Marijana Ivanov

Marijana Ivanov

Prof. dr. sc. Marijana Ivanov (Zagreb, 11. I. 1972. -), redoviti profesor u trajnom zvanju

Marijana Ivanov rođena je u Zagrebu gdje je pohađala osnovnu i srednju školu. 1990. upisala je četverogodišnji Studij Ekonomije na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, u okviru kojeg je na trećoj godini izabrala smjer Analiza. Studij je završila s izvrsnim uspjehom u srpnju 1994., nakon čega se u listopadu 1994. zapošljava kao asistent na Katedri za financije Ekonomskog fakulteta Zagreb. Od tada do danas birana je u različita suradnička, znanstvena i znanstveno-nastavna zvanja: mlađi asistent, asistent, viši asistent, docent, izvanredni profesor i redoviti profesor. 2016. izabrana je u znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora u trajnom zvanju.

Doktorsku disertaciju iz područja monetarne politike obranila je 2001. godine na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Na Katedri za financije nositeljica je kolegija „Monetarna analiza“, „Monetary policy“ i „Osobne financije“ te jedan od izvođača predavanja na kolegiju „Monetarna politika“. Na poslijediplomskom specijalističkom studiju nositeljica je predmeta „Upravljanje likvidnošću i profitabilnošću“ te „Biheviorističke financije“, a na doktorskom studiju su-nositeljica predmeta „Monetarna politika i analiza“. 

Objavila je brojne znanstvene i stručne radove iz područja monetarne politike i financija.  Izvan matične kuće Ekonomskog fakulteta u Zagrebu, već nekoliko godina izvodi nastavu i nositelj je kolegija „Financijska tržišta“ na Matematičkom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Unazad 15 godina povremeno drži nastavu iz kolegija „Monetarna analiza“ na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru. Od 2003. godine do danas član je uredništva Zbornika Ekonomskog fakulteta Zagreb, a od 2005. član je Organizacijskog odbora međunarodne konferencije "An Enterprise Odyssey".

Od 2006. godine do 2010. bila je pročelnica Katedre za financije na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, a od 2012. do 2016. član Upravnog vijeća Instituta za javne financije. Od 2018. članica je Upravnog odbora Fonda za financiranje razgradnje i zbrinjavanje radioaktivnog otpada i istrošenog nuklearnog goriva Nuklearne elektrane Krško (NEK).

Izvan Fakulteta povremeno predaje na stručno-edukacijskim programima koje organiziraju Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika – HZRFD (za stjecanje licence internog revizora u financijskim institucijama) te edukacijskim programima koje organizira Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga – Hanfa. Kao predavač sudjelovala je u edukacijskom programu za hrvatske prevoditelje u Europskom parlamentu u Luxembourgu.

Pohađala je programe usavršavanja u organizaciji Harvard Business School (Harvard, SAD), European Central Bank (Frankfurt, Njemačka), Oesterreichische Nationalbank (Beč, Austrija) i Euromoney Conference (Beč, Austrija). Sudjelovala je u studijskim posjetama Leeds Metropolitan University (Ujedinjena Kraljevina), University of California (Berkeley, SAD) i Arizona State University (Tempe (SAD).

Bila je jedan od suosnivača udruge Štedopis, a iako danas nije više njen član i dalje svojim izvanfakultetskim djelovanjem promovira i unaprjeđuje financijsku pismenost mladih i šire javnosti. Od 2015. do 2017. bila je vanjski člana Vijeća za gospodarska pitanja Ureda Predsjednice Republike Hrvatske. Od 2015. stručno surađuje s udrugom Hrvatski izvoznici te je od 2018. zamjenica predsjednika Udruge.

Često piše kolumne za tiskana i elektronička izdanja novinskih medija, daje intervjue i komentare i gostuje u televizijskim i radijskim emisijama.

VAŽNIJA DJELA:

Lovrinović, I. i Ivanov, M. (2009.), Monetarna politika, RRiF Plus, Zagreb.

Božina, L., Leko, V., Ivanov, M., Lovrinović, I., Stojanović, A., Prga, I. i Šverko, I. (2005.), Novac, bankarstvo i financijska tržišta, Zagreb: Adverta.

Ivanov, M., Barbić, D. i Razum, A. (2017.), Moj novac, moja budućnost, Zagreb: Štedopis - Institut za financijsko obrazovanje.

Ivanov, M. i Maroshi, V. (2014.), Bankarstvo i osiguranje, udžbenik za 3.i 4. razred srednje ekonomske škole, Zagreb: Alka script d.o.o.

Ivanov, M. i Lang, M. (2019.), Izazovi društva bez gotovine, u: Družić, G. et al (ur.), Svjetski financijski vrtlog - 30 godina poslije (zbornik radova Znanstvenog skupa povodom 10. godišnjice smrti akademika Ive Perišina), Zagreb: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti; Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 109-138.

Ivanov, M. (2017.), Odnos deviznog tečaja i kamatnih stopa u kontekstu uvođenja eura, HUB Analize, studeni, http://hub.hr/hr/analize-i-publikacije 

Ivanov, M. i Barbić, D. (2016.), Analiza rizika u upravljanju osobnim financijama, u: Stojanović, A. i Šimović, H. (ur.), Aktualni problemi i izazovi razvoja financijskog sustava, Zagreb: Ekonomski fakultet, 209-228.

Ivanov, M. i Šubić, R. (2015.), Banking Union: A New Step Towards Completing The Economic and Monetary Union, u: International Scholarly and Scientific Research & Innovation, Toronto, World Academy of Science, Engineering and Technology, 2067-2074.

Ivanov, M. (2015.), Učinci intervalutarnih odnosa na razvoj gospodarstva Hrvatske, u: Zbornik skupa: Uloga regulatora u razvoju gospodarstva, HZRFD, 133-146.

Ivanov, M. (2014.), Kontraciklična monetarna politika u Hrvatskoj, u: Družić, G. i Družić, I. (ur.), Razvojni potencijali hrvatskog gospodarstva, Zagreb: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti; Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 77-98.

Ivanov, M. (2014.), Operational framework of monetary and macroprudential policy in small open and euroised economy: Case of Croatia, u: Galetić, L. et al (ur.), An Enterprise Odyssey: Leadership, Innovation and Development for Responsible Economy, Zagreb: Faculty of Economics and Business, 501-518.

Šubić, R. i Ivanov, M. (2014.), Introduction to Taxation of Interest on Term Deposits in Croatia,  Global Business Conference 2014 Proceedings: Questioning the Widely-held Dogmas, Dubrovnik: Innovation Institute, 438-450.

Ivanov, M., Rončević, A. i Šimurina, J. (2013.), Corporate Governance in Croatian Banks, Journal of American Business Review, Cambridge, 2(1), 289-294.

Ivanov, M. (2012.), Izbor strategije i ograničenja monetarne politike u malim i otvorenim gospodarstvima, u: Družić, G. i Družić, I. (ur.), Razvojna strategija malog nacionalnog gospodarstva u globaliziranom svijetu, Zagreb: HAZU; Ekonomski fakultet Zagreb, 119-153.

Ivanov, M., Tkalec, M. i Vizek, M. (2011.), The Determinants of Financial Euroization in a PostTransition Country: Do Threshold Effects Matter?, Finance a Uver: Czech Journal of Economics & Finance, 61(3), 230-251.

Ivanov, M. (2011.), Zamke eksterne financijske liberalizacije - pogled iz perspektive monetarnog sustava i modela privređivanja u Hrvatskoj, Ekonomija/Economics, 18(3), 579-608.

Ivanov, M. (2011.), Porezna presija i blagostanje u socijalnoj državi: slučaj Hrvatske, Ekonomija/Economics, 18(1), 21-38.

Ivanov, M. (2009.), Money, Liquidity, and Financial Cycles, u: Global Business and Economics Anthology, Vol. 2, Worcester, USA: Business & Economics Society International,164-174.

Ivanov, M. i Mijatović, E. (2009.), Procyclical Behavior of Banks, u: Praščević, A., Cerović, B. i Jakić, M. (ur.), Economic Policy and Global Recession, Beograd: Ekonomski fakultet, 87-98.

Spremić, M., Šimurina, J., Jaković, B. i Ivanov, M. (2009.), E-Government in Transition Economies, Journal of Humanities and Social Sciences, 3(5), 417 - 425.

Ivanov, M. i Lovrinović, I. (2008.), Monetary transmission mechanism and behaviour of asset prices: The case of Croatia, Review of Business Research, 1-17.

Ivanov, M. (2008.), Utjecaj psiholoških čimbenika na djelotvornost financijskih tržišta, Zbornik Ekonomskog fakulteta u Mostaru, 1, 7-30.

Ivanov, M.; Ćorić, T. i Zoričić, D. (2006.), Reducing external indebtedness in the Croatian economy, u: Kantarelis, D. (ur.), Global Business & Economics Anthology, Worcester, SAD: Business & Economics Society International, 257-269. 

Lovrinović, I. i Ivanov, M. (2005.), Aktivna ili pasivna monetarna politika za Hrvatsku?, Mlinarević, M. (ur.), Zbornik radova sa skupa Društva ekonomista Hrvatske, 22-37. 

Ivanov, M. i Čavrak, V. (2004.), The Credit Channel of the Transmission Mechanism in the Republic of Croatia, International Journal of Entrepreneurship and Small Business, 2(3), 254- 265.

Lovrinović, I., Jakovčević, D. i Ivanov, M. (2004.), Crowding out effect vs financial diversification - Case of Croatia, Review of Business Research, 2(2), 84-93.

Ivanov, M. (1998.), Ponuda novca i metode praćenja njenih promjena, Ekonomski pregled, 49(7-8), 766-782.

Pavić, M. (1995.), Utjecaj deviznih transakcija na domaća novčana kretanja, Financijska praksa, 19(6), 573-589.

OSTALI IZVORI:

IRB (2020.), Hrvatska znanstvena bibliografija, Zagreb: Institut Ruđer Bošković, preuzeto 8. rujna 2020. s https://www.bib.irb.hr/pregled/znanstvenici/210365 

Ekonomski fakultet - Zagreb (2020.), Ekonomski fakultet: Marijana Ivanov, Zagreb: Ekonomski fakultet, preuzeto 8. rujna 2020. s https://www.efzg.unizg.hr/katedre-29721/financije/clanovi-30910/prof-dr-sc-marijana-ivanov-30913/30913 

CITIRANJE:

Ekonomski fakultet - Zagreb (2020.), Leksikon Ekonomskog fakulteta – Zagreb: Marijana Ivanov, Zagreb: Ekonomski fakultet, preuzeto [upisati datum preuzimanja] s https://sites.google.com/net.efzg.hr/lef/po%C4%8Detna/abecedarij/i/marijana-ivanov