Martin Ižaković

Martin Ižaković (?, - ?), honorarni predavač

Martin Ižaković radio je na Višoj ekonomskoj školi za vanjsku trgovinu, nastavna jedinica Rijeka od 1962. do 1964. godine.

CITIRANJE:

Ekonomski fakultet - Zagreb (2023.), Leksikon Ekonomskog fakulteta u Zagrebu: Martin Ižaković, Zagreb: Ekonomski fakultet, preuzeto [upisati datum preuzimanja] s https://sites.google.com/net.efzg.hr/lef/po%C4%8Detna/abecedarij/i/martin-i%C5%BEakovi%C4%87