Dubravka Invernizzi 

Dubravka Invernizzi

Dubravka Invernizzi r. Žmegač (Pakrac, 20. XI. 1918. - Zagreb, 7. IV. 1986.), šefica računovodstva

Dubravka Invernizzi rođ. Žmegač rođena je 1918. godine u Pakracu. 

Od 1949. do 1951. godine radila je u Statističkom uredu NRH u Zagrebu, od kuda prelazi raditi na Fakultet ekonomskih nauka, odnosno kasnije Ekonomski fakultet u Zagrebu, gdje je radila kao šefica računovodstva do odlaska u mirovinu 1976. godine. 

FOTOGRAFIJA:

Srzić, M. (2022.), Geni, preuzeto 4. srpnja 2022. s https://www.geni.com/people/Dubravka-Invernizzi/6000000066692283824 

CITIRANJE:

Ekonomski fakultet - Zagreb (2023.), Leksikon Ekonomskog fakulteta u Zagrebu: Dubravka Invernizzi, Zagreb: Ekonomski fakultet, preuzeto [upisati datum preuzimanja] s https://sites.google.com/net.efzg.hr/lef/po%C4%8Detna/abecedarij/i/dubravka-invernizzi