Katarina Ivić-Doolan

Katarina Ivić Doolan

Katarina Ivić-Doolan, prof. (Slavonski Brod, 1. X. 1941.-), viša predavačica

Viša predavačica poslovnog engleskog jezika Katarina Ivić-Doolan maturirala je u gimnaziji u Virovitici 1960. godine. Iste godine upisuje studij Engleskog jezika i književnosti i komparativne književnosti na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Nakon odslušane četvrte godine studija boravi dvije godine u Engleskoj na usavršavanju jezika. Po povratku 1967. godine diplomira i stječe titulu profesora Engleskog jezika i književnosti te se zapošljava na Institutu za fonetiku Filozofskog fakulteta u Zagrebu, pridružujući se timu koji se bavi poučavanjem jezika po audio-vizualnoj metodi profesora Guberine (AVGS). Na Sveučilištu u Cambridgeu pohađa intenzivni ljetni tečaj lingvistike 1970. godine, a u godinama koje slijede sudjeluje na međunarodnim seminarima na kojima se predstavlja AVGS metoda. Između ostaloga, 1974. godine boravi u Ženevi gdje vodi seminare i poučava po AVGS-u. Novi smjer u njezinoj karijeri započinje 1972. godine kada ju sveučilišna komisija bira da sudjeluje u stvaranju programa iz engleskog jezika za novoosnovanu Višu zrakoplovnu školu na aerodromu Pleso. 1974. godine se školuje u Engleskoj u Hurnu na College of Air Traffic Control i dobiva svjedodžbu za Radio Telephony Phraseology  te postaje ispitivačica Savezne uprave za civilnu zračnu plovidbu. Razvija specijalističke programe namijenjene pilotima i drugom zrakoplovnom osoblju te piše udžbenike iz tog područja. Na Višoj zrakoplovnoj školi je i šest godina voditeljica katedre za Engleski jezik. 1988. godine prelazi na Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu u svojstvu predavačice, a 1996. godine bira se u zvanje više predavačice u kojem ostaje do umirovljenja 2007. godine. Na Katedri za strane jezike potiče promjenu programa za strane jezike koji bi reflektirali prijelaz Hrvatske na tržišnu ekonomiju. Dobiva stipendiju Britanskog savjeta za kulturne veze u Zagrebu da posjeti važne institucije u londonskom Cityju, a na fakultetu pohađa tečaj iz Burze i Računovodstva koji održavaju  profesori  iz Londona. Od 1996. je i članica ELTECS-a (The English Language Teaching Contacts Scheme). Postaje voditeljica tečajeva koje fakultet nudi bankama iz stručne terminologije na engleskom jeziku te održava tečajeve iz terminologije Bankarstva, Financija i Stranih valuta za zaposlenike u bankarstvu. Profesionalni  interes kroz cijelu karijeru bio joj je Engleski za posebne svrhe (ESP). Radila je na stvaranju programa koji bi bili relevantni studentima u budućem zaposlenju. U Višoj zrakoplovnoj školi je napisala udžbenike za razne profile u zrakoplovstvu, a na Ekonomskom fakultetu zajedno s kolegicama s Katedre osmišljava nove predmete poput Business English I i II za koje piše i materijale za studente. Promovira čitanje izvornih stručnih tekstova s osobitim naglaskom na vještine kritičkog mišljenja. Zalaže se za uvođenje komunikacijskih vještina vezanih uz poslovnu korespondenciju, sastanke, pregovaranje te prezentacije. Jedan od velikih izazova bio joj je pronalaženje nastavnih metoda poučavanja jezika u velikim grupama. Svoj je značajan interes za razvijanje vještina kritičkog mišljenja na svim razinama poučavanja imala priliku i djelomice ostvariti na radu na udžbenicima za srednju školu koje je izdala Školska knjiga, a koji su doživjeli nekoliko revidiranih izdanja u razdoblju od dvadeset godina.

VAŽNIJA DJELA:

Ivić-Doolan, K. (1976.), English for Pilots, Zagreb: Viša zrakoplovna škola.

Ivić-Doolan, K. (1978.), Radio-Telephony Phraseology.

Ivić-Doolan, K. (1977.), English for Ground Staff.

Doolan, M., Hindlaugh, S. i Ivić-Doolan, K. (1998.), In Frame 2: teacher's guide, Zagreb: Školska knjiga.

Doolan, M., Hindlaugh, S. i Ivić-Doolan, K. (1998.), Log on 2: vježbenica engleskog jezika za 2. razred gimnazije, Zagreb: Školska knjiga.

Doolan, M., Hindlaugh, S. i Ivić-Doolan, K. (1999.), Log on 3: vježbenica engleskog jezika za 3. razred gimnazije,  Zagreb: Školska knjiga.

Doolan, M., Hindlaugh, S. i Ivić-Doolan, K. (1999.), In Frame 3, Zagreb: Školska knjiga.

Doolan, M., Hindlaugh, S. i Ivić-Doolan, K. (2000.), Log on 4: udžbenik engleskog jezika za 4. razred gimnazije,  Zagreb: Školska knjiga.

Doolan, M., Hindlaugh, S. i Ivić-Doolan, K. (2000.), Log on 4: vježbenica engleskog jezika za 4. razred gimnazije,  Zagreb: Školska knjiga.

CITIRANJE:

Ekonomski fakultet - Zagreb (2021.), Leksikon Ekonomskog fakulteta – Zagreb: Katarina Ivić-Doolan, Zagreb: Ekonomski fakultet, preuzeto [upisati datum preuzimanja] s https://sites.google.com/net.efzg.hr/lef/po%C4%8Detna/abecedarij/i/katarina-ivi%C4%87-doolan