Bara Ivanec

Bara Ivanec (Goričan, 4. XII. 1898), podvornik-čistačica

Bara Ivanec rođena je 1898. godine u Goričanu. Na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu radila je kao podvornik-čistačica od 1952. do 1965. godine.

CITIRANJE:

Ekonomski fakultet - Zagreb (2023.), Leksikon Ekonomskog fakulteta u Zagrebu: Bara Ivanec, Zagreb: Ekonomski fakultet, preuzeto [upisati datum preuzimanja] s https://sites.google.com/net.efzg.hr/lef/po%C4%8Detna/abecedarij/i/bara-ivanec