Đurđica Ivanišević

Đurđica Ivanišević

Đurđica Ivanišević r. Severović (Zagreb, 14. I. 1923.), referentica za studentske poslove

Đurđica Ivanišević rođ. Severović rođena je u Zagrebu 1923. godine. U Zagrebu je završila gimnaziju sa ispitom zrelosti 1958. godine.

U Željezničko-transportnom poduzeću Zagreb radila je kao činovnička vježbenica u Općem odsjeku Ravnateljstva državnih željeznica od 1941. do 1942. godine, nakon čega se zapošljava u Ministarstvu državne riznice. Na Fakultetu ekonomskih nauka, odnosno kasnije na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu zaposlila se 1959. godine kao referentica za studentske poslove (referentica za apsolvente) u Odjelu za studentske i opće poslove do odlaska u mirovinu 1978. godine. 

(Pripremila: Z. U. B.)

CITIRANJE:

Ekonomski fakultet - Zagreb (2023.), Leksikon Ekonomskog fakulteta u Zagrebu: Đurđica Ivanišević, Zagreb: Ekonomski fakultet, preuzeto [upisati datum preuzimanja] s https://sites.google.com/net.efzg.hr/lef/po%C4%8Detna/abecedarij/i/%C4%91ur%C4%91ica-ivani%C5%A1evi%C4%87