Ivšić, M. (1933.), Temelji seljačkoga zakonika : prilog k izgrađivanju imovinskog prava za naše seljaštvo, Zagreb: [s. n.].

Ivšić, M. (1934.), Smjernice naše gospodarske politike, Zagreb: [s. n.].

Ivšić, M. (1935.), Diljem sela, Zagreb: Hrv. knjiž. društvo sv. Jeronima.

Ivšić, M. (1936.), Razvitak hrvatskog društva u drugoj polovici XIX. stoljeća, [S. l.]: [s. n.].

Ivšić, M. (1936.), Seljačko razduživanje : oživljavanje naše privrede : prilog našoj ekonomskoj politici, Zagreb: [s. n.].

Ivšić, M. (1936./1937.), Seljačka politika : društveni život na selu, Zagreb: Hrv. knjiž. društvo sv. Jeronima.

Ivšić, M. (1937.), Ciljevi i putevi zadrugarstva, [S. l.] : [s. n.].

Ivšić, M. (1937.), Koje se zakonodavne mjere mogu preporučiti za održanje nedjeljivosti seljačkoga posjeda? : (izvještaj na VIII kongresu pravnika), Beograd: [s. n.].

Ivšić, M. (1937.), Politička i socijalna svijest u razvoju hrvatskoga naroda, Zagreb: [s. n.].

Ivšić, M. (1937.), Problemi suvremenog života : socijalni eseji, Zagreb: Matica hrvatska.

Vrkić, N. (1938.), Financijalna znanost / po predavanjima i ispitivanjima Milana Ivšića,

2. nadopunjeno izd., Zagreb : [s. n.].

Ivšić, M. (1941.), Agrarna politika, Zagreb: Hrvatsko sveučilišno društvo.

 

OSTALI IZVORI:

Pravni fakultet u Zagrebu (2023.), Milan Ivšić (1936-1940), preuzeto 4. svibnja 2023. s https://www.pravo.unizg.hr/pe/onkp/milan_ivsic

Ekonomski fakultet u Zagrebu (1980.), 60 godina Ekonomskog fakulteta u Zagrebu, Zagreb: Ekonomski fakultet, 215-216.

Barić, J. i Delibašić, T. (2005.), Hrvatski biografski leksikon, Zagreb: LZMK, preuzeto 4. svibnja 2023. s https://hbl.lzmk.hr/clanak.aspx?id=8921

 

FOTOGRAFIJA:

Pravni fakultet u Zagrebu (2023.), Milan Ivšić (1936-1940), preuzeto 4. svibnja 2023. s https://www.pravo.unizg.hr/pe/onkp/milan_ivsic

 

CITIRANJE:

Ekonomski fakultet – Zagreb (2023.), Leksikon Ekonomskog fakulteta – Zagreb: Milan Ivšić, Zagreb: Ekonomski fakultet, preuzeto [upisati datum preuzimanja] s https://sites.google.com/net.efzg.hr/lef/po%C4%8Detna/abecedarij/i/milan-iv%C5%A1i%C4%87