Krešimir Ivanda

Krešimir Ivanda

Dr. sc. Krešimir Ivanda (Split, 11. VIII. 1989. -), asistent

Krešimir Ivanda rođen je 1989. godine u Splitu. Matematičku gimnaziju završava u Splitu 2007. godine te upisuje Ekonomski fakultet u Zagrebu. Prvostupnik ekonomije postaje u 2012. godini, a magistar ekonomije 2013. godine na istom fakultetu. Od listopada 2014. godine zaposlen je kao asistent na Katedri za demografiju na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu. Upisao je poslijediplomski doktorski studij ekonomije i poslovne ekonomije u prosincu 2014. godine te u svibnju 2020. stječe naslov doktora znanosti s temom „Promjene u socioekonomskim obilježjima stanovništva Grada Zagreba” pod mentorstvom prof. dr. sc. Anđelka Akrapa.

Na Katedri za demografiju sudjeluje u nastavi na nekoliko kolegija na sveučilišnom i stručnom studiju. Osim nastave, bavi se istraživačkim radom i radom na nizu znanstvenoistraživačkih projekata u kojima sudjeluje kao član istraživačke skupine.

Istraživački interesi su mu ekonomska demografija, migracije, projekcije i računalne metode u demografiji. Sudionik je niza domaćih i međunarodnih znanstvenih i stručnih konferencija, autor i koautor znanstvenih i stručnih članaka te istraživač na više projekta. U posljednje vrijeme usavršavao se na području statističkih i računalnih metoda u društvenim znanostima pri Centre d’Estudis Demogràfics  na Universita Autonoma de Barcelona te na Central European Labour Studies Institute.

DJELA:

Knjige i poglavlja u knjigama:

Akrap, A. i Ivanda, K. (2018.), Demografski podaci po županijama, u: Savić, Z. (ur.), Županije – razvojna raznolikost i gospodarski potencijali, Zagreb: Hrvatska Gospodarska Komora, 30-32.

Akrap, A., Strmota, M. i Ivanda, K. (2017.), Sadašnje demografsko stanje u župama Provincije, u: Akrap, A. et al (ur.), Gospodin vam dao mir, Zagreb: Franjevačka provincija Presvetoga Otkupitelja, 49–55.

Radovi u časopisima:

Ivanda, K. (2017.), Demografija Hrvatske: stanje, zablude i perspektive, Političke analize, 7(31), 10–15.

Strmota, M. i Ivanda, K. (2015.), Demografske odrednice međugeneracijskih materijalnih i financijskih transfera u Hrvatskoj, Zbornik Ekonomskog fakulteta u Zagrebu, 13(2), 1-17.

Znanstveni radovi u zbornicima skupova:

Ivanda, K. (2020.), Doseljeni u Hrvatsku i pozicija na tržištu rada, u: Perić-Kaselj, M. (ur.), Migracije i identitet: kultura, ekonomija, država, Zagreb: Institut za migracije i narodnosti, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, 337-344.

Bogdan, Ž. i Ivanda, K. (2019.), The impact of personal remittances from abroad on the Croatian economy, u: Leko-Šimić, M. I Crnković, B. (ur.), Proceedings of 8th International Scientific Symposium „Economy of eastern Croatia – vision and growth”, Osijek: Ekonomski fakultet, 19-29.

Barišić, P., Strmota, M. i Ivanda, K. (2019.), Sociodemographic characteristics of modern tourists as a determining factor in the need recognition for travel, u: Šimurina, J., Načinović-Braje, I. i Pavić, I. (ur.), Proceedings of FEB Zagreb International Odyssey Conference on Economics and Business, Zagreb: Ekonomski fakultet, Sveučilište u Zagrebu, 754-769.

Bogdan, Ž. i Ivanda, K. (2018.), Emigration and Labor Supply: The Effect on Wages in Source Country, u: Mašek-Tonković, A. i Crnković, B. (ur.), 7. Međunarodni znanstveni simpozij “Gospodarstvo istočne Hrvatske - vizija i razvoj”, Osijek: Ekonomski fakultet, 234-241.

Ivanda, K. (2018.), Demografski trendovi u gradovima Slavonije, u: Šanjek, F., Aračić, P. i Ćurić, M. (ur.), Kamo ide istočna Hrvatska? Demografsko stanje, prognoze i traženje izlaska iz krize Slavonije, Baranje i zapadnog Srijema, Zagreb; Đakovo: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, 75-91.

Akrap, A., Strmota, M. i Ivanda, K. (2018.), Ekonomska aktivnost stanovništva u Hrvatskoj u dobi od 55 do 64 godine i potencijalne rezerve radne snage, u: Družić, G. i Družić, I. (ur.), Zbornik radova znanstvenog skupa: “Modeli razvoja hrvatskog gospodarstva”, Zagreb: Ekonomski fakultet; Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, 3-22.

Akrap, A., Strmota, M. i Ivanda, K. (2017.), Iseljavanje iz Hrvatske od početka 21. stoljeća: uzroci i posljedice, u: Sopta, M. et al (ur.), Hrvatska izvan domovine II, Zagreb, 543-551.

OSTALI IZVORI:

IRB (2020.), Hrvatska znanstvena bibliografija, Zagreb: Institut Ruđer Bošković, preuzeto 20. srpnja 2020. s https://www.bib.irb.hr/pregled/znanstvenici/348771  

Ekonomski fakultet - Zagreb (2020.), Ekonomski fakultet: Krešimir Ivanda, Zagreb: Ekonomski fakultet, preuzeto 20. srpnja 2020. s http://www.efzg.unizg.hr/kivanda 

CITIRANJE:

Ekonomski fakultet - Zagreb (2020.), Leksikon Ekonomskog fakulteta – Zagreb: Krešimir Ivanda, Zagreb: Ekonomski fakultet, preuzeto [upisati datum preuzimanja] s https://sites.google.com/net.efzg.hr/lef/po%C4%8Detna/abecedarij/i/kre%C5%A1imir-ivanda