Ana Ivanišević Hernaus

Ana Ivanišević Hernaus

Doc. dr. sc. Ana Ivanišević Hernaus (Zagreb, 1983. -), docentica

Dr. sc. Ana Ivanišević Hernaus rođena je 1983. godine u Zagrebu. Dodiplomski studij, smjer Financije, završila je 2005. godine na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Tijekom studija uspješno je položila i ispite na izabranim kolegijima u sklopu međunarodnog studija Economics and Business International Program na engleskom jeziku. U rujnu 2006. godine završila je specijalistički poslijediplomski studij New Europe Master in Banking and Entrepreneurship u Trevisu, Italija, obranom rada pod naslovom „Leveraged Buyouts in Central and Eastern European Countries“. U siječnju 2009. godine završila je specijalistički poslijediplomski studij Financijske institucije i tržišta na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu obranom rada pod naslovom „Upravljanje kreditnim rizikom banaka u poslovanju s poduzećima“. Obranivši doktorsku disertaciju pod naslovom „Razvoj društveno odgovornih financijskih ulaganja primjenom različitih strategija ulaganja“ u prosincu 2013. godine stekla je akademski stupanj doktorice znanosti iz polja ekonomije, grana financije.

Tijekom 2006. godine radila je u Unicredit Group, Milano, na poslovima upravljanja rizicima. Radila je i u Zagrebačkoj banci d.d. na poslovima procjene kreditnog rizika, a u veljači 2008. godine zaposlila se kao znanstvena novakinja na suradničkom mjestu asistenta na Katedri za financije Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, na znanstveno-istraživačkom projektu Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa RH „Modeli tržišnog financiranja namjena od javnog interesa“ (voditelj projekta: prof. dr. sc. Alen Stojanović). U prosincu 2013. godine izabrana je u suradničko zvanje i na radno mjesto višeg asistenta na Katedri za financije Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Odlukom Matičnog odbora za područje društvenih znanosti – polje ekonomije u svibnju 2014. izabrana je u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika. Od ožujka 2016. godine radi kao docentica na Katedri za financije. U lipnju 2020. godine izabrana je u znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika.

Sudjeluje u izvođenju nastave na kolegijima Integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija Poslovna ekonomija/Ekonomija (kolegij Financijske institucije i tržišta), preddiplomskog studija na engleskom jeziku Bachelor Degree in Business/Bachelor Degree in Economics (kolegij Financial institutions and markets) te preddiplomskog stručnog studija Poslovna ekonomija (kolegij Poslovno bankarstvo). Tijekom rada na Fakultetu, također je sudjelovala u izvođenju nastave na drugim obveznim i izbornim kolegijima. Osim na matičnoj instituciji – Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, dr. sc. Ana Ivanišević Hernaus je sudjelovala i u izvođenju nastave u dislociranim centrima sveučilišnih studija u Bjelovaru i Koprivnici te na zajedničkom preddiplomskom sveučilišnom studiju Ekonomskog fakulteta u Zagrebu i Fakulteta organizacije i informatike u Varaždinu. Pored nastavnog iskustva u zemlji, stekla je i međunarodno iskustvo podučavajući u inozemstvu izvođenjem gostujućih predavanja na Berlin School of Economics and Law, Njemačka. Za svoj nastavni rad dr. sc. Ana Ivanišević Hernaus dobila je priznanje Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za najbolje ocijenjenu izvođačicu seminara na Bachelor Degree in Business studiju u ak. god. 2014./2015. Mentorica je na većem broju seminarskih, završnih i diplomskih radova.

U dosadašnjem znanstvenom radu, pored dva specijalistička poslijediplomska rada i doktorske disertacije, samostalno ili u koautorstvu objavila je 15 znanstvenih radova. Aktivno je sudjelovala na domaćim i međunarodnim konferencijama, seminarima i radionicama. Recenzirala je znanstvene radove za više međunarodnih znanstvenih časopisa i međunarodnih znanstvenih skupova s pripadajućim zbornicima radova. Dr. sc. Ana Ivanišević Hernaus se znanstveno usavršavala u svjetski priznatom istraživačkom centru u području ekonomije i poslovne ekonomije CentER na Sveučilištu u Tilburgu, Nizozemska. Njezin znanstveni rad prepoznat je na domaćoj i međunarodnoj razini. Odlukom Fakultetskog vijeća Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, za doktorsku disertaciju dobila je Priznanje dr. Pero Jurković za 2014. godinu. Na međunarodnom natjecanju EDAMBA Thesis Competition 2015 koje organizira Europsko udruženje doktorskih studija (European Doctoral Association in Management and Business Administration – EDAMBA) u konkurenciji doktorskih disertacija iz 24 zemlje i 57 sveučilišta, dobila je prvu nagradu za svoje doktorsko istraživanje koje je predstavila na Godišnjem skupu EDAMBA-e.

Aktivno se služi engleskim i talijanskim jezikom te pasivno njemačkim jezikom.

VAŽNIJA DJELA:

Stojanović, A., Tuškan, B. i Ivanišević, A. (2010.), Justifiability of implementation of student financing model by government sponsored enterprise in Republic of Croatia, u: 5th International Conference „An Enterprise Odyssey: From Crisis to Prosperity – Challenges for Government and Business“, Sveučilište u Zagrebu, Ekonomski fakultet, 26.-29. svibnja 2010., Opatija,873-886.

Stojanović, A. i Ivanišević Hernaus, A. (2011.), Banking on social responsibility: preliminary analysis of Croatian banks' performance, u: 3. znanstvena konferenca z mednarodno udeležbo „Management, izobraževanje in turizem – Solidarnost za socialni kapital“, Univerza na Primorskem, Fakulteta za turistične študije Portorož, Fakulteta za management Kopar, 20.-21. listopada 2011., Portorož, Slovenija, 1742-1749.

Ivanišević Hernaus, A. (2011.), Financiranje poljoprivrede, u: Stojanović, A. i Leko, V. (ur.), Modeli financiranja namjena koje sadrže javni interes, Grafit-Gabrijel d.o.o., Zagreb, 109-135.

Tuškan, B. i Ivanišević Hernaus, A. (2011.), Javno-privatno partnerstvo, u: Stojanović, A. i Leko, V. (ur.), Modeli financiranja namjena koje sadrže javni interes, Grafit-Gabrijel d.o.o., Zagreb, 67-84.

Stojanović, A. i Ivanišević Hernaus, A. (2011.), Sustavi financiranja izvoza, u: Stojanović, A. i Leko, V. (ur.), Modeli financiranja namjena koje sadrže javni interes, Grafit-Gabrijel d.o.o., Zagreb, 157-180.

Leko, V., Jurčević, B. i Ivanišević Hernaus, A. (2013.), Improving consumer protection on bank market, u: 1st Dubrovnik International Economic Meeting „Scientific Conference on Innovative Approaches to the Contemporary Economic Problems“, Sveučilište u Dubrovniku, 27.-29. rujna 2013., Dubrovnik, 653-668.

Stojanović, A. i Ivanišević Hernaus, A. (2014.), The impact of policy instruments on the application of sustainable development principles in financial investment decisions, u: Galetić, L., Spremić, M. i Šimurina, J. (ur.), Proceedings of the 7th International Conference "An Enterprise Odyssey: Leadership, Innovation and Development for Sustainable Economy", Zagreb: Ekonomski fakultet Zagreb, 634-655.

Ivanišević Hernaus, A. i Stojanović, A. (2015.), Determinants of bank social responsibility: case of Croatia, E+M Economics and Management, 18(2), 117-134.

Ivanišević Hernaus, A. (2016.), What is social in finance? A comparative review of alternative banking and financial practices, u: Galetić, L., Načinović Braje, I. i Jaković, B., (ur.), 8th International Conference "An Enterprise Odyssey: Saving the Sinking Ship Through Human Capital", Zagreb: Ekonomski fakultet, 559-567.

Pavković, A. i Ivanišević Hernaus, A. (2018.), Sustainable Funding for Social Supermarkets, u: Knežević, B. (ur.), Social Supermarkets as Entrepreneurial Ventures in Socially Responsible Economy, Zagreb: Faculty of Economics and Business, 103-121.

Ivanišević Hernaus, A. (2019.), Exploring the strategic variety of socially responsible investment: Financial performance insights about SRI strategy portfolios, Sustainability accounting, management and policy journal, 10(3), 545-569. 

Basić, L. i Ivanišević Hernaus, A. (2019.), Uloga burze vrijednosnica u sustavu održivih i odgovornih financijskih ulaganja: analiza poslovnog slučaja, Zbornik Ekonomskog fakulteta u Zagrebu, 17(2), 75-100.

Ivanišević Hernaus, A. (2020.), Setting the ground for green bond research: Insights from a bibliometric analysis, u: Rucheva Tasev, H. (ur.), The 2020 IAI Book of Proceedings, Education and Social Sciences Conference/Business and Economics Conference, Barcelona: International Academic Institute, 15-26.

OSTALI IZVORI:

IRB (2020.), Hrvatska znanstvena bibliografija, Zagreb: Institut Ruđer Bošković, preuzeto 22. srpnja 2020. s https://www.bib.irb.hr/pregled/znanstvenici/302584 

Ekonomski fakultet - Zagreb (2020.), Ekonomski fakultet: Ana Ivanišević Hernaus, Zagreb: Ekonomski fakultet, preuzeto 22. srpnja 2020. s https://www.efzg.unizg.hr/katedre-29721/financije/clanovi-30910/doc-dr-sc-ana-ivanisevic-hernaus/30926  

CITIRANJE:

Ekonomski fakultet - Zagreb (2020.), Leksikon Ekonomskog fakulteta – Zagreb: Ana Ivanišević Hernaus, preuzeto [upisati datum preuzimanja] s https://sites.google.com/net.efzg.hr/lef/po%C4%8Detna/abecedarij/i/ana-ivani%C5%A1evi%C4%87-hernaus