Zora Haipter

Zora Haipter (Oštarije kod Ogulina, 11. XI. 1912. - ?), spremačica

Zora Haipter rođena je 1912. godine u Oštarijama kod Ogulina. Na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu radila je kao spremačica od 1961. do 1965. godine.

CITIRANJE:

Ekonomski fakultet – Zagreb (2023.), Leksikon Ekonomskog fakulteta – Zagreb: Zora Haipter, Zagreb: Ekonomski fakultet, preuzeto [upisati datum preuzimanja] s https://sites.google.com/net.efzg.hr/lef/po%C4%8Detna/abecedarij/h/zora-haipter